DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 74     <-- 74 -->        PDF

Tamo gdje su raspolagali s podacima, autori su opisali
način korištenja ploda u čovjekovoj prehrani.


Kod 13 vrsta dane su vrlo uspješne fotografije u boji,
a knjiga bi dobila još više na vrijednosti, kada bi
imala fotografije domaćega drveća jestivih plodova.


Od 51 opisane vrste, 29 se odnosi na drveće, dok 22
pripadaju u grmlje. U opisu autori su dali zahtjeve pojedinih
vrsta prema staništu pa se na osnovi njihove morfološke
i fiziološke konstitucije može s većom sigurnošću
utvrditi stanište gdje vrsta može biti unesena.


Od 29 vrsta drveća za šume je najzanimljivije ono
šumsko, a to su: pitomi kesten, crni koprivić, obični
orah, divlja jabuka, divlja kruška, divlja trešnja, obična
planika, pinija, rašeljka, jarebika i oskoruša. Sve domaće
vrste koje pridolaze u šumama vrijedne su kao genetsko
blago neprocijenjive vrijednosti, dok je ova knjiga
izvrstan prilog za njegovo obogaćivanje.


Koristim priliku čestitati autorima i izdavačima na
ovome vrijednome djelu.


B. Prpić
Dr. Petar Vidaković: NACIONALNI PARKOVI U SVIJETU


Knjiga NACIONALNI PARKOVI U SVIJETU, dr.
Petra Vidakovića, uspjelo je nastojanje upoznavanja
njezina čitatelja sa zaštićenim prirodnim bogatstvom
svijeta. To opsežno djelo tiskano je na 538 stranica
u A-4 formatu, podijeljeno u 6 poglavlja, prema
autoru u 4 glavna te u 16 potpoglavlja. Knjiga je posebno
tiskana na hrvatskome i na engleskome jeziku.


Knjiga sadrži 282 fotografije u boji, 15 crnobijelih
fotografija, 14 grafikona, 80 tablica i 47 karata zemalja
čiji su nacionalni parkovi opisani. U dodatku knjige


obavljen je izbor iz zakona, rezolucija i konvencija o
zaštiti prirode i nacionalnim parkovima.


Iza bilješke o piscu slijedi popis literature. Navedena
su 72 rada, 39 različitih publikacija i preko 300 izvora
(pisama i dr.), koje je autor dobio, provodeći anketu,
od institucija u čijoj su nadležnosti nacionalni parkovi.
U prva tri poglavlja u Uvodu, Predmetu, cilju i važnosti
zaštite prirode, Mjestu nacionalnih parkova u sustavu
zaštite prirode i razvoju turizma te kod opisa nacionalnih
parkova u Hrvatskoj, autor daje u fusnotama još 92
navoda literature.


Dr. Petar Vidaković sin Like, jedne od najljepših, ali
do danas najzapuštenijih pokrajina Lijepe naše, čiji su
biseri Velebit sa svojim morem, dolina Gacke i Plitvička
jezera. Za taj svoj kraj Petar Vidaković dao je najviše
što je mogao. Od samoga početka dr. Vidaković
sudjeluje u razvoju Nacionalnoga parka "Plitvička jezera".
Kako se Nacionalni park razvijao, tako je i autor
ove knjige napredovao u vlastitome razvoju, doktorirao
je na Ekonomskom fakultetu i obranio doktorat znanosti
pod naslovom:


"Uloga nacionalnih parkova u zaštiti prirode i
razvijanju turizma s posebnim osvrtom na Nacionalni
park" Plitvička jezera"


Doktorat je obranio 1985. godine, a četiri godine kasnije,
1989. godine objavljuje knjigu "NACIONALNI
PARKOVI I TURIZAM". Ta knjiga pretećajc djela koje
danas imamo pred sobom. Zaljubljenik i istinski ljubitelj
svoje ličke prirode, posebice Plitvičkih jezera, ali
i odan svojoj struci - gospodarstvu i turizmu, dr. Petar
Vidaković došao je do zaključka kako je ta dva područja
ljudske djelatnosti - zaštitu prirode i turizam koji
se u nacionalnim parkovima javljuju zajedno, potrebito
potanko istražiti, ispitati njihovu zavisnost i utvrditi zakonitosti
prožimanja.


Kako autor sam napominje u uvodu knjige, uspio je
istražiti 74,5 % od sveukupnoga broja, odnosno 71 % od
sveukupne površine svih nacionalnih parkova u svijetu.


Ispitivanja koja je proveo dr. Vidaković obavljena
su putem ankete s pomno izabranim upitnikom (39 pi