DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 27     <-- 27 -->        PDF

D. Pičman i T.Pcntck: RELATIVNA OTVORENOST ŠUMSKOG PODRUČJA I NJENA PRIMJENA PRI Šumarski list br. 1 2,CXXII(1998), 19-30
2.4. Određivanje čimbenika horizontalnog zaobilaženja - Fixing the horizonfal bvpass factor
Čimbenik horizontalnog zaobilaženja prepreka je gasnom cijevi. Stoga je vrijednost fM kod istih terenski!
kod SPPC značajno različit nego kod gospodarskih cesuvjeta
puno manja za vatrogasne intervencije. Na pota.
Razlog tomu je činjenica da kod gospodarskih šumdručju
krša radi spomenutih činjenica s jedne strane i
skih cesta ovaj čimbenik vežemo uz traktore, forvardere morfologije krša s druge strane, uzima se vrijednost čim


i skidere, dok je na području krša on povezan sa vatro-benika horizontalnog zaobilaženja prepreka od 1,10.


2.5. Izračun srednje stvarne optimalne daljine pristupa šumskoj površini
Calculation of the average actual optimum distance of access to the forest area


Za izračun srednje stvarne optimalne daljine pristu- čimbenika horizontalnog zaobilaženja prepreka, koristi
pa površini iz srednje geometrijske optimalne daljine se sljedeća formula:
pristupa površini, a preko čimbenika nagiba terena i


SpGS PS ~ .m


./;> //,


Gdjeje:
SPS - srednja stvarna optimalna daljina pristupa površini, m


SPG - srednja stvarna geometrijska daljina pristupa površini, m


fv - čimbenik nagiba terena


fH - čimbenik horizontalnog zaobilaženja prepreka


(Slika 3.)


2.6. Utvrđivanje relativne otvorenosti šumske površine - Fixing the relative openness of the forest area
Nakon utvrđivanja srednje stvarne optimalne dalji- Računaju se površine za svaku cestu, sve se površine
ne pristupa površini ponavlja se postupak polaganja zbrajaju i ukupna suma dijeli se sa površinom čitavog
omeđenih površina oko cesta, s time daje sada njihova šumskog područja koje se proračunom obuhvaća,
širina, odnosno vanjski rub udaljen od pripadajuće ces- Dakle, stvarna je relativna otvorenost za odabranu inate
za vrijednost SPS. Površine dostupne s odabranom čiču srednje geometrijske daljine pristupa površini odinačicoma
srednje stvarne daljine pristupa površini bo- nos otvorene i ukupne površine iskazan u postocima. U
jaju se crvenom bojom, a ostale površine žutom bojom. proračunu se koriste ove formule:


P[jUK= PBI + Pf32+ PB3+ + PBII


n


PBUK= T.FB, m2


i-i


PRIJK


OR= »100 %
PUK


Gdjeje:


PB1, PB2, PB3, , PBn - omeđena površina oko cesta, m2


PBUK - ukupna omeđena površina oko svih cesta na određenom području, m2


// - ukupan broj cesta koje se mogu uporabiti kao protupožarne


PUK - površina čitavog šumskog područja za koje se radi proračun, m2


0R - relativna otvorenost, %