DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 55     <-- 55 -->        PDF

PREGLHDNI ČLANCI REVIHWS Šumarski list br. 1 2, CXXII (1998), 53-60
UDK 630* 939


NAČIN RASPRAVE O GOSPODARENJU DRŽAVNIM SUMAMA
U NOVINAMA 1928. GODINE


THE METHOD OF DISCUSSION IN ECONOMY OF STATE FORESTS
IN PERIODICALS IN 1928.


Mladen STOJKOVIĆ*


SAŽETAK: U dnevnim novinama malo se pisalo o šumarstvu. U 150-godišnj
oj povijesti Šumarskoga društva, dnevni tisak malo je pisao o šumarstvu, no
1982. godine prigodom održane Gospodarsko-šumarske izložbe i 1928. godine
izašli su poveći članci o šumarstvu na koje treba upozoriti. Za to su postojali
i valjani razlozi. To su bile štetne posljedice u gospodarenju šumama u tadašnjoj
državi, državi pod nazivom Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca.


Zbila su se dva važna događaja koja su ponajprije postala predmetom
rasprava u dnevnom tisku. To je prije svega bila rasprava u Narodnoj skupštini
o stanju šumarstva. Novine opširno pišu o 4. točki dnevnoga reda Izvanredne
skupštine Jugoslavenskoga Šumarskog Udruženja koja je održana u Beogradu.
To su sudbonosne posljedice dosadašnjega gospodarenja šumama i referat
koji je tom prilikom održao prof. dr. Đuro Ne n a dić. Taj referat nije nigdje
objavljen.


Ovdje smo pratili 8 dnevnih tiskovina, u kojima je o ovim i drugim događajima
i prilikama u šumarstvu opširno pisano, no mi smo se zadržali na 28
članaka.


1. UVOD Introduction
Pod naslovom "Kuda brodimo," urednik Šumar- Rasprave o gospodarenju u državnim šumama zaposkoga
lista prof. dr. A. Ugrenović u Šumarskom lis- čele su početkom 1928. godine u Financijskom odboru
tu br. 1/1927. piše: Narodne skupštine, da bi se nastavile u Narodnoj skup


"Mi smo nedavno s ovoga mjesta rekli daje naš šu- stini na poticaj narodnog zastupnika dr. Juraja Šuteja i
marski brod zaplovio nekom maglom. Ali ta gola kon- istodobno (ožujak) na Izvanrednoj skupštini Jugoslastatacija
procijeđena kroz zube, kako je karakteriziraju venskog šumarskog udruženja (dalje JŠU) održanoj u
neki naši čitatelji, još ne zadovoljava. Traži se od nas Beogradu i 5. ožujka 1928. godine,
više. Traži od nas ne samo odgovor na pitanje kuda bro- Dalje pratimo dnevne novine Beograda, Zagreba i
dimo, već i na pitanje odakle magle, kakove su to sile. Sarajeva.
Što prelamaju katarke i jedra, što brodu prijete da ga
potope, nasukaju ili razbiju."


2. PRIKAZ RASPRAVE U NOVINAMA BEOGRADA, ZAGREBA I SARAJEVA
Survey of discussion in periodicals of Beograd, Zagreb and Sarajevo
2.1. Rasprave u Narodnoj skupštini, članci šumarske politike i gospodarstva
Discussions in National Assembly, articles about
forestry policy and economy


*Mr. se. Mladen Stojković, dipl. inž. šum.
Augusta Šenoc 44, 10410 Velika Gorica