DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 2     <-- 2 -->        PDF

RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA


CRNI DAN ŠUMARSKE STRUKE


Dana 10. veljače 1998. godine u 15,20 sati na cesti Knin-Gračac ugašeno je šest šumarskih života.
Sve se zbilo u jednome kobnom trenutku što je koštalo života dr. se. Antu Krstinića, redovitoga
profesora Šumarskoga fakulteta sveučilišta u Zagrebu, znanstvenike Šumarskoga instituta
Jastrebarsko - dr. Nikolu Komlenovića, znanstvenoga savjetnika, dr. se. Branimira Mavera,
višega znanstvenoga suradnika, dr. se. Petra Rastovskog, znanstvenoga savjetnika, mr. se.
Zlatka Perića i mr. se. Gorana Bušića, znanstvene asistente. Nesreću su preživjeli i oporavljaju se
od teških ozljeda - Valentin Roth, dipl. inž. šum. i mr. se. Karmelo Poštenjak, obojica iz Šumarskoga
instituta Jastrebarsko.


Ta velika nesreća zasigurno je najviše pogodila obitelji nesretnih kolega. Ona je, međutim, pogodila
i našu veliku šumarsku obitelj, koja u jednome sudbinskome trenutku ostaje bez značajnoga dijela
znanstvenoga stožera šumarske struke. Statistika kaže kako tako velika prometna nesreća nije do
danas zabilježena u Hrvatskoj.


Pokojni kolege su kao sveučilišni profesori i predavači te znanstvenici Šumarskoga instituta bili
poznati čitavoj hrvatskoj šumarskoj struci. Nema uprave šuma i malo je šumarija u koje oni nisu dolazili
istraživati u okviru svojih istraživačkih projekata.


Uz svoj znanstveni rad, još češće su dolazili na teren zbog stručnih rasprava, pomažući tako u rješavanju
konkretnih problema. S mnogim kolegama na terenu bili su iskreni prijatelji, što je još više
zbližavalo našu šumarsku obitelj.


Njihovo sudjelovanje na našim i međunarodnim znanstvenim skupovima od IUFRO-a i Zajednice
Alpe-Jadran do naših fakultetskih i institucijskih skupova vrlo je zapaženo. Svaki znanstveni savjetnik
kao i viši znanstveni suradnik dokazao se brojnim radovima, istupima na međunarodnim i domaćim
znanstvenim skupovima, vođenjem i sudjelovanjem u radu istraživačkih projekata. Za Bušića
i Perića koji se ističu, kako završenim magisterijem tako i dobrom suradnjom u timovima, zna se da
pripadaju vrlo perspektivnim mladim istraživačima.


Sudjelovanje pokojnih kolega u "Šumarskome listu" i kao članova uredništva i kao pisaca ima
izuzetno značenje. Krstinić, Komlenović i Rastovski urednici su znanstvenih grana, a Mayer je nezaobilazni
recenzent. Malo je godišta našega časopisa u kojemu nema Komlenovića, Mavera, Krstinića
i Rastovskog. U prošloj godini Perić je objavio skraćenu verziju svojega magisterija, a Bušić je
to isto najavio za svoj nedavno obranjeni magisterij.


Potrebno je posebno naglasiti sudjelovanje dr. Komlenovića i profesora Krstinića u radu Hrvatskoga
šumarskog društva. Od 1972. do 1981. godine dr. Komlenović je njegov je tajnik, a od 1984.
do 1988. godine njegov predsjednik. Prof. Krstinić bio je tajnik Društva od 1968. do 1972. godine.


Velik doprinos dali su Komlenović, Mayer i Rastovski u rješavanju ekološke komponente pojave
propadanja šuma u Hrvatskoj, povezavši se s europskim znanstvenicima koji istražuju uzroke i posljedice
te pojave. Posebno su zapažena njihova istraživanja u Istri i Gorskome kotaru (Komlenović,
Rastovski) te u Posavini i Podravini (Mayer, Bušić).


Na izbornome skupu Akademije šumarskih znanosti prof. dr. Ante Krstinić izabran je za redovitog
člana i tajnika Odsjeka za uzgajanje šuma, a znatan je i njegov doprinos u pripremanju prve akademijine
skupštine, dr. Nikola Komlenović također za redovitog člana, dr. Branimir Mayer za izvanrednog
člana dok jeza dr. Petra Rastovskog bio otvoren postupak za prijem u članstvo ASZ.


Svakoga od njih, bez razlike, krasila je čovječnost i sklonost iskrenome prijateljstvu, kao i zanesenjaštvo
bez kojega nema prave znanosti. U traženju znanstvene istine bili su strpljivi i postojani.


U zloj sudbini koja nas je zadesila, izražavamo duboku sućut obiteljima poginulih kolega kao i institucijama
u kojima su stvarali, Šumarskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Šumarskome institutu
Jastrebarsko, sa željom da ih prihvati Svevišnji i da im bude lahka hrvatska gruda.


Prof. Dr. se. B. Prpić


Naslovna stranica - Front page:


I šume umiru - Rožanski kukovi, sjeverni Velebit


Forest also die - Rožanski kukovi, North Velebit


(Foto: Alojzije Frković)


Naklada 1600 primjeraka