DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 34     <-- 34 -->        PDF

V. Vondra: STRATEGIJA RAZVOJA ŠUMARSTVA ČEŠKE REPUBLIKE...
godine u dvije federalne države pobijedile su različite
političke koncepcije, suprotstavljene daljnjem razvoju
federacije od istodobnog interesa obiju federalnih jedinica.
Stoga je Federalna skupština pripremila uvjete i
odlučila o načinu podjele federacije. Češki nacionalni
savjet odobrio je konstituiranje nezavisne Češke republike.
Na osnovi tih odluka dotadašnja Cehoslovačka
mirnim je putem podijeljena u dvije samostalne suverene
države - na Češku republiku (ČR) i Slovačku republiku
(SR). Posljednji predsjednik Čehoslovačke V.
Havel izabran je od Parlamenta ČR 26. siječnja 1993.
godine za prvog predsjednika novostvorene države.


Šumarski list br. I 2,CXXH (199S), 31-52


Tako je Češka republika, poslije povijesnoga puta
započetog u 9 i 10. stoljeću, ponovo ucrtana u kartu Europe
1. siječnja 1993. Češki i Moravski narodi naseljeni
"u srcu Europe" opstali su, te su ponovno aktivno ušli u
modernu europsku povijest na pragu 21. stoljeća.


ČR prostire se na 78 864 knr i ima 10,302 milijuna
stanovnika. Oko 7,2 % radno sposobnih stanovnika ima
visokoškolsku naobrazbu. Država je ustrojena kao republika
s potpunom parlamentarnom demokracijom.
Osim Čeha koji su većinsko stanovništvo (81,2 %), u
ČR žive Moravci, Slovaci, Poljaci, Nijemci te više ostalih
narodnosti.


KRATKI PRIKAZ PRIVREDNIH POSTIGNUĆA ČR
A brief revievv of the Czech economic achievements


Sve do 1997. godine ČRje isticana za primjer uspješnosti
ekonomskih reformi medu zemljama u tranziciji.


U razdoblju od 1989. (1990.) do 1993. dok je bila u
Čehoslovačkoj federaciji (ČSR), ČR je doživjela pad
GDP-a (Gross Domestic Product) i industrijske proizvodnje,
pad životnog standarda i visok porast cijena.


Unatoč dugoj industrijskoj tradiciji, nakon raspada
Istočnoga bloka, ČSR se suočila s problemima koji su
bili rezultat dugotrajne centralno planirane ekonomije,
orijentiranosti na tržište SSSR-a, te pokretanja procesa
tranzicije. Prvotni šok liberalizacije cijena, ukidanja
´mekog budžetskog ograničenja´, restriktivna monetarna
i fiskalna politika rezultirali su četverogodišnjom visokom
inflacijom i padom realnog GDP-a. Danas je
Njemačka glavni partner ČR, slijede Slovačka i zemlje
EU (European Union). Za ilustraciju međudržavne gospodarske
suradnje ČR i Republike Hrvatske (RH), navodi
se daje u 1995. izvoz u RH bio 138-10" USD, a
uvoz iz RH iznosio je 40 10´´ USD. Ti su rezultati svrstali
RH na 26. mjesto zemalja partnera ČR (napomena
autora).


Već 1989. godine započeo je intenzivni proces razvoja
turizma i cjelokupnoga sektora usluga, koji imaju
sve veći udio u GDP-u. Prihod od turizma iznosio je
1996. godine 3,2-10" USD.


Regionalna razvijenost je ravnomjerna, no Prag
(1,23 10" stanovnika) se razvija brže od ostalih dijelova
zemlje. Nerazvijena područja su Sjeverna Bochemija i
Sjeverna Moravska. Najveći broj zaposlenih bio je
1989. godine, došlo je do pada 1994. i ponovnoga rasta
na oko 5,155-IO6 zaposlenih u 1995. Stopa nezaposlenosti
je izrazito niska i manja je od 3 %. Najniža nezaposlenost
je u Pragu (0,5 %), a najviša u Sjevernoj
Bochemiji"(IO,7%).


Neki analitičari smatraju daje niska razina zahvata
pri restruktuiranju privrede i zadržavanje visoke razine
zaposlenosti u nerentabilnim poduzećima svjesni čin
Vlade ČR u svrhu očuvanja socijalnoga mira. Nasuprot


tome postoje mišljenja daje niska stopa nezaposlenosti
posljedica stvaranja novih radnih mjesta u sektoru usluga
(turizam, bankarstvo) i maloga poduzetništva. Zbog
geografskog položaja velik dio ljudi, u sklopu međudržavnih
sporazuma, radi ´preko granice´ u Austriji i
Njemačkoj.


Češku kuponsku privatizaciju smatralo se najuspješnije
provedenom privatizacijom u tranzicijskim
zemljama Srednje i Istočne Europe. Prvo je otvorena
faza registracija kuponskih knjižica, svake s tisuću investicijskih
bodova. Konverzija kupona u dionice obavljena
je u pet krugova, određivanjem cijene ovisno o
ponudi i potražnji. Vlasnici kupona mogli su odluku o
odabiru dionica povjeriti jednom od oko 400 investicijskih
fondova. Privatizacija je okončana s nešto više od
6-106 dioničara (iznad 90 % odraslih građana su na neki
način dioničari). Privatizirano je 1 664 poduzeća s procijenjenom
knjigovodstvenom vrijednosti oko 20*10´
DEM. Danas se, na Praškoj burzi kojaje počela s radom
1993. uočava nedovoljna transparentnost i prečesto kršenje
zakonskih regulativa. Na toj se burzi odvija oko
50 % ukupne trgovine dionicama, a ostatak se odvija na
tržištima na kojima nema pravila. Drugi izrazito
značajni problem su investicijski fondovi čija su sjedišta
u još uvijek državnim bankama. Banke preko fondova
upravljaju poduzećima, štite interese kreditora (svo


je jer su te banke kreditori!), a na račun ostalih dioničara.
Mnogi su interesi u rukama špekulanata (Stratton,
Harvard, Trend) kojima je cilj brza i jednostavna (tajkunska)
zarada, a ne restrukcija poduzeća i upravljanje
njima u svrhu porasta vrijednosti poduzeća.


Zbog takve situacije na burzi, strani ozbiljni investitori
se povlače, češka se poduzeća boje izaći na burzu u
potrazi za kapitalom pa koriste skupe bankovne kredite.
Vlada pokušava urediti stanje uvodeći neovisnu Komisiju
za trgovanje vrijednosnim papirima. Važno je što
prije privatizirati državne banke, kako bi se raskinula
veza ´država - banke - investicijski fondovi -poduzeća´.