DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 33     <-- 33 -->        PDF

PREGLEDN1 ČLANCI - REVIEWS Šumarski list br. 1 2, CXXII (1998), 31-52
UDK 630* 901 + 907


STRATEGIJA RAZVOJA ŠUMARSTVA CESKE REPUBLIKE
I TIJEK NJENOGA OSTVARENJA


THE FORESTRY OF THE CZECH REPUBLIC, THE STRATEGY
AND THE COURSE OF ITS DEVELOPMENT


Vencl VONDRA*


SAŽETAK: U većini europskih zemalja gospodarenje okolišem, jednako tako
i šumama kao značajnim čimbenikom okoliša, postaju jedan od nužnih
uvjeta održivoga gospodarskog razvoja. U razdoblju osmišljavanja i usuglašavanja
zajedničkih načela europske šumarske politike, u tranzicijskim zemljama
događaju se svekolike gospodarske i političke rejbrme. U Češkoj republici
mnoge su promjene već provedene, te se postupno ostvaruje državna
šumarska politika ustrojena na dosad usaglašenim zajedničkim načelima
gospodarenja šumama u razvijenim europskim državama. Nadalje, Češka republika
se nalazi u grupi prvih šest zemalja predpristupnica Europskoj uniji.
Stoga su u radu prikazani: (1) osnovne političke i gospodarske promjene, (2)
temeljna načela ustrojene državne šumarske politike, (3) dosadašnje ostvarenje
strategije razvoja šumarstva, (4) promjene u legislativi, istraživanju, obrazovanju
i javnom djelovanju šumarstva, (5) proučavanje i vrednovanje značenja
nekih nedrvoproizvodnih funkcija šuma, (6) nastali problemi i načini njihova
rješavanja. Rad je napisan u svrhu informiranja šumarske stručne i osta


le javnosti u Hrvatskoj, kako bi se za daljnji razvoj hrvatskoga šumarstva
osmislila i prihvatila djelotvornija rješenja.
Ključne riječi: privredne promjene, šumarska politika, restitucija


vlasništva, strategija razvoja šumarstva, privatizacija šuma, ekonomske promjene
u šumarstvu, državna financijska potpora šumarstvu, model pretvorbe
monokultura u šume bliske prirodnim


UVOD´ - Introduction


Na područje današnje Češke republike, Česi i drugi Nezavisna država Čeha i Slovaka (Čchoslovačka) osSlaveni
doseljavali su od 6. stoljeća; u drugoj polovini novana je 28. 10. 1918. godine. Taje država postojala


9. stoljeća počeo je proces pokrštavanja; razdoblje od do II. svjetskog rata (Hitlerove okupacije i aneksije
9. stoljeća do 1306. pripada Premyslovoj dinastiji; 1939); 1948. godina početak je razvoja komunističkog
Luksemburška dinastija postojala je od 1310. do 1437.; režima Čehoslovačke, a 1955. godine počinje socijalpokret
(revolucija) Husista trajao je od 1419. do 1436. ističko razdoblje u sastavu Varšavskog ugovora. Nakon
godine; Jagello n dinastija vladala je od 1471. do pada Berlinskoga zida (simbola ´hladnoga rata´ između
1526. godine. U sastavu Habsburške monarhije Češke ´dva svijeta´) i raspada SSSR-a 1989. godine, provedezemlje
su bile od 1526. do 1918. godine. na je u Čehoslovačkoj federaciji Baršunasta revolucija
pod vodstvom uglednih intelektualaca okupljenih u
Građanskom forumu i javnosti protiv nasilja. Na prvim
Izv. prof. dr. se. Vencl Vondra. slobodnim izborima (1990) za predsjednika ČehosloŠumarski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu


vačke federacije izabran je Vaclav H a v e 1. Na drugim


Uvodno obrazloženje napisano je na temelju izvora navedenih u literaturi
pod [I, 14, 16. 191 demokratskim i slobodnim izborima održanim 1992.