DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 23     <-- 23 -->        PDF

D. Pičman i T.IVnlck: RH1.ATIVNA OTVORKNOST ŠUMSKOG PODRUČJA I NJENA PRIM.IHNA PRI Šumarski list br. 1 2. C´XXII (1998). 19-30
Tablica 2: Planirana otvorenost Republike Hrvatske do 2010. godine


Table 2: Estimated openness ofthe Republic ofCroatia by 2010


Šumsko područje Republike Hrvatske
Forest areas ofCroatia


Nizinsko područje
Lowland region
Prigorsko područje
Hilly region
Brdsko i gorsko područje
Mountainv region
Krško područje
Karst region


Podaci za minimalnu otvorenost prikazani u tablici


1. vrijede za gospodarske ceste, budući je 1989. godine,
kao i danas, u Hrvatskoj vrijedila podjela u kojoj se
spominju samo šumske gospodarske ceste. Od 1990.
godine pa nadalje počelo se s intenzivnom gradnjom
šumskih protupožarnih cesta (SPPC), kojima je otvarano
krško područje ugroženo opasnošću od šumskih
požara, pa se 1997. godine one navode i kao posebna
kategorija šumskih cesta. Za područje u kojem one postoje
po prvi puta se određuje minimalna potrebita otvorenost.
Kod šumskih protupožarnih cesta ne može se
govoriti o minimalnim sveukupnim troškovima kao
modelu određivanja optimalne otvorenosti sve dok se
ne iznađe mogućnost kvantifikacije općekorisnih funkcija
šume i neizravnih koristi od mreže šumskih cesta.
Nameće se pitanje, da li iskazivanje stupnja otvorenosti
određenog područja u m/ha, poglavito prigorskog,
brdskog, gorskog i krškog, uistinu pruža dobar
uvid u razmještaj šumskih cesta, prostorni položaj mreže
šumskih cesta i njenu učinkovitost, ili je to samo broj


Planirana otvorenost 2010 godine
Estimated openness in 2010 m/ha


15


20


25


10


kojem težimo i radi kojeg gradimo kilometre cesta ne
vodeći računa o osnovnoj zadaći šumskih cesta, smanjivanju
udaljenosti privlačenja?


Polazeći od činjenice da se često puta grade šumske
ceste koje ne utječu na smanjivanje udaljenosti privlačenja
i da se u mnogim slučajevima boljim prostornim
rasporedom mreže šumskih cesta moglo s manjom količinom
cesta značajnije utjecati na smanjenje srednje
udaljenosti privlačenja, ukazala se potreba za uvođenjem
veličine relativne otvorenosti šuma.


Relativna otvorenost daje dobar uvid u prostorni
razmještaj šumskih cesta i njihovu stvarnu učinkovitost
i pokazuje nam koliko je ploštine određenoga područja
otvoreno, a iskazuje se u %. Područje primjene relativne
otvorenosti posebice je vezano uz krško područje,
gdje se grade SPPC, a cjelokupan postupak otvaranja je
više-manje vezan samo uz ceste, budući vlake ne mogu
na sebe preuzeti zadaće šumskih protupožarnih cesta
(samo u iznimnim slučajevima kada zadovoljavaju tehničke
karakteristike šumskih cesta).


2. REZULTATI ISTRAŽIVANJA - The Results of the Research
2.1. Definicija i osnovne zadaće šumskih protupožarnih cesta
Definition and basic funetions ofthe forest fire-prevention roads


Pičman i Pentek (1996) pišu: "šumske protupožarne
ceste su takve šumske ceste koje su primarno
projektirane i izgrađene s namjenom da obavljaju prevenciju
od šumskog požara, a u slučaju nastanka požara
moraju omogućiti što povoljnije uvjete za njegovo
suzbijanje. To su šumske ceste koje ne nose naziv gospodarske
šumske ceste, iz razloga stoje u vrijeme realizacije
njihovog projekta sirovinska baza mediteranskih
šuma bila neekonomična za eksploataciju, pa je osnovna
zadaća izgrađenih cesta bila protupožarna ".


Osnovne zadaće šumskih protupožarnih cesta su:


obavljanje službe patroliranja prema planu zašti


te šuma od požara
u slučaju izbijanja požara šumska protupožarna
cesta, ukoliko je propisno održavana, služi kao
neprelazni vatrobrani pojas
vrlo često predstavlja granicu odjela, te ukoliko
je šumska protupožarna cesta izgrađena u kombinaciji
s protupožarnim prosjekama koje se protežu
okomito na nju, često čini vanjsku granicu
područja izvan kojega se šumski požar ne može
dalje širiti