DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 60     <-- 60 -->        PDF

M. Stojković: NAČIN RASPRAVI- () GOSPODARENJU DRŽAVNIM ŠUMAMA U NOVINAMA 192S. GOIMNL Šumarski list br. I 2. C´XX1I (19W). 53-60
Prašnik je bio prvo procijenjen na pedeset milijuna dinara,
pa kako se nije javio nijedan kupac, cijenaje snižena
za 20%. Isto tako za dvije šume Psunja. Za drugu
je cijena bila smanjena čak za 30%. Kako je teška i za
državu štetna pogreška učinjena ovom prodajom.! Tadašnji
ministar šuma poništio je prošle godine prodaju
Prašnika i južnog dijela Psunja. Krivci nisu poznati, jer
su rješenja bez potpisa. Nastao je metež u sali!


Anketa je sadržavala porazne činjenice o kvalifikacijama
ljudi koji su upravljali ovim šumama. Direkcija
je davala u šumi Prašnik svojim činovnicima gradu za
namještaj. Davala se iz ove najbolje šume. U početku
malo, a onda sve više i više. Bilo je činovnika koji su
uzimali prvoklasnu furnirsku građu po nekoliko puta.


To nisu bili samo činovnici ministarstva šuma, već i
inženjeri Ministarstva prometa, činovnici Narodne
banke itd. Oni koji su prodavali građu, prodavali su najljepša
stabla po 2500 dinara za m3. G. Nenadić je izračunao
kako je time država bila oštećena za 479.000 dinara.
Izjašnjenje Direkcije bilo je odprilike kako rješenje
Ministarstva šuma o uskraćivanju ovakve prodaje
nije ispravno. Ako dragovoljci (ratni) dobivaju po 25
metara, zašto to ne mogu dobiti i činovnici? Država je
dobila svoje, pa "kvit". Drvo je prodavano na temelju
trgovačkih načela i običaja. Tako su pisali podčinjeni
organi svojim pretpostavljenima. Država je bila oštećena
za 479.000 dinara; s prodajom trupaca za 218.500
dinara i neracionalnim radom u pogledu kore drveta za


93.000 dinara, što ukupno iznosi oko 800.000 dinara.
Ovakvo gospodarenje više je oštetilo šume nego gusjenice
(odobravanje!) 1921. godine bio sam pomoćnik
ministra. Tada smo imali priliku Prašnik prodati pod
povoljnim uvjetima za državu, ali je ponuda odbijena.
Smatralo se kako je Prašnik najljepša šuma, i ne bi ju
trebalo prodavati, već samo racionalno iskorišćivati.
Skupština bi trebala zahtijevati od Ministra šuma i rudnika
da pronađe krivce i kazni kaznom koju zaslužuju.
Tajna šume Vratična
Tu se gospodarilo na isti način, najljepša stabla ustupana
su raznim društvima, koja su ih poslije prodavala
nekoliko puta skuplje. Hrvatski Radiša dobio je veliku
količinu drva za 76.457 dinara, a prodavao je deset puta
skuplje. Isto tako i Lovački klub, Jugoslavenski Sokol,
športski klub Jugoslavija, Jevrejska općina u Vinkovcima
koja je dobila 400 m3 s popustom 50% - za gradnju
sinagoge, koja je podignuta još prije četiri godine.
U šumi su ostali samo najlošiji hrastovi. Zatim se govorilo
o neracionalnoj eksploataciji šume Dvorjanci. Zadržalo
se na kupovini šume grofa Erdodija - šumi kraške
formacije, vrlo slabe plodnosti.


Na popodnevnoj sjednici prof. Nenadić završio je
svoj referat.


Drugi dan kongresa šumara
Pod ovim naslovom u časopisu "Pravda" nastavljena
je rasprava 6. ožujka. Tu je prije svega dan osvrt na
jučerašnji govor prof. Nenadića. Tako je Danda, predstavnik
firme Eksploatacije d.d., govorio o raznim načinima
eksploatacije šuma u Bosni i Hercegovini. Predsjednik
ga opominje, jer nama nije potrebna povijest
bosanskih šuma. "Pa kada je profesor Nenadić jučer
mogao govoriti povijest panjeva, mogu i ja da iznesem
povijest šuma, odgovorio je Danda." Na to je upao prof.
Nenadić: "Moji panjevi su svježi!"
Načelnik Ministarstva šuma i rudnika, Svetozar Ranitović,
kao član komisije koja je pregledala ugovore
šumarskih poduzeća s državom, daojejedan sažetak izvješća
te komisije. Predloženo je da svi dodaci ugovora
ponište kao štetni za državu, a osnovni ugovori da se
preispitaju, tako da se zaštite i poduzeća i država. Potrebno
je pregledati i ugovore u drugim poduzećima koji
ovoj komisiji nisu stavljeni u zadatak. Zatim ministar bi
trebao narediti strogu istragu protiv svih činovnika, na
osnovi čijih su stručnih referata ovi ugovori mijenjani
na štetu države. Da se činovnici, koji su članovi upravnog
i nadzornog odbora privatnih šumarskih poduzeća
odmah razriješe tih dužnosti. Potrebno je preispitati sječe
u svim državnim šumama i učinkovitim mjerama
osigurati racionalno iskorišćivanje šuma i pošumljavanje.
Potoni je Ranitović opširno obrazložio ove prijedloge,
kao i primjere nepravilnosti i zlouporabe, te omjere
smjese tehničkog drveta, ogrijevnog drveta te otpada.
Tako je na primjer član uprave jednoga poduzeća,
ineče činovnik ministarstva, potpisao je jednu ponudu
ministarstvu u kojoj je ministar ispao prodavatelj, a njegov
činovnik kupac. U dvorani nastaje smijeh!
Među govornicima bio je i prof. Petračić. Govorio je
u duhu jučerašnjeg govora g. Nenadića. Zaključio je
kako je položaj generalnoga direktora težak, ali iz toga
se može naći izlaz, pa i po cijenu osobne žrtve.
Na kraju ovog dijela Skupštine, pročitane su dvije
rezolucije, prvo bosanskih šumara, a potom prof. Nenadića.


2.22 POLITIKA,
5. ožujak
Šumske afere na skupštini šumara
Kako se upropašćuju državne šume
Obrana i napad g. A. Stamenkovića.
Velika afera s eksploatacijom državnih šuma bila je


predmet rasprave u Narodnoj skupštini. Također, u isto
vrijeme, J. S. U. sazvalo je Izvanrednu skupštinu.


I dnevni list "Politika" opširno piše o Skupštini.
Spominju se porazne činjenice o pustošenju bosanskih
šuma i nastavlja: "Slična se politika vodi i u Hrvatskoj i
Slavoniji. Ta šumska politika može se nazvati politikom
okupatora u kolonijama. Za način na koji se gospodarilo
u vinkovačkoj Direkciji ne može se nigdje na