DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 68     <-- 68 -->        PDF

za brodogradnju upozorio je u našoj literaturi A. Spomenuta venecijanska normala dobro se slaže s
Ugrenovi ć (1934., str. 168.) u trećoj knjizi iskorišći- normalama koje su kasnije postavili u Belgiji Boucrv
vonje šuma. i G a 1 o u x. Bilo kako bilo, radi se o prebornoj hrasto-


Slika 3.: Venecijanski način uzgajanja šuma hrasta lužnjaka za potrebe brodogradnje


voj šumi u provincijama Vicenza, Trevisio, Friuli itd. U liku znanstvenu vrijednost glede povijesnoga razvoja
tom pogledu L. Susmel je dao opširnu analizu di- hrastika u sjevernoj Italiji. Za nas je od posebne
namike frekvencijskih krivulja broja stabala tijekom vrijednosti onaj dio ove knjige koji se odnosi na Istru s
više od 200 godina za neke sastojine. To predstavlja ve- Naputkom od 1777. odnosno 1778. godine. Neki vene