DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 24     <-- 24 -->        PDF

D. Pičman Pentek: RELATIVNA OTVORENOST ŠUMSKOG PODRUČJA I NJENA PRIVIJENA PRI ... Šumarski lisl br. I 2, CXXI1 (1998), 19-30
=> pruža mogućnost dolaska vatrogasnih interventnih
vozila na mjesto začetka požara u kraćem
vremenskom intervalu, kao i brže naknadno dovoženje
vode


^> omogućuje prometovanje vozilima hitne pomoći
te vozilima za prijevoz ljudi i opreme
=> služi kao idealno mjesto gdje će vatrogasne postrojbe
sačekati nadolazeću vatrenu stihiju


=> predstavlja mjesta do kojih se vatra širi kod lokaliziranja
požara metodom paljenja predvatre,
odnosno mjesto odakle požare suzbijamo taktikom
paljenja protuvatre.
Protupožarna cesta, naravno, obnaša i ostale funkci


je koje su propisane Osnovom gospodarenja za neko
šumsko područje, a koje se pri gospodarenju šumama


javljaju, tako da ove ceste s punim pravom možemo nazvati
višefunkcionalnim šumskim cestama (Pičman
i Pentek, 1996).


Osim navedenih primarnih zadaća, šumske protupožarne
ceste služe kao transportni sustav prijevoza drveta,
za prijevoz ljudi do šumskih radilišta, za uzgojne,
uređivačke, zaštitne, lovne i ostale radove u šumarstvu.


Kod ŠPPC ne govorimo o srednjoj udaljenosti privlačenja,
jer krške šume većim dijelom nisu gospodarski
isplative, već uvodimo veličinu srednje udaljenosti
pristupa ugroženoj površini (SP) koja može biti geometrijska,
odnosno stvarna, ukoliko je korigirana s čimbenikom
nagiba terena (fv) i čimbenikom horizontalnog
zaobilaženja (f,,)


2.2. Primjena relativne otvorenosti pri planiranju, projektiranju i izgradnji ŠPPC
The usc of relative openness in planning, designing and construetion of the forest fire-prevention roads


Postupak određivanja relativne otvorenosti osobnim
računalom sastoji se u sljedećem: nakon što su u šumsko-
gospodarsku kartu 1:5 000 ucrtane sve postojeće
šumske ceste, pristupa se njihovoj digitalizeiji (međe,
slojnice, vodotoci, ceste, putevi i dr.). Digitalizirane
karte se obrade pomoću odabranih kompjutorskih programa,
te se svi sadržaji slože u zasebne slojeve. Oko
postojećih cesta koje se mogu uporabiti kao protupožarne
(uključujući i javne ceste) polože se tzv. "bujjeri"-
omeđene površine koje su na svim svojim rubnim
dijelovima jednako udaljene od ceste. Udaljenosti od
ceste do ruba pripadajuće površine predstavljaju odabrane
veličine srednje optimalne geometrijske daljine
pristupa površini (SPG) ugroženoj šumskim požarima.


Površine šumskog područja koje leže unutar omeđenih
površina obojaju se jednom bojom (npr. crvenom), a
one područja koja leže izvan omeđene površine drugom
bojom (npr. žutom). Crveno obojane površine su dostupne
s pripadajućih cesta za određenu odabranu veličinu
srednje optimalne geometrijske daljine pristupa
površini, dok su žute površine kritične i nisu dostupne s
određenom veličinom SPG (Slika 1.)


Za srednje optimalne geometrijske daljine pristupa
površini potrebito je pronaći stvarne vrijednosti. Treba
odrediti koeficijent nagiba terena i koeficijent horizontalnog
zaobilaženja prepreka kojima se korigira SPG da
bi dobili SPS (srednja stvarna optimalna daljina pristupa
površini).


2.3. Određivanje čimbenika nagiba terena - Fixing the ground slope factor
Površine oko ŠPPC potrebno je rasterizirati i položiti
preko digitalnog modela terena (DTM-a) koji je
prethodno napravljen. DTM nam daje prikaz nagiba
terena za površinu odabrane veličine, a nagibi terena su
podijeljeni u kategorije i obojani različitim bojama
(idući od manjih ka većim nagibima boje su sve tamnijih
nijansi). Za sve omeđene površine zajedno izračunat
je srednji nagib na način daje vrijednost nagiba množena
s brojem pojavljivanja te veličine nagiba, umnošci
su zbrajani i njihov zbroj je podijeljen s ukupnim brojem
površina unutar omeđenih površina za koje je izračunat
nagib prema formuli:


Gdje je:
a - srednji nagib terena, °
ah a2, «?, , ctm - nagibi terena od l°do m°
ii/, n2, n?, , n, - broj pojavljivanja određenog


nagiba terena
Izračunavanjem cos a i nalaženjem njegove recipročne
vrijednosti izračunat je čimbenik nagiba terena:


/


./;=


cos a


arn,i a2 a,„-n; a-(Slika 2.)


N