DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 79     <-- 79 -->        PDF

prepoznati počinitelja. Konačno i važnije kaznene odredbe,
koje sadrže naprijed navedeni zakoni, trebo bi
sadržavati ovaj rokovnik.


Kažimo na kraju da su suradnici ovoga prvog izdanja
"Lovačkoga priručnika LSH" za 1998. g. bili: dr. se.
Vladimir Abramovi ć (Prva pomoć u lovu), dr. se.
Antun Alegr o (Čuvanje mesa divljači), dr. se. Boris
Buklijaš (Lovačke udruge), Dragutin Gajski
(Lovne zabrane), Alojzije P e č n i k (Lovačko streljivo)
i Nikša Vrho vac (Lovna kinologija). Medu suradnicima,
nalaze se i četiri šumarnika: Milan C e 1 a p (Načini
lova), Alojzije Frkovi ć (Ocjenjivanje trofeja i


Posebno zaštićena prirodna baština), Zoran Tim ara c
(Tragovi divljači i Radovi u lovištu) i Josip Troha r
(Lovna divljač).


"Lovački rokovnik HLS" za 1998. g. je priručnik
-kalendar i podsjetnik, kojega su naši lovci već odavna
čekali. Bez njega u džepu ne bi smio biti niti jedan naš
lovočuvar i lovnik. Može se naručiti kod nakladnika
(Lovački savez Hrvatske, Nazorova 63, 10000 Zagreb)
po cijeni od 40 kuna po primjerku.


Alojzije Frković


OCJENJIVANJE LOVAČKIH TROFEJA


Autor: Veljko Varićak
Nakladnik: Euroteam d.o.o.
Za nakladnika: Danijel Popović
Urednik: Martin Vuković
Fotografije: Tomislav Sp o re r
Lektor: Jadran ka F erenčak
Tisak: Tiskara Puljko
Naklada: 1000 primjeraka


Na Sajmu lova i ribolova u Varaždinu, održanom od


16. do 19. listopada 1997. godine, promovirana je knjiga
"Ocjenjivanje lovačkih trofeja". Autor knjige Veljko
Varićak predsjednik je CIC-ove komisije Trofeji i izložbe.
Autor je i čelni čovjek međunarodne asoscijacije
CIC (Conseil International de la Chasse et de la Conservation
du Gibier) tj. komisije za ocjenjivanje lovačkih
trofeja i međunarodne izložbe.
Knjiga, odnosno priručnik za ocjenjivanje lovačkih
trofeja opsega je 176 stranica, formata 234 x 144 mm,
otisnuta na vrlo kvalitetnom papiru obogaćena orginalnim
fotografijama Tomislava Šporera , koji je poznat
lovačkoj javnosti, po svojim umjetničkim fotografijama
s lovačkom tematikom.


Predgovor ovom djelu potpisao je predsjednik CIC-a,
gospodin Nicolas Franco.


Iza autorova kratkoga uvodnika slijedi "Povijesni
prikaz CIC-a" na 4 stranice, a potom i "Povijest ocjenjivanja
lovačkih trofeja i razvoj ocjenjivanja", gdje se čitatelji
na 5 stranica mogu upoznati s kronologijom ocjenjivanja
trofeja.


"Opće upute" za ocjenjivanje trofeja te "Pomoćna
sredstva pri ocjenjivanju lovačkih trofeja", daju osnovne
upute kako i čime se mjere pojedine lovačke trofeje.


Razumljivo, najveći prostor u knjizi (107 stranica)
zauzima poglavlje "Ocjenjivanje trofeja", koje se sastoji
od foto i grafičkih prikaza načina izmjere i ocjenji


vanja svakog pojedinog trofeja, te tekstualnog dijela
CIC-ovih uputa za mjerenje i dodjeljivanje točaka za
ljepotu i ispunjenog obrasca ocjenskog lista za ocjenjivanje
svakog pojedinog trofeja (trofejni list), koji korisnika
ove knjige mogu jednostavno uvesti u područje
ocjenjivanja trofeja.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 80     <-- 80 -->        PDF

KAZALO


PREDGOVOR 5
RIJEČ AUTORA 7
POVJESNI PRIKAZ CIC-a 8
POVIJEST OCJENJIVANJA LOVAČKIH TROFEJA 12
OPĆE UPUTE 17
POMOĆNA SREDSTVA PRI OCJENJIVANJU 18
OCJENJIVANJE TROFEJA 19
VUK 21
LUBANJA 22
KRZNO 24
MEDVJED 27
LUBANJA 28
KRZNO 30
DIVLJA MAČKA 23
LUBANJA 34
KRZNO 36
RIS 41
LUBANJA 42
KRZNO 44
LISICA 51
LUBANJA 52
JAZAVAC 55
LUBANJA 56
RAKUNOPAS 59


LUBANJA 60
VEPAR 63
JELEN LOPATAR 69
JELEN OBIČNI 79
JELEN AKSIS 93
SRNJAK 97
DIVOJARAC I DIVOKOZA 107
KOZOROG 113
MUFLON 119
MJERILA ZA DODJELJIVANJE MEDALJA 127
MEDALJE MEĐUNARODNIH IZLOŽBI 129
UPUTE CIC-a ZA ORGANIZIRANJE LOVAČKIH
IZLOŽBI I OCJENJIVANJE TROFEJA 135
PRAVILNIK O POKROVITELJSTVU CIC-a
NAD LOVAČKIM IZLOŽBAMA 137
SVJETSKA LISTA NAJJAČIH TROFEJA 145


Mjerenje kljova vepra:
krzna medvjeda


1.1 - dužina sjekača
1.2 - širina sjekača
1.3 - opseg brusača
Mjere na grani roga
jelena običnog:


1.1 - dužina roga
1.2 - dužina nadočnjaka
1.3 - dužina srednjaka
1.4 - opseg vijenca
1.5 - opseg roga između
nadočnjaka i srednjaka


1.6 - opseg roga između
^