DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 129     <-- 129 -->        PDF

niku" Šumskog gospodarstva i drugim
publikacijama. Bavi se i fotografijom,
snimajući motive iz šumarskog
života i prirode, a njegovom
zaslugom osnovani su u poduzeću
priručni fotolaboratorij i fotoarhiv.


Iako nije imao obitelj, kolega
Miletić bio je društvena i omiljena
osoba. Pokazujući zanimanje za
glazbu, nerijetko je znao zasvirati na


gitari, a kao dobar pjevač razveseljavao
je društvo. Bio je poznat po
tome stoje znao napamet sve pjesme
Požeškog tamburaškog festivala. Do
svog odlaska u mirovinu, 1983. godine,
radio je kao rukovoditelj Odjela
za uzgajanje i zaštitu šuma. Stekavši
glas uglednog šumarskog
stručnjaka, svojom marljivošću, pedantnošću
i ljubavlju za šumarstvo,
postao je uzor mlađim i starijim ko


legama. Odlaskom u mirovinu seli
se sestri u Zagreb, vraćajući se ponekad
u svoju rodnu Slavoniju.


Posljednji ispraćaj kolege Miletića
obavljen je na zagrebačkom
groblju Miroševac u nazočnosti
sestre Stefice, rodbine, prijatelja i
kolega šumara.


Lahka mu bila gruda hrvatske
zemlje!


I. Tomić
FRANJO PETROVIĆ, dipl. inž. šum. (1910 - 1998)


Iz naše sredine otišao je zauvijek
u 87 godini života Franjo Petrović,
dipl. inž. šumarstva.


Pripadao jc onoj plejadi šumara
koja je stasala od 1930.godine, a koja
je do 1955., već odavno napustila aktivni
rad u struci.


Rađanje u grču majke, a smrt u boli
određeno jc čovjeku od trenutka
njegova postanka. Dug jc životni vijek,
protkan i dobrim i zlim, od trenutka
, kada životna nit postane tanka
kao paučina sve dok ne pukne i dovede
u stanje mrtve materije. Za našeg
pokojnika to je bio 29. siječanj.


lako već dugo u mirovini (19
god.), a vrijeme - kako nam je poznato
- zastirc koprenom zaborava sav
čovjekov rad i njegova djela, nama
koji smo ga poznavali dužnost jc da
barem u trenutku trajnog rastanka
razgrnemo maglu zaborava i nabacimo
malo svjetla na njegov život i rad.
Zato ukratko par riječi o pokojniko


voj biografiji i radu na odabranom
zvanju i struci.


Franjo Petrović rođenje u Tuzli


4. listopada 1910. godine. U tome,
malom bosanskom gradu završio jc
gimnaziju (1929. god.), potom pohađao
te diplomirao šumarstvo na tadašnjem
Poljoprivredno šumarskom
fakultetu u Zagrebu (1933. god.).
Prve godine rada mladi šumarski
inženjer proveo jc u šumama Bosne.
Radio je u velikom šumskom poduzeću
ŠIPAD, zatim kao asistent kod
Šumarije Brčko i Sjctlina, pa kao referent
za uzgoj šuma kod Direkcije
šuma u Sarajevu, te kao upravitelj
Šumarije u Teslicu, gdje je stekao bogatu
praksu u izvršavanju i rukovođenju
poslovima koji se postavljaju
pred jednog šumarskog inženjera.


No glavninu svog rada, od 1944.
godine, do umirovljenja 1975. godine,
proveo je u šumarstvu i drvnoj
industriji Hrvatske, 32 god. Prvih par
godina (1944 - 1945) u upravi šuma u
Novskoj i Lipovljanima, no ubrzo,
radi nasušne potrebe obrazovanja novih
šumarskih kadrova, našao se kao
nastavnik u Lugarskoj školi u Dclnicama,
te u Srednjoj šumarskoj školi
u Glini. Kraće vrijeme bio je i upravitelj
Šumarije Karlovac.


Od 1948 - 1968. godine, pokojni
Franjo Petrović radio je i rukovodio
poslovima uređivanja šuma kod
Šumskog gospodarstva u Novoj Gradiški,
te je tamo izradio velik broj
šumsko-gospodarskih osnova za šume
šumovitoga područja srednje i zapadne
Slavonije.


Prekinuvši kraće vrijeme rad u
taksaciji, ogledao se (1968 - 1971) u
poslovima drvne industrije - u tvornici
namještaja u Čakovcu. Ipak vra


ća se svojoj osnovnoj stručnosti, uređivanju
šuma..., tada na području
šuma Združenog šumskog poduzeća
u Bjelovaru.


Uz svoj naporan rad u šumarskoj
taksaciji, pokojni kolega Petrović
uvijek jc našao vremena za društveni
rad u Hrvatskome šumarskom
društvu -i za vrijeme boravka u
Novoj Gradiški, i Bjelovaru, a u mirovini
je bio i ostao do kraja jedan od
najagilnijih članova Šumarskoga
društva Zagreb - tajnik društva, organizator
društvenih stručnih ekskurzija
i posjeta šumarskim i drvno-industrijskim
radnim organizacijama i dr.
Svaku ekskurziju obradio je kao
stručni esej kako bi se što veći krug
stručnjaka upoznao s radom drugih,
te na taj način svojim pozitivnim iskustvima
poboljšao stručni rad.


Naše društvo posebice zahvaljuje
pokojnom kolegi Franji za komemoraciju
naših umrlih članova, koje je
na vječni počinak ispratio posmrtnim
govorom i nekrologom u Šumarskome
listu.


U ime Hrvatskoga šumarskog
društva, ispred šumarstva Hrvatske i
posebno Šumarskog društva Zagreb,
na rastanku sa svojim dugogodišnjim
i zaslužnim članom - upućujemo mu
zadnji pozdrav, kao i priznanje za uspješan
rad u šumarstvu Hrvatske, isto
tako i za svoj rad i prinos našoj staroj,
stopedeset godina staroj šumarskoj
organizaciji, Hrvatskome šumarskom
društvu.


Neka ovim nekrologom uđe u
vječno nezaboravljene članove.
Uz trajan spomen kolegi Franji
Petroviću.
Inž. Vladimir Špoljarić
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 130     <-- 130 -->        PDF

0UNIKOMERC li. O.O.