DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 128     <-- 128 -->        PDF

kad talijanski vojni okupatori sve
više razaraju dotadašnju organizaciju
uprave i gospodarenja šumama,
uzimajući "gospodarenje" - sječu
goranskih šuma u svoje ruke. Zaposlivši
se kod Direkcije šuma Sušak


1944., imenovan je upraviteljem
Šumarije Skrad, a 1947., u sklopu
novoosnovanog Šumskog gospodarstva
"Gorski kotar" Delnice upraviteljem
Šumarije Mrkopalj.
Iako eksploataciju šuma provode
posebna poduzeća za iskorišćivanje
šuma tzv. PODIŠ-i, mladom šumarniku
nije bilo lako promatrati kako
pred naletom ručnih pila i sjekira,
najčešće u rukama nevježa, nestaju
najdeblje i najkvalitetnije jele i
smreke. To je dokazao 1948. g. kada
je preuzeo upravu šumske manipulacije
u Ogulinu, pa u Vrhovinama,
odakle su, preko njegovih ruku,
otpremane na tisuće i tisuće kubika
najkvalitetnije oblovine, za obnovu
ratom opustošene zemlje i njene poslijeratne
izgradnje. Zasluga je dipl.
inž. Loknara daje, gdje god je to bilo
moguće, činio napore da radovi
na sječi šuma i privlačenju drvnih
sortimenata, pa i tako intenzivni, što
manje naruše proizvodnu i zdravstvenu
stabilnost sastojina. Željan
svoga rodnog kraja, godine 1952.
nakratko napušta službu u šumarstvu,
preuzima dužnost tehničkog
direktora Općepoljoprivredne zadruge
Čabar.


Onoga trenutka kada tadašnji
Narodni odbori kotareva osnivaju


šumarije kao ustanove sa samostalnim
financiranjem (1954.), dipl. inž.
Loknar vraća se svojoj "zelenoj"
struci, postavši upraviteljem Šumarije
Mrkopalj, prostorno, po sječivom
etatu, a nadasve po prirodnim
ljepotama, jednoj od prvih u ovom
dijelu gorske Hrvatske. Propješačivši
uzduž i poprijeko Bjelolasicom
- krovom Gorskoga kotara, Širokom
dragom, Bucalima, Bijelim
stijenama, Žilavim dolcima i prelijepim
gorskim poljanama - Matić,
Vrbovska, Duga, Žuta... daje punu
podršku državnim organima za zaštitu
prirode da se Bijele i Samarske
stijene stave pod zaštitu. Znajući da
najveći dio prihoda od iskorišćivanja
šuma odlazi za "opći razvoj
zemlje", iznalazi načina da i njegov
uži zavičaj dobije nešto od toga velikog
"kolača". Uz novu upravnu
zgradu šumarije u Mrkoplju, usporedo
s počecima lovnoga turizma,
gradi šumarsku kuću na Jančarici
iznad Matić poljane, koja će kasnije
biti poklonjena planinarskoj organizaciji.
Godine 1960. odlazi za
šumarskog inspektora, najprije u
Ogulin, a zatim u Delnice, gdje ujedno
obavlja i dužnost povjerenika
za zaštitu prirode Republičkog zavoda
za zaštitu prirode. S tog radnog
mjesta 1. listopada 1965. prelazi
u Šumsko gospodarstvo Delnice,
najprije za šefa eksploatacije
šuma, a potom za pomoćnika glavnog
direktora, na kojoj je dužnosti
i umirovljen 1973. godine.


JOSIP MILETIC dipl. inž. šumarstva (1926


Posljednjeg dana protekle godine
na Silvestrovo, zauvijek nas je
napustio kolega Josip M i 1 e t i ć,
umirovljeni inženjer šumarstva iz
Zagreba. U 72. godini ugasio se plemeniti
život cijenjenog i svestranog
šumarskog stručnjaka, tihog, osebujnog
i skromnog čovjeka.


Kolega Joža, kako smo ga obično
zvali, rođenje 7. veljače 1926.
godine u Prvči kod Nove Gradiške.
Gimnaziju završava u Novoj Gradiški,
diplomira na zagrebačkom Šu


marskom fakultetu, a svoje prvo zaposlenje
dobiva u novogradiškoj
taksaciji. Službovanje nastavlja u
šumariji Pletemica, nekoliko godina
prije osnutka ondašnjeg Šumskog
gospodarstva Slavonska Požega.
Glede osobitog zanimanja za
uzgajanje i zaštitu šuma i uopće za
biologiju, radi na tim poslovima
kao referent, a kasnije se specijalizira
na poslijediplomskom studiju
za zaštitu šuma.


Do kraja svog radnog vijeka ing.


Pokojni Mirko, kako su ga zvali
njegovi najbliži, volio je šumu, ali i
ljude, rado prenoseći svoja iskustva
na mlade. Volio je i umjetnost, posebno
likovnu. Manje je znano daje
u slobodno vrijeme uljenom bojom
ukrašavao glineno posude i vaze.
Provevši gotovo četvrt stoljeća u
mirovini, zanemarivši lov, postao je
strastveni ribolovac. Zacijelo učestalo
boraveći na svježem zraku na
Kupi i Čabranki u lovu na salmonidc,
krijepio je za dugo svoje tjelesno
i duševno zdravlje. Posljednjih
godina, kad su bolesti uznapredovale,
manje se kretao a više
družio s knjigom. Posebnu radost,
nažalost i posljednju, doživio je
prelistavajuću knjigu njegova Goranina
i Čabranina akademika Dušana
K1 e p c a "Iz šumarske povijesti
Gorskoga kotara... ", ponosan da
se i njegovo ime našlo na popisu
262 Gorana - šumarska stručnjaka.


U nazočnosti velikog broja mještana,
Gorana i kolega šumarnika,
pokopan je u petak 2. siječnja na
gradskome groblju u Delnicama.
Sprovodne obrede vodio je predstojnik
dekanata i župnik vič. Stanko
Kovačić. U ime Hrvatskog šumarskog
društva, ogranak Delnice,
od pokojnika se dirljivim riječima
oprostio dipl. inž. Damir D e 1 a č.


Alojzije Frković


- 1997)
Miletić se bavio bolestima i štetnicima
šumskog bilja na području
Požeštine. Bio je vrstan dijagnostičar,
a posebice poznavatelj svijeta
insekata. Preparira i opisuje najznačajnije
šumske insekte ovoga kraja,
a osniva i entomološku zbirku. Baveći
se biologijom kukaca, postaje
pčelar-amater, a kolegama je satima
znao pričati o životu pčela, među
koje je zalazio bez zaštitne maske i
odjeće. Kao ljubitelj pisane riječi
objavljuje stručne članke u "Vjes