DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 126     <-- 126 -->        PDF

Na pripravnički staž u Šumarskom
institutu, Jastrcbarsko, primljen
je 1. listopada 1992. godine.
Odmah je raspoređen kao suradnik
dr. se. Branimira Mavera i od tada
počinje razdoblje Goranova bavljenja
pedologijom. Bila je to znanstvena
disciplina u kojoj je Goran
pronašao sebe. Svoju osobnost, svoje
znanje i ljubav prema biologiji i
kemiji iz srednje škole te prema
šumi i šumarstvu koje je nosio u sebi
s Fakulteta, uspio je Goran idealno
spojiti radeći kao pedolog. Silnim je
žarom učio i s radošću upoznavao
kolege diljem Hrvatske. Cilj mu je
bio: "naučiti pedologiju i upoznati
ljude". Od samoga se početka izgrađivao
kao šumarski pedolog koji
šumu i tlo promatra jedinstveno. Na
terenu je detaljno upoznao šume
gornje i donje Podravine, šumske
bazene Česme, Kupčine, Žutice, Varoškoga
i Turopoljskoga luga, Spačve,
zatim Crnoga luga, Istre te krške
goleti otoka Paga.


Nakon polaganja stručnog ispita


1. srpnja 1993. godine primljen je u
Odjel za ekologiju na znanstveno
područje šumarske pedologije.
Akademskegodine 1993/94. upisao
je poslijediplomski studij iz znanstvenog
područja Silvikultura na
Šumarskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu, uz dodatne specijalističke
pedološke kolegije na Agronomskom
fakultetu. Rezultat je spomenuti
magistarski rad pod naslovom
"Proizvodnost fluvisola Varaždinske
podravine u odnosu na uspijevanje
bijele topole (Populus alba
L.)", koji je zapravo briljantna ekološka
studija ritskih šuma gornje
Podravine. Svi ćemo pamtiti Goranovu
obranu magistarskoga rada "u
jednom dahu", otkrivši kako je hrvatsko
šumarstvo tada dobilo vrsnog
pedologa.


Aktivno je sudjelovao u istraživačkim
zadacima svoga Instituta,
u programu trajne istraživačke djelatnosti
Ministarstva znanosti i tehnologije
te na istraživačkim projektima
Javnog poduzeća "Hrvatske
šume" p.o. Zagreb. U okviru nave


denih projekata poglavito se bavio
problematikom određivanja i vrednovanja
šumsko proizvodnih sposobnosti
tala te hidropedologijom.
Rezultati njegove sliradnje s dr. se.
Branimirom M ay e ro m objavljeni
su u 8 znanstvenih članaka i nekoliko
specijalističkih studija. Na
temelju monitoringa podzemnih i
površinskih voda u nizinskim šumama,
zajedno su stvorili djelo neprocjenjive
vrijednosti za šumarsku
znanost i praksu - šumarski hidropedološki
informacijski sustav, prvi
takve vrste u šumarstvu uopće.


Izlagao je na nekoliko domaćih i
međunarodnih znanstvenih i stručnih
skupova, od kojih se ističu njegov
prvi javni nastup na znanstvenom
simpoziju "Znanstveno-istraživački
rad i razvoj šumarstva Hrvatske"
u Stubičkim toplicama 1993.
godine, "Prva hrvatska konferencija


o vodama" u Dubrovniku 1995. godine,
prvi međunarodni nastup na
simpoziju "Application of Geographic
Information Svstems in Hydrology
and Water Resources Management"
u Beču 1996. godine,
znanstveno stručno savjetovanje u
povodu 150. obljetnice Hrvatskoga
šumarskog društva i 120. obljetnice
šumarskog lista u Zagrebu 1996. godine
i Goranov posljednji javni nastup
na 6. kongresu biologa Hrvatske,
u Opatiji 1997. godine.
Na natječaj Ministarstva znanosti
i tehnologije za dodijelu poticajnih
projekata mladim istraživačima
prijavio je projekat "Vodni odnosi
u tlima nizinskih šuma biđ-bosutske
ravnice". Projekat je odobren,
ali sudbina je htjela da Goran
ne započne istraživanja.


Zajedno s mr. se. Zlatkom P e ri ćem
i drugim mladim istraživačima,
izradio je projekt za "Hrvatske
šume" p.o. Zagreb, pod naslovom
"Pripremni projekt pošumljavanja
degradiranih šumskih i izvanšumskih
površina", koji je u postupku
razmatranja i prihvaćanja, ali na
njemu neće raditi Goran i Zlatko.


U izdavačkoj djelatnosti Šumarskoga
instituta sudjeluje kao teh


nički urednik časopisa "Radovi" te
tehnički urednik-koordinator u izdavanju
Znanstvene knjige 1 povodom
150. obljetnice Hrvatskoga šumarskog
društva. Novo, prepoznatljivo
ruho znanstvenoga časopisa
"Radovi" Goranova su ideja i djelo.


Goran je bio član Hrvatskoga
društva za proučavanje tla, Hrvatskoga
šumarskog društva, Hrvatskoga
društva za zaštitu voda i mora,
Hrvatskoga ekološkog društva i
Sekcije za geokemiju pri HAZU.


Kao mlad čovjek, pun snage i
mladenačkog zanosa ponavljao je:
"imam puno posla i ne znam kako
ću sve stići". Tako je Goran govorio,
ali je istodobno sve htio, mogao
i stizao. U 1998. godini planirao je
objaviti magisterij, započeti izradu
disertacije, sudjelovati na simpoziju
"Prilagodba poljoprivrede i šumarstva
klimi i njenim promjenama"
u HAZU, put na Svjetski pedološki
kongres u Montpellier, specijalistički
studij u Wageningenu, izbor
u zvanje asistenta, učlaniti se u
lovačku udrugu, jedrenje oko srednjođalmatinskih
otoka, porodicu,...
i onda je stalo. U 15 sati i 13 minuta


10. veljače 1998. godine stalo je
Goranovo srce, njegov zanos, planovi
i ideje.
Tog smo trenutka u grču i bolu
stali i svi mi koji smo Te poznavali i
voljeli i koji smo ostali da bi se sjećali
Tvojih koraka u Nazorovoj,
Radićevoj, na obalama Korane i
Kupe, na slapovima Mrežnice i Dobre,
na Baniji, u Šancu, na Cvjetnom,
u Teslinoj i Gajevoj, u Našičkoj,
na siciji, u uvalama Bošane, na
Zrču, na Dubovcu gdje si se vratio
tlu kojeg si volio, učio i poznavao.
Tvoja golema energija nije nestala,
već je prešla u nas, Tvoje bližnje,
Tvoje prijatelje i kolege. Mi je osjećamo
i daje nam snage za nastavak.
Bio si s nama i zauvijek ćeš
ostati s nama.


Do viđenja, dragi naš prijatelju.


IgorAnić
Boris Liović