DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Javier Jimenez, Horst Kraraer


und Oscar Aguirre:


PINUS CULMINICOLA, ZUR ENTDECKUNG
UND ERHALTUNG EINER MEXIKANISCHEN
ZWERGK1EFER, Forst und Holz, 51 Jahrgang, Nr. 20,
25, October 1996. Otkriće i održavanje maloga patuljastog
meksičkoga bora Pinus culminicola.


Profesor dr. Horst Kramer , kao gost profesor u
Mexicu, objavio je, s meksičkim profesorima Sveučilišta
u Nuevo Leonc (Mexico), u njemačkom časopisu
Forst und Holz daje prije 30 godina otkriven bor
DWARF PINE (PINUS CULMINICOLA) na vrhu brda
CERRO POTOSI (Sierra Madre Oriental) u sjevernom
Meksiku. Danas je ta vrsta bora gotovo istrijebljena.
Autori detaljno opisuju taj bor i daju prijedloge i smjernice
za njegovo očuvanje. Na kraju članka navedena je
opširna literatura o tom boru.


H. Kramer, J.Saborowsky,0. Aguirre
und J. Ji menez:
BONITIERUNG UNGLEICHALTRIGER KIEFERNBESTANDE
IM RAHMEN DER FORSTEINRICHTUNG
MEXIKOS, Allgemeine Forst und Jagdzeitung,
Heft 9, September 1997, Frankfurt am Mein,
str. 167 - 170. Bonitiranje nejednodobnih (raznodobnih)
borovih sastojina u Meksiku.


Trojica suautora pod vodstvom gostujućega profesora
Dr. Dr. h. c. H. Kramera iz Gottingena, obavili su
pokus u raznodobnoj borovoj (Pinus teocote) sastojini


površine od 16 ha u sjeveroistočnom dijelu Meksika u
planinskom predjelu Sierra Madre Oriental. U istraživanoj
sastojini starosti se kreću od 18 - 72 godine, prsni
promjeri od 8 - 44 cm, a visina od 8 - 20m.


Detaljna mjerenja na terenu i statistička obrada podataka
o izmjerenim prsnim promjerima, starosti i visini
stabala, navodi autore na zaključak da je u sličnim raznodobnim
borovim sastojinama za bonitiranje sastojinc
uporabiva visina srednjeplošnoga stabla, koji se može iz
visinske krivulje očitati tim više što je u užim intervalima
(debljinskim stupnjevima) spomenuta krivulja
slična pravcu. Prema tome, u takvim će slučajevima u
praksi trebati manji broj uzoraka za utvrđivanje boniteta.


Horst Kramer,JohnBanks und Ryde James:
NEUES UBER DIE WOLLEMI PINE, Forst und
Holz, Nr 10, 25, Mai 1997.


Njemački profesor H. Kramer i australijski profesori
sa Sveučilišta u Canberriu, objavili su u članku pod
naslovom "Novo o Wollemi boru", u njemačkom časopisu
Forst und Holz, daje prije tri godine otkrivena nova
vrsta bora u obitelji Araucariaceae. Znanstvenici W.


G. Jones, K. D. Hi 11, J. M. Allen nazvali su ga
Wollemia Nobilis. Taj novi bor otkrivenje u Nacionalnom
parku Wollemi u južnom Walesu, u Australiji. Do
sada je poznato samo 30 odraslih stabala toga bora i
manji broj mladih biljaka, što govori da se radi o vrlo rijetkoj
biljci na našem planetu.
Rudolf Sabadi: "ŠVICARSKA-PREGLED ŠUMARSTVA I PRERADE DRVA"


Izdavač: "Hrvatske šume", Javno poduzeće za
gospodarenje šumama i šumskim zemljištem u
Republici Hrvatskoj, p. o., Zagreb


Za izdavača: Dipl. inž. Anđelko Serdar ušić


Grafička obrada: Ratko Mat o ševi ć


90strana, Zagreb, 1997.


Naši šumari upoznali su Švicarsku ponajviše po
Boilley-ovoj metodi, Schadelinovim proredama, Leibundgutovom
"Femmelschlag"-u i njegovoj njezi šuma,
po Knuchelovom uređenju šuma, studijskim putovanjima
i različitim ekskurzijama u Švicarsku, no cjelovit
uvid o švicarskom šumarstvu čitatelji će dobiti
putem nove knjige prof. dr. se. Rudolfa Sabadija,
koja nosi naslov: "Švicarska - Pregled šumarstva i
prerade drva". To je 22. knjiga ovog našeg stručnjaka,
koju je objavio kao autor ili autor-redaktor. Kao i sve
prijašnje njegove knjige, manjeg ili većeg obujma, i
ova se bavi problemima suvremenog narodno-gospodarskog
gospodarenja šumama u našem sve gušće na


seljenom svijetu i pri sve većim opasnostima koja prijete
zbog globalnog onečišćenja uslijed emisija štetnih
tvari koje uništavaju habitat ljudi te biljnog i životinjskog
svijeta.


I ovaj put pisac progovara kao educirani ekonomist i
šumar, koji rješenja vidi u pozitivnom usmjeravanju razvoja
uz pomoć djelovanja ekonomskih zakona. Primjer
kojeg je ovaj puta izabrao je cjelovit prikaz švicarskoga
šumarstva i prerade drva. Te dvije grane
neizostavno su povezane u proizvodnoj funkciji šuma,
no nije izostavio spomenuti ni ostale funkcije šuma: općekorisnu,
zaštitnu i rekreativnu, pokušavajući im s
ekonomskog stajališta dati pravu vrijednost, koja se na
tržištu doduše ne može unovčiti.


Knjiga ima 90 stranica i podijeljena je u šest
poglavlja:
1) Zemljopis, povijest i društveno-političko uređenje
2) Šume i šumarstvo - Općenito
3) Portret švicarskog šumarstva