DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 61     <-- 61 -->        PDF

M. Slojković: NAČIN RASI´RAVK O GOSP0DAKHN.IU DRŽAVNIM ŠUMAMA U NOVINAMA I 928. GODINE Šumarski list br. I 2. CXX11 (lcWX), 53-60
ći usporedba. Njemci su to nazvali "Ausverkauft" rasprodaja
(države)".


U vrijeme krize drvne industrije koja je nastala
1926. godine, neočekivano se pristupilo rasprodaji
šuma, iako su cijene bile vrlo niske. Država umjesto da
bude regulator kod takvog stanja i da uspori prodaju,
učinila je protivno, i otpočela prodaju.


Dalje, "Politika" piše o Prašniku, Južnom Psunju i
Našičkoj tvornici tanina. Također su tu i dijelovi referata
prof. Nenadiča u kojem se govori o željezničkim
pragovima, koji su se prodavali našoj državi naravno
lošiji, a vrjedniji su se izvozili. Iz države je izvezeno od
1919. godine do 1927. četrnaest milijuna m´ drveta u
vrijednosti devet milijardi dinara.


"Politika" nastavljao tome pisati i 6. ožujka pod naslovom:
"Šumske afere na skupštini šumara" - Drugi
dan rada šumarske skupštine.


Dr. Danda okomio se na referat prof. Nenadiča. Nije
osporavao podatke, ali je tražio da se kazne oni koji su
dali podatke prof. Nenadiću.


Slijede podnaslovi: "Šta kaže jedan član informativne
komisije?" Mijenjanje ugovora: Amortizacije;
bonifikacije i valorizacija; "Ugovor s prosječnim jamstvom";
"Protiv činovnika u upravnim odborima poduzeća";
generalni direktor g. Stamenković stoji na
"belezi"; "Donošenje rezolucije".


2.23. VREME, 5. ožujak. Skupština šumara
Kako se pustoše naše šume. Zbog rđavog gospodarenja
država gubi s godine na godinu stotine milijuna
dinara.


Prije dnevnog reda, Srećko Madarević govori o napadima
na šumarstvo, koji su ostali bez "muškog odgovora"
i dalje spominje kako dnevni red nije borben i
žučan. Njegovu izjavu nepovjerenja Upravi J. Š. U.
dočekao je ironičan smijeh i pljesak.


Slijedi sličan komentar o radu skupštine kao i u prethodno
navedenom dnevnom tisku. Ovaj list donosi i fotografiju
predsjednika Lenarčića.


Novost je ovdje kako je prof. Nenadić podvrgao
kritici i rad Direkcije šuma u Zagrebu. Odredbe o sječi
drveta izdavane su telegrafski. Ako se tako nastavi za
25 godina neće biti zrelog drveta u Hrvatskoj i Slavoniji.
Generalni direktor Stamenković branio je šumarske
direkcije iz Hrvatske, te njihov rad. Što se tiče bosanskih
šuma, sve je ugovore zatekao. Na kraju je tražio
depolitizaciju i stalnost šumara. Tako će se izbjeći da
Ministarstvo šuma ne služi istim ciljevima kojima i Ministarstvo
policije.


2.24. TRGOVINSKI GLASNIK, 6. ožujak
Naopako gospodarenje s našim šumama. Racionalna
eksploatacijska politika zamijenjena je politikom
bezobzirne devastacije. Rušenje jednog od osnova materijalne
kulture.


To je naslov vezan za Izvanrednu skupštinu J. Š. U.
Glavni referent prof. Nenadić iznio je porazne činjenice
za našu šumarsku politiku. U referatu od 140 stranica
sakupio je mnogobrojni materijal o pravom stanju
našega šumarstva i naše šumarske politike. Taj materijal
dokumentira rasipništvo, nestručno i neracionalno
upravljanje našim šumama, koje prijeti propašću. Loše
pojave počeo je bilježiti i naš rodoljubni tisak i to mu
služi na čast.
U ovom članku lista započinje se s podnaslovom:
Prašnik i Psunj, slijedi: Dvojani; Davanje građe na privatna
pisma; Željeznički pragovi.
U Vinkovačkoj direkciji izrađivali su se pragovi u
vlastitoj režiji. Pragovi su se izrađivali i po talijanskim
dimenzijama za talijanske željeznice. Prodaju se privatnim
poduzećima. Ta poduzeća javljaju se na licitacija


ma i po znatno višoj cijeni prodaju pragove državi.
Plitvičkajezera
U 1925. godini prodana su jednom privatnom po


duzeću sva napaljena stabla. Tražena je i odobrena koncentracija
stabala najednom mjestu. Kada se tome usprotivio
šef tamošnje Direkcije, bio je telegrafski premješten
u Osijek.


Za izvršena pošumljavanja slijedili su primjeri kako
se o tome nije vodilo računa.
Govor g. M. Stamenkovića


Glavnu krivicu svodi na sustav. "Ako ja imam krivicu
od bosanskih ugovora neka mi odsjeku glavu na Terazijama."


Rasprava
Neki od sudionika Skupštine kritizirali su rad šumskih
uprava, a drugi ga pokušavali braniti.


2.25. OBZOR, 5. ožujak.
Narodno gospodarstvo
Kongres šumara u Beogradu
U opširnim člancima ovaj zagrebački list izvješćuje


o Izvanrednoj skupštini J. Š. U. za prvi i drugi dan,
slično kao i ostale novine. Ovdje je novost daje Ministarstvo
šuma i ruda imalo u četiri poduzeća uloženo
54,400.000 dinara, a na te akcije država dobija dividendu
od 240.000 dinara. Tako jedno poduzeće treba unijeti
u državnu blagajnu 3 milijuna dinara godišnje, ali do
danas nije unijelo niti jedne pare.
Obzor od 6. ožujka u rubrici "Narodno gospodarstvo"
donosi Rezoluciju skupštine J. Š. U.


2.26.
JUTARNJI LIST, 5. ožujak
Kongres šumara u Beogradu
Teška kritika i osuda vladine politike
Ovaj dnevni list piše o!44 stranice dugom referatu
prof. Nenadiča, slično kao i Trgovinski Glasnik. I 6.
ožujka "Jutarnji list" donosi članak pod naslovom: "Lijepo
gospodarstvo s bosanskim šumama".