DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 76     <-- 76 -->        PDF

prof. Heinz, osnivač vrta odlazi u mirovinu, a nasljeđuje
ga prof. dr. Vale Vouk. U vrtu je godine 1928. izgrađen
fiziološki laboratorij, 1932. osnovana je nova
skupina kakteja i drugih sukulenata, a 1934. izgrađen je
poseban odio za gospodarsko i ljekovito bilje.


Prof. dr. Ivo Horvat, poznati botaničar i fitocenolog
postaje predstojnik Zavoda za botaniku i voditelj
Botaničkoga vrta 1939. godine gdje ostaje do 1945. godine,
kada je smijenjen usprkos činjenice stoje poznati
europski botaničar, ali nažalost i uvjereni Hrvat.


Godine 1948. za voditeljicu Botaničkoga vrta izabrana
je dr. Sala U n g a r, a poslije njezina umirovljenja
1978. godine zamjenjuje ju autorica ove spomenice, dr.
se. Ljerka Regula-B e v i 1 a c q u a.


U stogodišnjoj povijesti Botanički vrt j e neprekidno
mijenjao svoj izgled. Broj staništa i biljnih vrsta se stalno
proširuje, a sadržaj vrta postaje sve bogatiji. Tako su
osnovane kamenjare, špilje, jezerca. O Botaničkome
vrtu u "Šumarskome listu" piše potanko Ettinger
1892. godine, opisujući raznolikost umjetno stvorenih
staništa, te daje popis drveća i grmlja kojih je tada u vrtu
oko 1100.


Botanički vrt koristili su studenti šumarstva za učenje
dendrologije i to posebice za vrijeme rada Šumarske
akademije i kasnije Poljoprivredno-šumarskoga fakulteta
do 1950. godine, odnosno do preseljenja u
Maksimir, gdje je već formiran arboretum .


I sama autorica na kraju naglašava kako "Zbog bogata
sadržaja i visoko vrijednoga hortikulturnog oblikovanja,
Botanički vrt danas ima višestruku namjenu.
Ponajprije služi sveučilišnoj nastavi. Studenti Prirodoslovno-
matematičkog, Šumarskog, Agronomskog, Farmaceutsko-
biokemijskog pa i Veterinarskog fakulteta
imaju mogućnost upoznavanja velikog broja predstavnika
biljnoga carstva, praćenja razvoja i drugih životnih
manifestacija na pojedinim vrstama i odlikama, i to u
životnim uvjetima sličnim onima u prirodi."


Uz izvrstan povijesni prikaz Botaničkoga vrta, dr.
Ljerka Regula Bevilacqua daje popis biljaka te
opisuje zbirku bilja, ilustrirajući to poglavlje uspjelim
fotografijama u boji.


B. Prpić
Josip To maše vi ć :


DRVO U PODNIM KONSTRUKCIJAMA - NAČELA UGRADNJE


Knjiga Josipa (Joze) Tomašcvića, dipl. inž. drvne
tehnologije pod naslovom: Drvo u podnim konstrukcijama
- načela ugradnje, zasigurno je osobit prinos
najvažnijega dijela svake gradnje, a posebice one koja se
odnosi na prostore u kojima dulje boravi čovjek. Podne
konstrukcije autor definira., "kao sve slojeve ugrađene
iznad nosive konstrukcije po kojima se krećemo, prevozimo
ili ih na drugi način opterećujemo. U predgovoru
autor piše kako je knjiga namijenjena posebice investitorima
gradnje škola i športskih dvorana, projektantima i
podopolagačima" te navodi kako je svrha knjige podu


čiti studente graditeljstva, arhitekture i šumarstva iz ovoga,
do sada, oskudno obrađenoga područja.


Knjiga je tiskana u B-5 formatu na 272 stranice.
Opseg je 272 stranice, sadrži 41 tablicu, 57 slika i grafikona,
22 crno bijele fotografije i 33 fotografije u boji.
Podijeljena je u osam poglavlja, dok deveto sadrži važeće
norme za parket i popločavanja.


Knjiga je osobito zanimljiva šumarima, jer se za podne
konstrukcije predlažu vrste drva koje se u nas ne
koriste, a sastavni su dio naših prirodnih šuma.