DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 62     <-- 62 -->        PDF

M. Slojkcnic: NAČIN RASPRAVI: O CiOSl´ODARhNJU DR/AVNIM SUMAMA
Oštre kritike na šumarskome kongresu u Beogradu.
Zlouporabe i podmićivanje. Među ostalim navedeno jekako će se provesti istraga protiv činovnika na osnovičijeg mišljenja su mijenjani ugovori, te kako činovnici i


U NOVINAMA I92X. GODINE Šumarski list br. I 2. C´XXI1 (1998), 53-60


šumari ne mogu sjediti u upravnim i nadzornim odborima.
Predložene su dvije rezolucije (dr. Nenadić i
dr. Danda).


3. ZAKLJUČNI OSVRT O PRILIKAMA U ŠUMARSTVU IZ
DNEVNIH NOVINA 1928. GODINE.
Final retrospeetion about conditions in forestry from
daily periodicals in 1928.


U dugoj 150-godišnjoj povijesti Šumarskoga društva,
godine 1928., dnevne novine kao nikada prije a niposlije, nisu toliko pisale o prilikama u šumarstvu, kaote godine. Za to su postojali i razlozi, a to su bile štetneposljedice u gospodarenju šumama, u tadašnjoj državikoja sejoš zvala Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca.


Tako se do 1928. godine u novinama o šumarstvupisalo jedino prigodom Gospodarsko-šumarske izložbe


i om L


godine.


Iz brojnih i opširnih članaka nastojali smo dati kraće
prikaze iz novina koje su izlazile u Beogradu, Zagrebu
i Sarajevu.


Novine pišu ponajprije senzacionalno, ali neki listovi
ustupaju riječ stručnjacima kao na primjer Trgovinski
Glasnik. Stručno i objektivno piše i Obzor.


Tema ovih napisa je Izvanredna skupština J. Š. U.
održana u Beogradu 4. i 5. ožujka. Na toj skupštini biloje 9 točaka dnevnoga reda i isto toliko referenata - istaknutih
stručnjaka, većinom sveučilišnih profesora.


Nazočni su i dopisnici svih ovdje navedenih novina,
osim novinara iz Sarajeva.


Vidljivo je da najviše novine pišu samo o 4. točki
dnevnoga reda: Sudbonosne posljedice dosadašnjeg
gospodarenja šumama, tj. o referatu koji je održao prof.
d r Đur o Nenadić! Nešto se malo piše i o Zakonu o šumama.


Na istaknut0 mjesto prv0 u čiancima, stavljaju se


"neprilike" u šumarstvu Hrvatske i Slavonije. Sve drug0
j ka o npr. "štetni ugovori", je u drugom planu. Šumarske
prilike u Srbiji se nigdje ne spominju. Daje tam
o sv e u redu još bi i povjerovali, ali u "zadnji čas" otkriven
je napis u sarajevskoj "Večernjoj Pošti", koji donosi
cijeli govor dr. Šuteja održan u Narodnoj skupštini,
prije ove Izvanredne skupštine. Ostale novine o tome
pišu suzdržano, ponajprije iz političkih razloga. Ovaj
govor vezan je i za prikaz ličnosti Narodnoga zastupnika
HSS dr. Jure Šuteja, pa o tome drugom prilikom,


SUMMARY: In a long 150-vears history of Forestry Societv in 1928 the nevvspapers
have vvritten about forestrv like never before or after, as in this year. There \vere
reasonsfor that, such as discussions about the forestry condition in National Assemblv
in Beograd and in the Great Assembly of´Yougoslav Forestry Societv which was also
held in Beograd. These discussions have been related to: harmful effects in the forest
economy in the state ofthat time which had a name the Kingdom ofSerbs, Croat and
Slovenes, and Forestry Society for the whole state: Yougoslav Forestiy Association.


The newspapers were writting, before ali, in a sensational way, but beside ali, in
some newspapers the written word was cedet to the experts i. e. "Trgovinski Glasnik"
from Beograd.


Obiectivity, expertness and "out of sensations" were shown in "Obzor" from
Zagreb.


The difficulties in the forestry ofCroatia and Slavonia have been put on the aecentuatedposition.
The minister offorests and mines and National Assembley determinated
their commisions which would examine the contracts with forest economies and
would establish if there were any dam age for the state. The condtions in Serbia were
not mentioned anywhere. If everything had been ali right, we would believe it, but
"Večernja Pošta "from Sarajevo was published in sequences the whole Juraj Sutej ´s
speech in National Assemblv, on 4th March. Ali other newspapers were \vriting about
this very restrainedly, because ofpolitical reasons.


We were following here the writing in 8 periodicals and through 28 articles, which
were represented here.