DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 75     <-- 75 -->        PDF

tanja i 37 podpitanja) na šest jezika. Upitnici su poslani
u sve zemlje ministrima nadležnim za nacionalne parkove,
ili gdje to nije bilo moguće putem veleposlanstava,
s istim ciljem.


Pitanja su se odnosila na prirodnu i kulturnu baštinu
te na međusobni odnos s turizmom, na ekosustave,
znanstveni rad u parku, izobrazbu kadrova, zatim na
upravljanje, financiranje, turističku ulogu i vlasničke
odnose u parku. Rezultat ovih istraživanja je prikaz i
opis 1422 nacionalna parka u 47 zemalja, koji su negdje
vrlo potanko, a negdje s manje podataka opisani, stoje
ovisilo o izvješću dobivenom provedbom ankete.


Najviše pozornosti dano je Nacionalnome parku
"Plitvička jezera", gdje je dr. Petar Vidaković proveo
gotovo čitav svoj radni vijek. Ostali hrvatski nacionalni
parkovi skromnije su opisani, što je jedna od slabijih
strana ove vrijedne knjige.


Knjiga je vrlo bogato i ukusno opremljena, a posebice
se ističe pomno izabranim fotografijama koje nas
uvode u čudesna prirodna bogatstva svijeta, otkrivajući
tako njihovu iskonsku ljepotu.


Svaka od 47 opisanih zemalja ima svoju kartu s
ucrtanim položajima nacionalnih parkova, dok se u 80
tablica čitatelju pružaju svekoliki pomno izabrani podaci
o svakom od njih.


Kao jedan od uredivača ove knjige, koja me zadivila
svojim opsegom i izvornim postavkama o potrebnoj
simbiozi zaštite prirode i turizma posebno u Nacional


nome parku "Plitvička jezera", moram izreći svoju sumnju
kako se može dogoditi da želja za što uspješnijim
turizmom ugrozi prirodu, čega smo danas svjedoci upravo
u tome nacionalnom parku.


Uvjeren sam da bi prioritet u svakome nacionalnom
parku trebala biti stabilnost njegova ekosustava i očuvanje
ovisnosti u smislu biološke ravnoteže čitavoga
prostora parka, čiju zakonitost mogu utvrditi dobro
planirana znanstvena istraživanja. Tu i turizam ima
svoje mjesto u strogim granicama dozvoljenoga.


Vjerujem kako sam dobro pogodio i zamisao samoga
autora, koji 21 stoljeće u Plitvicama vidi bez ijednog
turističkog infrastrukturnog objekta, koji bi se trebali
nalaziti izvan utjecajnoga područja parka.


Osobita vrijednost ovoga djela je namjera autora koji
se odrekao svojega prihoda u korist Fonda za stipendiranje
mladih za zaštitu prirode i turizam, kojega je i
sam osnivač. Nakladnik knjige je spomenuti Fond,
glavni urednik je prof. dr. se. Branimir P rp i ć, a recenzenti
su prof. dr. se. Mirko Marković i prof. dr. se.
Šime Meštrović.


Koristim priliku da čestitam autoru za njegov velik
prinos daljnjemu razvoju nacionalnih parkova u Hrvatskoj,
zaštiti njihove prirode i sukladnome razvoju turizma
i zahvalim i svim ostalima koji su sudjelovali u
stvaranju knjige.


B. Prpić
Dr. se. Ljerka Regula-B e v 11 a c q u a:


BOTANIČKI VRT PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 1889-1989.


Spomenicu u povodu 100. godišnjice utemeljenja
zagrebačkoga botaničkog vrta napisala je njegova dugogodišnja
voditeljica dr. se. Ljerka Regula -Bevi1
a c q u a. To djelo je povijest Botaničkoga vrta od njegova
osnivanja 1889. do 1989. godine.


Knjiga ima 174 stranice u nešto smanjenom A-4 formatu,
a nakladnik je "Školska knjiga". Recenzenti su
prof. dr. se. Ljudevit [lijanić i dr. se. Lelja Dobronić
. Knjiga je bogato ilustrirana sa 129 slika, od toga
65 crno bijelih i 52 fotografije u boji, 9 nacrta i 3 faksimila.
Djelo se sastoji od predgovora, uvoda i sedam
poglavlja, popisa literature, sažetaka na njemačkome,
engleskome, talijanskome i francuskome jeziku, zatim
kronološke tablice važnijih događaja, kazala imena biljaka
i popisa ilustracija.


Sedam spomenutih poglavlja obuhvaća povijesni
slijed razvoja Botaničkoga vrta od najave njegova osnivanja
po rektoru Zagrebačkoga sveučilišta prof.


dr. Stjepanu Spe veću , na početku školske godine
1876/77., pa do proslave njegove stogodišnjice godine
1989. Koristeći pismohranu gradu Sveučilišta, Zagreba
i Hrvatske, autorica opisuje potanko pripremne radove
na osnivanju vrta koji su usporeni zbog odlaska
tadašnjega profesora botanike i inicijatora osnivanja
vrta dr. Bohuslava J iruš a u Prag, pa utemeljitelj vrta
postaje njegov nasljednik prof. dr. Antun Heinz . Botanički
vrt službeno je utemeljen 1889. godine izradom
njegova nacrta. Pravi početak funkcioniranja vrta je 14.
ožujak 1891. godine, kada je prva lopata zakopana u ledinu.
Iste godine dovršeni su staklenici, a Kraljevska
zemaljska vlada darovala je vrtu svoj paviljon poslije


II. gospodarske izložbe.
Godine 1899. donesen je Statut Kraljevskoga sveučilišnoga
botaničkog vrta. Godine 1911. izgrađen je
morski akvarij, oko vrta je već dovršena željezna uresna
ograda i nadograđeni su staklenici. Godine 1913.