DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 21     <-- 21 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE - PRELIMINARY COMMUNICATION Šumarski list br. 1-2, CXXI1( 1998), 19-30
UDK 630* 383 + 686 : 630* 432


RELATIVNA OTVORENOST ŠUMSKOGA PODRUČJA I NJENA PRIMJENA
PRI IZGRADNJI ŠUMSKIH PROTUPOŽARNIH PROMETNICA


RELATIVE OPENNESS OF THE FOREST AREA AND ITS USE IN THE
CONSTRUCTION OF THE FOREST FIRE-PREVENTION ROADS


Dragutin PIČMAN* i Tibor PENTEK**


SAŽETAK: Otvorenost šuma na području Republike Hrvatske izražava se u
m/ha ili km/1000 ha. Ovakav način određivanja stupnja otvorenosti daje numeričke
podatke, ali ne govori nam ništa o stvarno otvorenoj šumskoj površini,
odnosno o učinkovitosti položene mreže šumskih prometnica glede smanjenja
srednje udaljenosti privlačenja. Podjednaka količina šumskih cesta na
određenom šumskom području može dati značajno različite rezultate po pitanju
smanjenja srednje udaljenosti privlačenja, ili još gore, često se izgradnjom
novih kilometara šumskih cesta odgovarajuće ne smanjuje udaljenost
privlačenja. Relativna otvorenost je veličina koja pruža dobar uvid u prostorni
raspored, poglavito šumskih protupožarnih cesta, daje mogućnost utvrđivanja
otvorenih i neotvorenih površina i nudi mogućnost odabira najpovoljnije
inačice šumskih protupožarnih cesta. Relativna otvorenost predstavl


ja odnos otvorene i ukupne šumske površine izražene u postotku za odabranu
srednju optimalnu daljinu pristupa šumskoj površini.


Ključne r ij e č i: otvorenost, relativna otvorenost, šumske protupožarne
ceste, srednja geometrijska daljina pristupa površini, srednja stvarna daljina
pristupa površini.


1. UVOD - Introduction
Otvorenost određenog šumskog područja šumskim d - količina šumskih prometnica, m
prometnicama (cestama i vlakama) izračunava se od


P - ploština na kojoj se šumske prometnice nalaze, ha
nosom ukupne količine šumskih prometnica prikazane


S obzirom na osnovnu podjelu šumskih prometnica,


u metrima s ploštinom na kojoj prometnice postoje,


možemo govoriti o otvorenosti šumskog područja šum


iskazanom u hektarima. Dakle, mjerna jedinica kojom


skim cestama i otvorenosti šumskog područja trak


izražavamo otvorenost nekoga šumskog područja je


torskim vlakama. Za izračun otvorenosti šumskim ces


m/ha ili km/l 000 ha. Matematički izraz kojim izraču


tama imamo izraz:


navamo otvorenost ima oblik:


d,


0= —. m/ha


0= — m/ha P
P


Gdje je:
za otvorenost traktorskim vlakama:


O - otvorenost šumskog područja šumskim prometnicama,
m/ha


dv


0= —: m/ha


*Doc. dr. se. Dragutin Pičman, Šumarski fakultet Zagreb
**Tibor Pentck, dipl. inž., Šumarski fakultet Zagreb


[9