DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 83     <-- 83 -->        PDF

vojne utvrde). Stanovnici Vojne Krajine morali su stalno
biti spremni za obranu, pa su zato uživali privilegije
i dakako dobivali dotacije u obliku korištenja oranica,
livada i šuma i time bili vezani za taj prostor. Tako je
nastalo inače ne jako zastupljeno "pravo služnosti",
pravo korištenja vlastitih proizvoda (na primjer proizvodnja
drvenog ugljena) malih šumoposjeda u ovoj
gotovo 20 000 km2 velikoj Vojnoj Krajini, koja je do
1850. godine bila pod vlašću Austro-Ugarske krune, a
kasnije je bila razvojačena.


Kad se uzme u obzir, daje Hrvatska tek od 1990. godine
neovisna država, značajna je činjenica, daje već 5.
listopada 1990. godine dobila hrvatski Zakon o šumama.


Novim Zakonom osnovano je jedno državno poduzeće
(za gospodarenje državnim šumama i šumskim
zemljištem), "Hrvatske šume", i time je prvi puta u 120
godina organiziranoga hrvatskog šumarstva stvorena
jedinstvena organizacijska cjelina (Upravni odbor i
Direkcija, s od Vlade imenovanim generalnim direktorom
u Zagrebu, 16 regionalnih uprava šuma s direktorima
uprave šuma, 170 šumarija i 30 specijaliziranih
tehničkih radnih jedinica). O gospodarenju, upravljanju
i obradom svih pitanja koja se tiču šumarstva lovstva i
lovnoga turizma, brine se javno poduzeće.


Ako se uzme u obzir da gospodarski položaj Hrvatske
zbog rata nije takav kakvog bi željeli, da se još uvijek
mogu vidjeti posebice u Zagrebu vozila UN-a, i da
se u Zagrebačkoj zračnoj luci nalazi (za Bosnu stacionirana)
vojska i policija Ujedinjenih naroda, da nije rje-


Slika 3: Bivši generalni direktor "Hrvatskih
šuma" Josip Dundović. Stručnije
vođenje nije se moglo poželjeti.


(Foto: Hans-Jiirgen Wegener)


šen problem prognanika (Vukovar), Hrvatska se može
uvrstiti u turističku zemlju, u kojoj se može veseliti, a
vidljivo je gostoprimstvo i srdačnost, posebno iskazano
na prijateljskom susretu sa kolegama šumarima.


Hans-Jiirgen-VVegener


Napomena: Objavljeno u njemačkom šumarskom
listu "Forst und Holz" broj: 20 od 25. listopada 1997.
godine, a za hrvatski tisak priredio


Josip Dundović


DER DAUERWALD, Zeitschrift fiir naturgemasse Waldwirtschaft
(Trajna šuma, časopis za šumsko gospodarstvo primjereno prirodi)


Ideja o "prirodnoj" gospodarskoj šumi u njemačkom
je šumarstvu stara koliko i samo šumarstvo. Unatoč
tome stoje u praksi bila neko vrijeme zanemarivana,
ona se u Njemačkoj zadržala sve do danas. U posljednje
vrijeme aktualnija je nego ikada ranije.


Još 1866. godine Gaye r raspravlja o mješovitoj
šumi, a 1895. predlaže uzgoj mješovitih sastojina uz
prirodno pomlađivanje. Mayer je 1909. godine napisao
"Uzgajanje šuma na osnovi prirodnih zakonitosti"
("Waldbau auf naturgesetzlicher Grundlage "), gdje je
iznio koncepciju o "prirodnoj" gospodarskoj šumi.
Dannecker , kao predsjednik Saveza šumoposjednika
Wiirtenberga, od 1919. godine često je naglašavao
ideju o "trajnoj šumi" ("Dauerwald") i šumskom gospodarstvu
primjerenom prirodi ( "Naturgemdsse Waldwirtschaft").
S malom grupom istomišljenika osnovao
je 1950. godine stručno udruženje "Arbeitsgemeinschaftfur
naturgemdsse Waldwirtschaft ANW"´.


DER DAUERVVALD je časopis tog njemačkog udruženja.
Izlazi dva puta godišnje u nakladi od 4.300 primjeraka.
Kako je stručnoj javnosti časopis manje poznat,
izabrali smo broj 10, 1994. radi predstavljanja našim
čitateljima. U tom se broju nalaze sljedeći prilozi:


Otto , H.-J.: Ostvarenje šumskog gospodarstva u skladu
s prirodom u donjosaksonskim šumama šanse
i problemi


Stahl-Streit,J.: Pabirci u povodu saveznog savjetovanja
Radne zajednice za prirodi blisko gospodarstvo
1994. u Hannoveru - rezultati privređivanja
na provjeri


Hockenjos , W.: Šumsko gospodarstvo u skladu s
prirodom kao ideologija - podrijetlo i pozadina
jedne podvale


Ro ten han von, S. F.: Trajni problem divljači