DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 85     <-- 85 -->        PDF

H3: šumarska suradnja sa zemljama prijelaznoga
gospodarstva


(Forestrv Co-operation with Countries with Economies
in Transition)


Koordinator rezolucije: prof. dr. se. Mladen Figurić
Pomoćnik koordinatora: dr. se. Denis Jelačić


H4: Strategija za dugoročnu prilagodbu europskih
šuma na klimatske promjene


(Strategiesfar a Long-Term Adaptation ofForests
in Europe to Climate Change)


Koordinator rezolucije: prof. dr. se. Zvonko Seletković
Pomoćnik koordinatora: mr. se. Ivan Tikvić


SI: Europska mreža trajnih pokusnih ploha za
motrenje šumskih ekosustava


(European Nehvork of Permanent Sample Plots
far Monitoring ofForest Ecosystems)


Koordinator rezolucije: dr. se. Željko Španjol
Pomoćnik koordinatora: dipl. inž. Dario Baričević


S2: Očuvanje šumskoga genofonda


(Conservation ofForest Genetic Resources)


Koordinator rezolucije: dr. se. Joso Gračan
Pomoćnik koordinatora: dr. se. Davorin Kajba


S3: Decentralizirana europska banka podataka o
šumskim požarima


(Decentralised European Data Bank on Forest
Fires)


Koordinator rezolucije: mr. se. Jela Bilandžija
Pomoćnik koordinatora: dipl. inž. Vladimir Lindić


S4: Prilagodba gospodarenja u planinskim šumama
na nove okolišne uvjete
(Adapting the Management ofMountain Forests to
New Environmental Conditions)
Koordinator rezolucije: dr. se. Vladimir Kušan
Pomoćnik koordinatora: dr. se. Miroslav Benko


S5: Proširenje EUROSILVE, mreže istraživanja fiziologije
drveća
(Expansion oftheEUROSILVA Network Research
on Tree Physiology)


Koordinator rezolucije: dr. se. Nikola Komlenović
Pomoćnik koordinatora: dipl. inž. Dunja Novosel


S6: Europska mreža istraživanja u šumskim ekosustavima


(European Network far Research into Forest
Ecosystems)


Koordinator rezolucije: dr. se. Boris Hrašovec


Pomoćnik koordinatora: dr. se. Ivan Martinić


Mr. se. Jela Bilandžija


PRVI EUROPSKI SIMPOZIJ O DABRU


Prvi europski simpozij o dabru održanje od 15. do


19. rujna 1997. godine u glavnom gradu Republike
Slovačke - Bratislavi. Radi se, kako i sam naslov simpozija
govori, o prvom susretu znanstvenika i stručnjaka
iz Europe koji se bave istraživanjima ove zanimljive
životinjske vrste koja svojim uspješnim populacijskim
oporavkom budi sve više pozornosti i potiče raznovrsna
istraživanja.
Preteča ovom simpoziju bio je dvodnevni radni sastanak
- VVorkschop u Beču održan 25. i 26. rujna 1994.
godine. Već tada se uvidjela potreba da se organizira
opsežniji skup, kako bi se prezentiralo stanje dabra u
Europi te brojna zanimljiva istraživanja u područjima
gdje je dabar nazočan već duže vrijeme.


Organizacije ovog prvog simpozija prihvatio se dr.
Karol Pachinger , s Instituta za ekologiju pri Prirodoslovnom
fakultetu u Bratislavi, koji je u relativno
kratkom vremenu uspješno organizirao cjelotjedni program
i okupio stručnjake iz gotovo svih europskih zemalja.
Skupu su bili nazočni i znanstvenici iz Amerike,
te nekih zemalja koje još nemaju dabra, ali se pripremaju
za njegovo unošenje na prikladne prostore, poput
Rumunjske.


1. EUROPEAN BEAVER SYMPOSIUM
Bratislava, Slovakia, 15-19 September 1997
Institute of Ecology, Facultv of Natural Sciences
Comenius Universitv


Slovak Zoological Society


ABSTRACTS
of lectures and posters


KURZFASSUNGEN


der Vortrage und Poster
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 86     <-- 86 -->        PDF

Program simpozija


15. rujna - Dolazak i registracija sudionika
16. rujna - Svečano otvorenje Simpozija
- Referati i diskusije (u dopodnevnom i poslijepodnevnom
programu)
- Prezentacija postera (u večernjem dijelu programa)
17. rujna - Referati i diskusije (u dopodnevnom i
poslijepodnevnom programu)
- Prezentacija postera
- VVorkshop - Bokoridor na akumulacijskom jezeru
na Dunavu kod Čunova
(u večernjem dijelu prograna)


18. rujna - Ekskurzija na akumulaciju na Dunavu kod
Čunova i dunavske ritske šume
19. rujna - Referati i diskusije
-
Rasprava i potpisivanje rezolucije za izgradnju
Biokoridora na akumulacijskom jezeru Čunovo na
Dunavu
-
Prezetacija postera i izbor najboljeg postera
- Donošenje zaključaka Simpozija i zatvaranje Simpozija
Petodnevni program bio je u cijelosti popunjen, jer
je prijavljen velik broj referata i postera s vrlo zanimljivim
sadržajem, a organizator je predvidio nakon svakog
referata kratku diskusiju odnosno mogućnost da se
autoru postave izravno pitanja u svezi s njegovim radom
i istraživanjem Tako je svaki izlagač dobio na raspolaganje
25 minuta.


Slika 1. Dermopreparat vrste kojoj je Simpozij posvećen


Utorak, 16. rujna 1997.


Prvoga radnog dana, nakon svečanoga otvaranja
simpozija, uslijedili su referati kojima je zajednička tema
bila rasprostranjenost dabra u Europi i akcija pono


vnog naseljavanja u neke zemlje i neka područja. Akcije
ponovnog naseljavanja dabra gotovo u svim slučajevima
imaju pozitivan ishod, i sada se govori već o dinamici
porasta brojnog stanja i proširenja rasprostranjenosti
na tim područjima.


U večernjem dijelu programa prezentirani, su poste ri
uz koje su autori spremno raspravljali o prezentiranoj
tematici, i općenito o osobnom radu i iskustvima stečenim
tijekom istraživanja dabrova i njihovih staništa.


Srijeda, 17. rujna 1997.


Drugi radni dan, koji je također bio namijenjen izlaganjima
referata i diskusijama, protekao je uglavnom
pod zajedničkom temom biologija i ekologija dabra.
Nekoliko referata odnosilo se na biologiju dabra i njegov
utjecaj na prostor u kojemu obitava, kao i na odnos
dabra i ostalih životinjskih vrsta u istom staništu. Naravno
i ti su referati bil vrlo interesantni za nas, jer na
temelju takvih istraživanja možemo donekle predvidjeti
i neke pojave koje će se u skoroj budućnosti događati
i kod nas.


U večernjem dijelu programa, u sklopu Workshopa,
slikama, dijapozitivima i izlaganjem predstavljen je jedan
od velikih problema u staništima dabra, a to je izgradnja
velikih vodenih stepenica radi hidrocentrala i
plovnih puteva. Takvi objekti sprječavaju prirodni put
riba i semiakvatčnih životinja te izoliraju dijelove populacija.
Takvi objekti sprječavaju prirodno širenje, između
ostalih i dabra, te se predlaže da se na akumulaciji
Čunovo, ali i na ostalim sličnim objektima, izgradi tzv.
biokoridor kojim bi ribe i ostale životinjske vrste mogle
komunicirati između staništa iznad i ispod vodne ustave.
Workshop je ujedno bio i priprema za ekskurziju u
sklopu Simpozija koja je slijedila sljedeći dan.


Četvrtak, 18. rujna 1997.


Ekskurzija akumulaciju Čunovo, hidroelektranu
Gabčikovo i preostale dunavske ritske šume. Akumula-


Slika 2. Veliki građevinski zahvati na rijekama poput hidrocentrala
prepreka su životinjskom svijetu. Detalj s HE Gabčikovo


«S4
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 87     <-- 87 -->        PDF

cijsko jezero na Dunavu koje se prostire praktično od
južnog predgrađa Bratislave pa u dužni od 25,6 km do
hidrocentrale Gabčikovo, na površini od 4200 ha, gotovo
u cjelosti je obloženo betonom. Takav neprirodni objekt
onemogućava prirodno kretanje životinjskim vrstama
koje žive u vodenim ekosustavima. To je ujedno
problem koji je uzbunio biologe i ekologe te su gledišta
da treba na takvim objektima izgraditi "Biokoridor"
koji bi omogućio komunikacije životinjskoga svijeta


budućim susretima. Nesumnjivo je bio u pravu prof.
Heidecke , vodeći europski stručnjak za dabrove,
kada je na kraju Simpozija izjavio da će ova grupa stručnjaka
koja se okuplja zbog dabra uskoro postati jedna
brojna obitelj. To je dijelom potvrdio i ovaj Simpozij,
jer se veliki broj sudionika već dobro poznaje od ranije,
dobro surađuje, a i ovom prilikom sklopljena su brojna
nova poznanstva koja će zasigurno rezultirati plodnom
suradnjom.


Hrvatska se na ovom Simpozju
po prvi puta uključila u rad
skupine europskih stručnjaka koji
se bave istraživanjima dabra i
njegovih staništa. Referat, čiji su
autori Marijan G r u b e š i ć, Gerhard
Schvvab i Dominik Raguž
pod naslovom "Ponovno
naseljavanje dabra u Hrvatsku"
("Wiedcransiedlung des Bibers
in Kroatien"), praćenje s velikim
zanimanjem, što se vidjelo nakon
izlaganja po brojnim upitima o
radu, a posebice upitima o staništima
dabra u Hrvatskoj te mogućnostima
njegovoga prirodnog
širenja. Posebno su pozitivno i
pohvalno ocijenjena dva detalja
u našem radu a to su:


Slika 3. Sudionici Simpozija na starim rukavcima Dunava u posjetu novim staništima dabra


Na taj bi se način ublažile posljedice ovako megalomanskih
objekata na riječnim tokovima. Upravo je i
ovaj skup upoznat s problemima takve vrste, te su sudionici
na kraju podržali ideju i nastojanje tamošnjih
stručnjaka da se pristupi izgradnji biokoridora. Takav
koridor omogućio bi lakše i brže širenje dabra na nizvodno
dijelove Dunava, odnosno u Mađarsku.


U sklopu ekskurzije obišli smo i preostali dio dunavskih
ritskih šuma koje su još ostale uz stari tok Dunava
nakon izgradnje hidrocentrale Gabčikovo.


Petak, 19. rujna 1997.


Posljednji dan Simpozija, u prijepodnevnom programu
imao je još nekoliko preostalih referata, potpisana
je zajednička rezolucija o biokoridoru, te sačinjen
kratak presjek i zaključci Simpozija.


Predloženo je da se ovakvi skupovi organiziraju
svake treće godine, a sljedeći ovakav skup najvjerojatnije
će se održati 2000 godine u Poljskoj.


Glede broja sudionika ovoga Simpozija, raznolikost
i aktualnost iznijetih referata, te ponajprije ozbiljnost
svih sudionika u radu Simpozija, daje jamstvo uspjeha i


1.
Metode hvatanja, transporta i ispuštanja dabrova
zbog nastojanja da se uhvaćeni dabrovi u najkraćem
mogućem roku dopreme i ispuste u prikladna
staništa
2.
Lokaliteti ispuštanja, jer su Lonjsko polje i Drava
poznati diljem Europe kao očuvana prirodna
staništa s bogatom i raznolikom florom i faunom,
te je i ovaj projekt doprinos povećanju biološke
raznolikosti i povećanju stabilnosti ekosustava.
Dobroj prezentaciji našeg projekta, dosadašnjih dostignuća
i ljepotama naših staništa pomogli su brojni
sudionici Simpozija iz Njemačke koji su u proljeće
1997 godine posjetili Hrvatsku i upoznali se s novim
obitavalištima njihovih dabrova.


Na Sipoziju među četrdesetak sudionika našli su se
znastvenici iz sljedećih Zemalja: Finske, Norveške,
Švedske, Švicarske, Poljske, Njemačke, Austrije, Hrvatske,
Češke, Slovačke, Mađarske, Rumunjske, Litvanije,
Latvije i Danske, Sjedinjenih Američkih Država.


Simpozij je okupio predstavnike 14 europskih zemalja
i SAD.