DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 63     <-- 63 -->        PDF

IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA


ZAKONU O LOVU, SUDIT ĆE VRIJEME!


Iskreno sam se nadao i vjerovao, kako će se s dolaskom
slobode i unutar šumarsko-lovne struke organizirati
i osigurati mjesto, gdje će se uistinu uljudno, ali ne
zato i manje otvoreno, suprotstavljati mišljenja i otvoreno
boriti za razvoj lovačke misli i lovstva u Hrvatskoj.
Ne iznenađuje me kod nas ni prosječan tempo razvoja
slobode misli ni njenog javnog iskazivanja, kao ni metode
kojima se služe polemičari bez izgrađene uljudbe,
odašiljući masu uvreda, sumnji, optužbi i omalovažavanja
na adresu sugovornika. Krivnja za ton i tijek njihove
javne polemike ne leži u njima, nego u okolnosti što su
uopće dobili priliku da javno vode takve polemike.


Sve ovo lako je pretpostaviti, kada se zna naš tužni
povijesni hod, u kome smo uistinu vrlo dugo za svoj opstanak
s vlasti morali biti istomišljenici ili njeni poslušnici,
spremni da u svakom trenutku djelima dokazujemo
svoju odanost.


Moja neodoljiva žudnja i potreba za suprotstavljanjem
i borbom u traženju prave istine, svoje ishodište
sigurno nalazi u prirodi i šumi, gdje čitav svoj vijek radeći
učim i spoznajem kako se ništa dobro i kvalitetno
nije, niti se dogodilo bez poštene borbe. Šumu sam prepoznao
kao nezamjenjivo, najbolju školu slobode.


U odnosima suprotstavljenih sugovornika kod nas se
rijetko pokušava razumijeti pravi smisao onoga što sugovornik
kaže, pa taj sraz više sliči ratu u kome se druga
strana zove neprijatelj, pa se prema njoj odašilju paketi
krcati uvredljivih etiketa, a suprostavljenu stranu proglašava
se nemoralnim i zlonamjernim neprijateljem.


To je tako i biti će tako dugo dok ne stasamo u značajnijem
broju oporbenih sudionika, koji će biti naoružani
hrabrošću istine, toliko nužne u svakom dijalogu
koji pretendira na oblikovanje duha zajednice, na ostvarivanje
slobode, a ona je nezamisliva bez spontanosti.
U ozračju pomanjkanja hrabrosti kod izricanja svojih
stavova, svakodnevno se deformira naše javno djelovanje,
što sigurno ne vodi ozbiljnom iskoraku ka slobodnijoj,
angažiranijoj i humanijoj sutrašnjici.


Zakon o lovu, napuštajući regalni sustav, vraća se na
davno prekinutu tradiciju dominalnoga sustava na našim
prostorima, pa u tom pogledu kvaliteta njegove
koncepcije nije upitna. Ono stoje moglo i svakako moralo
biti drukčije, to je određenost u mnogim detaljima,
temeljitija priprema provedbe, uvažavajući i regionalne
razlike u razini stvorenih odnosa lovac - lovište - lov i
divljač. Svaki zakon, pa i onaj teoretski najbolji, bit
će u životu osuđen na neprovođenje ne uzme li se u
obzir, dosadašnje odnose, navike, tradiciju, socijalnu
problematiku, mentalitet ljudi, razinu opće kulture
i svijesti te čvrstoću pravne države, i na kraju
stupanj moralnosti i stručnosti onih koji će ga provoditi
u život.


Zakon o lovu i njegova provedba, očito je do sada
izdržao sve pokušaje kritičke analize, pa ni ja osobno
nemam iluzija kako je ovoga trenutka moguće bilo što
učiniti na njegovom poboljšanju. No, tračak nade ipak
se nazire. Dala mi ju je odluka Ministra poljoprivrede i
šumarstva o osnivanju Povjerenstva za izradu Prijedloga
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovu, od


3. prosinca 1997. godine.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Već sama činjenica da Zakon vrijedi od 19. veljače
1994. godine, a da još puno stvari nije ni do danas provedeno,
dovoljno govori sama za sebe. Okončane natječajne
postupke, kojima su pravo lova najčešće dobile
lovačke udruge, prijašnji lovozakupnici, prate mnogi
zahtjevi za izmjenu akata o ustanovljenju lovišta, te reviziju
lovnogospodarskih osnova i drugo.


Jasno je da se naknade vlasnicima zemljišta bez prava
lova ne isplaćuju zbog nesređenog stanja u zemljišnim
knjigama. Isto tako su nažalost, u tome razdoblju
devastirana i državna i zajednička lovišta, a koncesionari
su mahom prepušteni sami sebi, bez ozbiljnije podrške
na području osiguranja normalnih uvjeta za gospodarenje
lovištima. Negoduje se zbog zakonske obveze
upošljavanja profesionalnih lovočuvara i stručnih
osoba za provedbu lovnogospodarskih osnova, i još
mnogo drugih razloga. Procjenjuje se da je samo posljednjim
nedonošenjem odluka o zakupu ili koncesiji
lovišta državni proračun oštećen za oko 1.500.000 kn.
Ostale štete nastale uslijed krivolova, štete od izostale
skrbi o lovištu, neulaganja u njih i slično, mnogostruko
nadmašuju navedeni iznos.


No i taj mali tračak nade u moguće promjene na bolje,
ugasio se već na prvom sastanku Radne grupe za izmjene
i dopune Zakona o lovu održanom 22. prosinca
1997. godine. Nakon izrečenih ocjena o stanju u lovstvu
Hrvatske, od strane stručnih službi Ministarstva
poljoprivrede i šumarstva, koje u cjelosti odgovaraju istini
i čvrstim su razlogom za donošenje izmjena i dopuna
Zakona, ponuđene izmjene i dopune Zakona o lovu,
prema mojoj prosudbi, ne riješavaju niti jedan
od bitnih uzroka koji su doveli do ovako ocjenjenog
stanja u lovstvu Hrvatske.


To što se Uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine
premješta iz Ministarstva graditeljstva u Ministarstvo
kulture, izmjena je koja nema utjecaja na rješavanje
nagomilanih problema u lovstvu, ili što se vodi poduža
rasprava o tome je li grivastoj ovci mjesto u popisu
krupne divljači ili ne, također ne rješava ono bitno.


Jasno je, dakle, da će Zakon o izmjenama i dopunama
Zakona o lovu napraviti ustupke lovoovlaštenicima
u pogledu skidanja obveze ustroja profesionalnih lovočuvara,
stručnih osoba za provedbu lovnogospodarskih
osnova, i još poneki "kozmetički" zahvat, ali je isto tako
jasno da se ništa ozbiljno glede bitnih promjena neće
dogoditi. Provodit će se i dalje sve ono stoje poznato
kao "neprovodljivo" u Zakonu, pa će tako ipak prave
izmjene, učiniti vrijeme.


Izmjene bitnih odredbi, ma koliko one naoko izgledale
male i nebitne, vrlo su važne, no njihovo neprihvaćanje
rada uvijek krupne i dalekosežno skupo plaćene
greške. Da ne ostanem nedorečen u razmišljanju, navest
ću samo neke postavke iz Zakona, čije će (ne) provođenje
izazvati značajnije posljedice:


1.
U novoustanovljenim lovištima, izmijenjenih granica
utvrđivano je brojno stanje matičnih fondova divljači
kao temelj za izradu lovnogospodarskih osnova.
Način, metode i brzina kojom su se pribavljali ti
podaci, u uvjetima pojačanoga krivolova, proizveli
su u najmanju ruku vrlo nepouzdane podatke za programirano
propisivanje razvoja fondova divljači u
idućih deset godina. Takav temelj za izradu lovnogospodarskih
osnova "osigurao" je na mnogo mjesta
relativno skupe i općenite osnove, s mnoštvom
netočnih podataka. Ako se to moglo pretpostaviti,
onda su se i posljedice mogle i morale izbjeći.
2.
Odredba članka 8., točka 1., koja određuje ustanovljenje
lovišta ovisno o vrsti divljači, ako je kod
izrade prijedloga za ustanovljenje lovišta i bila poštivana,
onda je naknadno podvrgnuta izmjenama
pod pritiscima utjecajnih pojedinaca.
3.
Temeljno, zakonom izričito naglašeno, načelo nedjeljivosti
prava lova od prava vlasništva na zemljištu,
nije moglo biti po logici stvari i poštivano kod
vlastitih lovišta, već zbog odredbe članka 10., koji
naglašava nužnost prirodne cjeline lovišta, uvažavajući
čak i prirodnu migraciju divljači. Članak 13.,
točka 3., istina, otvara mogućnost obuhvaćanja enklava
i poluenklava, no one nisu precizno određene,
pa je i u tome dijelu bilo mnoštvo različitih tumačenja
i još različitijih rješenja u provedbi kod ukupno
pripojenih površina u kategoriji poluenklava i enklava
u odnosu na veličinu temeljnoga, državnog
(vlastitog) zemljišta.
4.
Da li je Zakon o lovu u članku 48., točka 2., gdje izrijekom
dopušta remećenje prirodnih odnosa staništa
i divljači u uzgajalištima, u suprotnosti sa Zakonom
o šumama gdje u članku 40. stoji da se od divljači
mogu u šumi uzgajati samo one vrste divljači i
u onom broju koji ne smeta pravilnom gospodarenju
šumom, a taj se broj i vrste divljači utvrđuju šumskogospodarskom
osnovom. Ne kosi li se ista odredba
i s člankom 1. točkom 2. Zakona o lovu?
Možemo li se suprotstaviti razumu i davno dosegnutim
spoznajama o vrijednosti i značaju općih dobrobiti
koje nam šuma pruža, pa taj odnos spustiti na
odnos vrijednosti prirasta drvnoga obujma i količine
uzgojene divljači u uzgajalištu.


5.
Rješenjem o davanju koncesije prava lova omogućena
je izgradnja uzgajališta divljači na 15% površine
od ukupne površine lovišta, a najčešće se ukupno
dopuštenih 15% ostvarilo u cjelosti na šumskoj površini.
6.
Članak 10. propisuje da granice lovišta moraju biti
uočljive i vidno obilježene. Ostaje pitanje kako će te
granice biti uočljive i obilježene na razgraničenju lovišta
od nelovnih površina (do 300 metara od naselja),
utvrđenih člankom 8. točka (2) 1. Zakona o lovu.