DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 56     <-- 56 -->        PDF

M. Stojktnic: NAČIN RASPRAVE () GOSPODARENJU DRŽAVNIM ŠUMAMA U NOVINAMA 1928. GODINE Šumarski list br. I 2, CXXII (1998). 53-60
2.11.
Pravda, beogradsko nezavisno glasilo
Narodna skupština 4. ožujka 1928. godine Šutej o
velikoj aferi u bosanskim šumama.
U ovom napisu pisalo se o govoru dr. Šuteja (Hrvatska
seljačka stranka / dalje HSS) te prijedlogu rezolucije
i izboru anketnog odbora za ispitivanje svih dugoročnih
šumskih ugovora. Također tražio je da se ovaj prijedlog
oglasi kao hitan. Govor je trajao tri i pol sata, i opširno
su bile iznijete afere u zaključivanju dugoročnih
ugovora, odnosno prodaje državnih šuma. J. Šutej je iz


nio kako je državi ovime nanesena znatna šteta u milijardama.
Tražio je anketu koja bi potvrdila sve ovo. Citirao
je Dragišu Lapčevića koji je o tome pisao kao član
komisije koja je ispitivala ove afere. Utvrdio je kako je
država oštećena u milijardama. .1. Šutej je rekao da se
ovako radilo i u Grčkoj. Za vrijeme govora uzbuđeno je
vikao i Stjepan Radić: "Sve te ministre treba objesiti na
Terazijama!" S. Radić se za vrijeme govora Šuteja i dalje
strašno uzrujavao te vikao kako sve ministre treba
objesiti na Terazijama.


U 17i! nastavljena je rasprava o prijedlogu J. Šuteja.
Govorili suTupanjin iĐura Janković radikal, a na kraju
je riječ uzeo ministar šuma i rudnika dr. Miović, koji je
izložio stoje učinjeno kako bi se spriječilo zlouporabe
te u ime vlade prihvatio hitnost, koja je zatim jednoglasno
izglasana.


2.12.
POLITIKA
Neovisne novine; osnivač Vladislav Ribnikar, poginuo
1914.
Ovaj dnevni list donosi 4. III u rubrici: Narodna
skupština: Prijedlog dr. Šuteja
Politika piše o govoru dr. Šuteja slično kao i Pravda.
Narodna skupština izabrala je Anketni odbor od 7 narodnih
poslanika, koji će uz pomoć jednoga stručnjaka iz
područja tih šumskih ugovora, preispitati stanje svih tih
dugoročnih šumskih ugovora te podnijeti Skupštini prijedlog
u pogledu trajanja ugovora, kao i progonu svih
krivaca.


Šutej je dalje govorio da o tome naš tisak piše kao i
inozemni. Ta eksploatacija se zove eksploatacija na bosanski
način. Naši odgovorni čimbenici šute na sva ta
pisanja. Ne vjerujem daje u našoj državi moglo biti veće
afere od ove.


U listu slijedi podnaslov: Kupio cijelo ministarstvo i
zato će doći general.


Šutej je dalje iznosio kako je tvornica tanina Našice
iskorištavala šume kod Bosanske Gradiške. Ona je planinu
Kozaru opustošila i uništila.


Radić je povikao: "Taj je kupio cijelo ministarstvo!
Trebalo bi vas javno linčovati na Terazijama! Ane pred
sud! Nego neka vas narod linčuje. To ste zaslužili i to
ćete doživjeti! To je Davidovićev tvrdi grad! Eto, zato
tražimo da dođe general, on bi sve to ispitao! 1 zato ga
zovemo, i zato će doći i rastjerati ovu bandu!"


2.13.
VREME
Dnevni list, Beograd, 4. III
Narodna skupština. Za pregled dugoročnih ugovora
Tu su opisani dijelovi govora Juraja Šuteja tj. onaj
dio koji se odnosio na izbor ankete za pregled dugoročnih
šumskih ugovora. Na kraju je i obrazloženje prijedloga.
Šume daju preko 400 milijuna dinara prihoda
godišnje.


VREME od 7. III
U rubrici Narodna skupština, među ostalim piše, kako
se prešlo na pretres prijedloga rezolucije g. Šuteja o
šumama u Bosni. Rezolucije je utoliko izmijenjena što
čc Anketni odbor sam birati stručnjake i to s lista pojedinih
poslaničkih klubova ili poslanika. Izabrani su i
zamjenici.


VREME od 10. III


U rubrici Narodna skupština, donosi se i govor Vlat


ka Mačeka o šumarstvu, gdje on traži da se prestane sa
iskorišćivanjem naroda. Poslije Mačeka govorio je Ante
Pavlović, koji je također tražio da se šume vrate narodu.


2.14.
TRGOVINSKI GLASNIK
Beograd, 30. siječanj
Šume pred komisijom
Ministar šuma i rudnika odredio je komisiju koja će
pregledati ugovore sklopljene sa šumskim poduzećima
te ustvrditi kolika je šteta prouzročena državi. Predsjednik
komisije je dr. Pera Đorđević, profesor. Vjerovalo
se da će on progoniti sve one koji su od naših šuma napravili
pravu "Panamu."


Interesantno je, da se odmah 1919. godine pristupilo
zamjeni dotadašnjih ugovora, koji su u osnovi bili dobri
i korektni i u kojima se nalazila i jedna ovakva odredba:
"Izričito se određuje, da možebitna kasnija molba za
sniženje kupovne cijene neće se pod nikakvim uvjetom
prihvatiti". Kadaje ta odredba uklonjena iz ugovora koji
je sada zaključen, otvorena je mogućnost za skidanje
cijena i za stalno reduciranje državnih primanja.


Iz jednog od tih ugovora izostavljena je odredba o
državnom participiranju s 25% u čisto šumskom prihodu,
pa su zatim sljedila sve veća, državna odricanja od
svih državnih prihoda. Zatim slijede nacionalizacija,
amortizacija, valorizacija, pretvaranje dinara u zlato,
razumije se uz bonifikaciju, klasifikaciju i druge izume
po kojima je država stalno bila oštećena. Ima poduzeća
koja nisu platila nikakvu taksu, pa im je država postala
dužnikom!


Glasnik dalje piše o već, poznatim mjerama koje bi
trebalo poduzeti, ali je novost da treba izvršiti pretres
kod osoba za koje se osnovano sumnja da su radila na
štetu države, kao i kod njihovih srodnika kako bi se
pronašao novac sumnjiva porijekla. Trgovinski Glasnik
na kraju završava riječima: "Krajnje je vrijeme nastalo
je da se u državnoj službi zavede strogi moral i da se
iskorijene zloupotrebe."