DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 58     <-- 58 -->        PDF

M. Stojkovic: NAČIN RASPRAVE O GOSPODARENJU DRŽAVNIM ŠUMAMA U NOVINAMA 1928. UOD1NH Šumarski list hr. I 2. CXX11 (1998). 53-60
Autor dalje piše o dopunjavanju ugovora, odlaganju
otplate, niskim kamatama, krizi drvne industrije, sudjelovanju
Rusije i Rumunjske stoje dovelo do pada cijena.
Iz Skupštinske ankete vraćeni su ugovori nadležnima
bez primjedbe, pa se i dalje nesmetano radi i gospodari,
a šumari razbijeni u političke tabore šute, ne čuju i
ne vide!


Strašan požar najširih razmjera zahvatio je gotovo
sve šumske masive u Bosni, osim masiv gredu na vododjelnici
Foče i Trebinja.


Stanimo u obranu općih i uzvišenih interesa bosanskog
življa, našega naroda i naše domovine. To je najviši
zakon, završne su riječi aurtora.


2.15.
OBZOR, Zagreb, 8. siječanj
Glavni urednik dr. Rudolf Maixner.
Svi članci u Obzoru objavljeni su u rubrici "Narodno
gospodarstvo"


Revizija šumskih ugovora


I ovaj list opširno piše po ovom pitanju šumskih
ugovora. Tako se medu ostalim navodi kako se revizija
mora provesti ako se želi spasiti od propasti drvnu industriju
koja je u krizi već dvije godine. Greška je bila i
u državi i u zainteresiranima, a da se nije u ugovore stavljala
klauzula glede valutnih promjena. Tako je došlo
do toga, daje drvna industrija kada je dinar počeo rasti,
imala poteškoća, no dok su lira i franak bili niski, dotle
se još našla kalkulacija za izvoz. Čim je lira skočila,
došla je naša drvna industrija u krizu u kojoj su se gubili
milijuni i radi čega je zastao sav izvoz. Tu slijedi i daljnji
primjer stabilizacije dinara i prijelaza lire na zlatni
paritet te stabilizacija francuskog franka dok je naša
drvna industrija imala inflacijske ugovore, koje je trebalo
prekinuti ili ih podvrći reviziji. Država će revizijom
sebi osigurati primjerenu dobit, a drvna industrija
bit će spašena. Drugo je pitanje kako se ta revizija provodi.
Valjalo bi iznijeti konkretne primjere, ako se išlo
ispod zlatnog pariteta.


OBZOR, 13. siječanj
Intervencija Saveza industrijalaca i Zagrebačke trgovačko-
obrtničke komore na reviziju šumskih ugovora
Komora je uputila prosvjed predsjedniku Ministarskog
savjeta Velji Vukičeviću: Pogođena je drvna industrija,
jer joj je otežan pristup na vanjskom tržištu i
potrebna joj je potpora države zbog ozbiljne konkurencije.
Komora smatra daje svako kršenje stečenih prava
opasno i štetno za ekonomski rad i ponovno evidentiranje
ugovora te protuzakonito, jer to u članu 252 financijskog
zakona nije predviđeno. (Ministru šuma i rudnika
Mijoviću).


OBZOR, 19. siječanj


Proračun Ministra pošta i Ministra šuma i rudnika


Ministar šuma i rudnika Miović izjavio je daje na


osnovi 252. člana financijskog zakona dobio ovlati da


obavi reviziju dugoročnih ugovora s društvima koja su
obavljala eksploataciju naših šuma.
OBZOR, 20. siječanj
Revizija šumskih ugovora


Odmah poslije okupacije Bosne i Hercegovine Austro-
Ugarske vlasti pristupile su izradbi privrednog plana.
Vidnu ulogu predstavljalo je šumsko bogatstvo, a za
eksploataciju tih golemih kompleksa bio je sposoban
samo krupni kapital. S deflacijom je nastupila teška
kriza drvne industrije, koja je tim više patila, jer je bila
u rukama slabijeg kapitala. Revizije su proveli ministri
dr. Kumadi i dr. Miović 1926. i 1927. godine.


Dugoročni ugovori na tzv. "Bosanskom sistemu" nisu
imali određenu kupovinu, tj. šumsku taksu, pod kojom
se razumijeva cijena kubnog metra drveta na panju,
no ta se cijena uvijek određivala unatrag prema postignutoj
cijeni gotove građe, tako da se šumska taksa za jednu
godinu mogla obračunati u idućoj godini. Odlučujuća
vrijednost za cijene vezana je za položaj šume tj.
troškove izrade i izvoza. Ako su troškovi bili veći od
vrijednosti sirovine na pilani, dolazilo je do negativne
šumske takse tj. ne ostaje ništa za šumsku taksu. Narodna
skupština je u financijskom zakonu za 1926. i 1927.
prihvatila reviziju šumskih ugovora.


OBZOR, 4. ožujak


Popodnevna sjednica Narodne skupštine


Odlazak koalicije pred raspravom o proračunu


Većina pristaje na hitnost za anketu o bosanskim šumama.
Na poslijepodnevnoj sjednici govorili su dr. Tupanjanin
i Đura Janković. Oni su prihvatili ono što je
govorio dr. Šutej.


Ministar šuma i ruda govorio je o ugovorima. Skupština
je prihvatila hitnost i predsjednik je izjavio da će
se pristupiti izboru specijalnog odbora za tu stvar.


2.16 JUTARNJI
LIST, Zagreb, 30. siječanj
Borbu za visoke škole treba prenijeti na narod
Održati sastanak svih privrednih i kulturnih organizacija
u Zagrebu. Zlonamjerni napadi na kulturne tekovine
Hrvatskog naroda. Želi se izjednačenje hrvatskoga
naroda u kulturnom pogledu. Ako ništa ne uspije, odbor
će se obratiti na Njegovo Vel. Kralja. Protuustavan je
§ 44. financijskog zakona. Izabrati stalan akcijski odbor
za obranu hrvatskoga sveučilišta.


Jutarnji list od 10. veljače među ostalim piše, kako
financijski zakon nije mjesto gdje se mogu rješavati
sveučišna pitanja.


JUTARNJI LIST, 14. ožujak


Revizija dugoročnih šumskih ugovora


Na sjednici vlade prihvaćenje amandman Ministra
šuma i ruda po kojem se ovlašćuje ministar da sve dugoročne
ugovore o eksploataciji državnih šuma sa svim
naknadnim izmjenama, dopunama i valorizacijama pod