DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 70     <-- 70 -->        PDF

DEL BOSCO DEMANiALE INALIENABILE
FO N T A N A


Sc-ala da I a IOOOO - Supprtiric ha 227**2 T^ ^ ^ x \


=^3


Slika 3: Nacrt šume BOSCO DELLA FONTANA s oznakom odjela i zvjezdastim prosjekama.
(Iz brošure BOSCO FONTANA, F. FOZZER etc, Peri, 1987.)


Horst Kramer -Alparslan Akca:


LEITFADEN ZUR \VALDMESSLEHRE, (Dendrometrija),
Gottingen, 1995., str. 266, treće prošireno izdanje


Drugo izdanje Kramerov e dendrometrije (1987.)
pod gornjim naslovom, prikazano je u Šumarskom listu
1988. godine na str. 373.


Treće izdanje iste knjige prošireno je i nadopunjeno
glede strukture sastojina, osobito glede raspodjele stabala
po debljini. Također je detaljnije obrađena kompletna
analiza stabala, pomoću koje je prikazan rast i
prirast. Kao primjer poslužilo je jedno 48-godišnje stablo
obične smreke. Analiza je pokazala da je između
desete i petnaeste godine debljinski prirast iznosio 6,14
cm (ili 1,2 cm/god.), a visinski prirast 4,2 m (ili 0,82
m/god.), što su najviše vrijednosti, odnosno maksimumi.
Iz slike visinskoga rasta toga stabla vidi se da krivulja
rasta ima točku infleksije u desetoj godini, što bi odgovaralo
kulminaciji visinskoga prirasta.


Od ostalih zanimljivosti spominjem "Parabellckluppe"
(Finnenkluppe), promjerku za mjerenje debljine
stabala iznad 1,3 m i više od zemlje. Svakako je hvale
vrijedan Kramerov dendrometar, koji je Kramer konstruirao
u obliku otvarača za boce s prorezom od 1 cm
širine i vrpcom od 50 cm duljine. Tako se brojenjem
stabala u jednom krugu odmah može dobiti temeljnica
sastoji ne u mVha.


Posebno mjesto u knjizi namijenjeno je vitkosti stabla
(Schlankheitsgrad), koje je definirano kvocijentom
visine stabla i prsnoga promjera.


Na str. 65 nalazi se shematski prikaz utvrđivanja
biomase jednoga stabla, što može čitateljima Šumarskoga
lista dobro poslužiti kao uvid iz kojih se dijelova
sastoji biomasa.


Glede boniteta Kramer razlikuje relativni i apsolutni
bonitet. Prvi se utvrđuje pomoću prirasno-prihodnih
tablica, a drugi pomoću visine koju postižu stabla u stotoj
godini starosti: takozvana "dominantna visina"
(OBERHOHE). U nekom dijelovima Njemačke prirasno-
prihodne tablice izrađene su na temelju dominantne
visine (OBERHOHE), primjerice tablice za običnu
smreku Assmanna i Franza(1963.) i nove tablice za bor
i običnu smreku od VVenka 1985. U svezi s time na str.


216. knjige nalazi se tablica za preračunavanje dominantne
visine u srednju visinu.
Sve u svemu, Kramerova dendrometrija je moderni
udžbenik opskrbljen bogatom literaturom i pomoćnim
tablicama koje su korisne ne samo studentima nego i
šumarskoj praksi.