DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 57     <-- 57 -->        PDF

VI. Stojković: NAČIN RASPRAVI; 0 GOSPODARENJU DRŽAVNIM ŠUMAMA
TRGOVINSKI GLASNIK, 31. siječanj


Stručno osoblje i naše šume


U članku se piše protiv ukidanja Šumarskog fakulteta
i dokazuje potreba za dva fakulteta. Potom su navedeni
primjeri o manjku stručnjaka. Tako tri Direkcije šuma u
Srbiji s teritorijem od 1,76 milijuna ha raspolažu sa svega
70 šumarskih stručnjaka, od kojih je samo 30 s visokoškolskom
spremom. Potpisan je dr. M. Marinović.


TRGOVINSKI GLASNIK, 11. veljače


Eksploatacijska politika u bosanskim šumama


U opširnom članku ovaj list piše o načinu iskorišćivanja
šuma u Bosni od Austro-Ugarske do današnjih
dana gdje prevladava iskorišćivanje velikih poduzeća,
koja su drvo dobivala uz nisku cijenu, na temelju dugoročnih
ugovora.


Druge europske države (Čehoslovačka, Njemačka)
stvaraju mogućnosti za eksploataciju još neotvorenih
šuma, osposobljavale su specijalne stručnjake, dok smo
mi spas gledali u primitivnoj inicijativi, koja nije bila
dorasla svojoj zadaći. Uslijed trenutne konjukture nastale
ratnim zbivanjima i poradi istrošenih zaliha, te nenazočnosti
Rusije na svjetskom tržištu došlo je do velikog
priliva inflacijskog kapitala u šumska poduzeća,
koja su se osnivala velikom brzinom nesustavno i bez
ekonomske računice, kapaciteta šume te s razvojem konjukture
i drugih prilika na svjetskom tržištu drvetom.
Ovakav se sustav prenosi i na Hrvatsku i na Slavoniju,
gdje do tada nije bio poznat i u uporabi. Sniženje željezničkih
tarifa, carina, poreza i taksa, revizije ugovora,
sniženje šumske takse bili su zaključci, jer bi se inače
upropastila najjača industrija, izvoz, narušila bi se
aktivnost trgovinske bilance i stabilnost valute, a radnici
bi ostali bez posla. Na kraju članka se kaže: "Sadašnji
rad je sankcioniran zakonskim odredbama i da stručnjaci
u Ministarstvu šuma i rudnika moraju na ovo gledati
drugim očima nego laici - tražeći svuda neke afere.
To ubija ugled države i njezin kredit u inozemstvu na
veselje zemalja koje su nam konkurenti i koje će iz toga
izvući korist".


TRGOVINSKI GLASNIK, 2. ožujak


Naši bosanski jadi. Milandr. Marković


Povodom članka! Malo odgovora ...


Trgovinski Glasnik u svojem listu daje dosta prostora
stručnjaku dr. Milanu Markoviću, koji s dosta emocija
pristupa problemu. Donosimo samo dio članka.


Gospodarilo se u vrtlogu lažnih političkih i državnih
interesa i razloga, plasiranih samo od zainteresiranih,
uz nenazočnost šumarskih stručnih normi i načela.


Samo čisti materijalni interesi stranog kapitala. Bosanski
šumari naslućivali su i skori i brzi slom i napadali,
ovakvu eksploataciju, bolje rečeno devastaciju naših
bosanskih šuma! Ciste sječe, pretvaranje četinjača u
lisnate šume, a ove u šikare i gole rudine, gdje caruje
korov i kupina ili strši kamen.


NOVINAMA 192«. GODINI; Šumarski list br. 1-2. CXXII (1998). 53-60


I za Austro-Ugarsku Monarhiju bio je to duboki i nerješivi
problem. Sustav upravljanja i gospodarenja bosanskim
šumama, poslije rata, od 1919. godine pa sve
do danas, za vrijeme svih vlada i svih režima, s malim
svjetlim izuzecima, bio je i ostao čisto pljačkaški sustav


-
"Raubvvirtschaft" - kojeg smo danas svjedoci.
Autor dalje iznosi primjer sječe u kubicima za 1923.
godinu, te koliko je od toga pripadalo stranom kapitalu
a koliko domaćem. U toj sječi učešće domaćega kapitala
prema stranom dolazilo je u omjeru 1:20 ili 5:100.
Novac dobiven u zdravoj valuti odlazi u strane i neprijateljske
banke. Strani kapital nije došao: "Da narod
goji, već da mu rebra broji."
Na kraju autor zaključuje: "Bilo je drugog puta i
drugog načina, drugih mogućnosti i ostvarljivih načela
i metoda, bilo je i bilo! Bilo ih je, ali se nikad nisu htjeli,
a još manje željeli!"
TRGOVINSKI GLASNIK, 3. ožujka
Naši bosanski jadi...
Povodom članka: Malo odgovora


2) Milan dr. Marković


Autor nastavlja i ovdje u istom stilu. Prvo razdoblje
je okupacijsko a obuhvaća vrijeme u kojem se težilo za
iskorišćivanje neispitanih i još neproučenih, nepoznatih
bosanskih šuma, vrijeme zvano "Kuferaško doba",
kada se s koferom na leđima i golim štapom u ruci dolazilo
u Bosnu, a kasnije odlazilo kao bogati šumarski
industrijalci, austrijski - kultur tregeri.


Dakle, doba iskorišćivanja i uništavanje bogatih
hrastovih šuma. Vrijeme tuđe ruke, tuđeg smjera, tuđeg
dijela!


Drugo razdoblje je vrijeme aneksije. To više nisu bile
bosanske šume, već austrijske na bosanskom tlu. To
je i vrijeme trajanja rata u čitavoj Europi i u neku ruku
uređenih šumarskih odnosa u bosanskim šumama!


Treće razdoblje je vrijeme ponovne okupacije, promjene
režima i zemaljske uprave u Bosni; gotovo najkatastrofalnije
razdoblje za bosanske šume. Domaća
poduzeća prikrivala su strani kapital.


Doba ponovne okupacije dijelimo na dva razdoblja.
Prvo, odmah po reokupaciji, kada se u šumi nije znalo
ni tko pije, ni tko plaća; vrijeme stagnacije, zastoja u
novcu i pljački; zatim prividnog kraha, sloma, te organizirane
pljačke. Drugo razdoblje je svjesno i proračunato
devastiranje šuma i ostvarena revizija nasljednih
ugovora za sva ugovorna područja. Radi se o nasljcđenim
ugovorima od Austro-Ugarske uprave. Bilo je to
pod lažnom maskom opće potrebe, nužde, spasa i dobra
za našu proširenu i uvećanu, financijski izmučenu i nemoćnu
domovinu. Tečaj dinara bio je lažan i sraman
motiv. Kakva ironija!


U drugom razdoblju moralo se prekinuti sa stranim
poduzećima. Austrije više nije bilo!