DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 67     <-- 67 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


TALIJANSKI HRASTICI


Lučio S u s m e 1:
I ROVERETI Dl PIANURA DELLA SERENISSIMA,
Padova, 1994., izdanje Cleup, str. 159, luksuzno
opremljeno s fotografijama, crtežima, tablicama i prilozima,
većim dijelom u boji. Autor ove knjige je prof. dr.
se. emer. Lučio S u s m e 1, rođeni Riječanin, poznat hrvatskim
šumarima po svojim brojnim radovima iz područja
prebornih jelovih, smrekovih i bukovih šuma, pa
se njegovo ime nalazi i u našoj Šumarskoj enciklopediji.
(3. svezak, Zagreb, 1987., str. 300.)


Slika 1: Lučio Susmcl sa suprugom u društvu šumskih stručnjaka i
znanstvenika u Delnicama 1981. godine


U ovoj knjizi L. Susmel obradio je na području
sjeverne Italije, u regiji Veneto, odnosno na području
bivše republike Venecije, tri hrasta:


hrast lužnjak {Quercuspeduneulata A. DC), talijan


ski: LA FARNIA ili ROVERE FARNIA ili QUER


CIAGENTILE;


hrast kitnjak (Quercus sessiflora A. DC), talijanski:


LA ROVERE VERA ili ESCH1 A;


hrast medunac (Quercus lanuginosa Lam), talijanski:


LA ROVERELLA ili OUERCIA PUBESCENTE.


Pored spomenuta tri hrasta ima mnogo intermedijalnih
forma koje dobro rastu u pokrajini Veneto, s time da
hrast lužnjak prevladava u vlažnim dolinama, a hrast
kitnjak na brežuljkastim terenima. Hrastu lužnjaku
obratio je L. Susmel posebnu pozornost, jer je drvo toga
hrasta služilo kao osnovna sirovina u konstrukciji drvenih
brodova već od sredine 15. stoljeća pa sve do danas.
U svezi s time, uređeno je šumsko gospodarenje u šumama
hrasta lužnjaka na poseban način, pa je već 1777.
godine izdan Naputak na talijanskome i "ilirskome" jeziku
u tom smislu, tiskan 1778. godine.


TERMINAZIONE


DEGL´ ILLUSTRISSIMI


E D
ECCELLENTISSIMI SIGNORI
CONSERVATORI , ED ESECUTORI


Slika 2: Naputak o gospodarenju šumama iz 1777. godine na talijanskom
i hrvatskom jeziku


Postojale su i normale (norme) za takve šume hrasta
lužnjaka. Evo podataka o normali hrasta lužnjaka po
jednome hektaru za područje bivše Republike Venecije:


Broj stabala: 120-140


Temeljnica: 12- 15 m2


Drvna zaliha: 130- 150 m3


Maksimalni prsni promjer: 80 - 100 cm


Distribucija stabala glede debljine (prsni promjer),
odgovara Liocourtovoj krivulji s koeficijentom 1.40


1.65. Na venecijanski način uzgajanja hrastovih šuma
65
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 68     <-- 68 -->        PDF

za brodogradnju upozorio je u našoj literaturi A. Spomenuta venecijanska normala dobro se slaže s
Ugrenovi ć (1934., str. 168.) u trećoj knjizi iskorišći- normalama koje su kasnije postavili u Belgiji Boucrv
vonje šuma. i G a 1 o u x. Bilo kako bilo, radi se o prebornoj hrasto-


Slika 3.: Venecijanski način uzgajanja šuma hrasta lužnjaka za potrebe brodogradnje


voj šumi u provincijama Vicenza, Trevisio, Friuli itd. U liku znanstvenu vrijednost glede povijesnoga razvoja
tom pogledu L. Susmel je dao opširnu analizu di- hrastika u sjevernoj Italiji. Za nas je od posebne
namike frekvencijskih krivulja broja stabala tijekom vrijednosti onaj dio ove knjige koji se odnosi na Istru s
više od 200 godina za neke sastojine. To predstavlja ve- Naputkom od 1777. odnosno 1778. godine. Neki vene