DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 86     <-- 86 -->        PDF

Program simpozija


15. rujna - Dolazak i registracija sudionika
16. rujna - Svečano otvorenje Simpozija
- Referati i diskusije (u dopodnevnom i poslijepodnevnom
programu)
- Prezentacija postera (u večernjem dijelu programa)
17. rujna - Referati i diskusije (u dopodnevnom i
poslijepodnevnom programu)
- Prezentacija postera
- VVorkshop - Bokoridor na akumulacijskom jezeru
na Dunavu kod Čunova
(u večernjem dijelu prograna)


18. rujna - Ekskurzija na akumulaciju na Dunavu kod
Čunova i dunavske ritske šume
19. rujna - Referati i diskusije
-
Rasprava i potpisivanje rezolucije za izgradnju
Biokoridora na akumulacijskom jezeru Čunovo na
Dunavu
-
Prezetacija postera i izbor najboljeg postera
- Donošenje zaključaka Simpozija i zatvaranje Simpozija
Petodnevni program bio je u cijelosti popunjen, jer
je prijavljen velik broj referata i postera s vrlo zanimljivim
sadržajem, a organizator je predvidio nakon svakog
referata kratku diskusiju odnosno mogućnost da se
autoru postave izravno pitanja u svezi s njegovim radom
i istraživanjem Tako je svaki izlagač dobio na raspolaganje
25 minuta.


Slika 1. Dermopreparat vrste kojoj je Simpozij posvećen


Utorak, 16. rujna 1997.


Prvoga radnog dana, nakon svečanoga otvaranja
simpozija, uslijedili su referati kojima je zajednička tema
bila rasprostranjenost dabra u Europi i akcija pono


vnog naseljavanja u neke zemlje i neka područja. Akcije
ponovnog naseljavanja dabra gotovo u svim slučajevima
imaju pozitivan ishod, i sada se govori već o dinamici
porasta brojnog stanja i proširenja rasprostranjenosti
na tim područjima.


U večernjem dijelu programa prezentirani, su poste ri
uz koje su autori spremno raspravljali o prezentiranoj
tematici, i općenito o osobnom radu i iskustvima stečenim
tijekom istraživanja dabrova i njihovih staništa.


Srijeda, 17. rujna 1997.


Drugi radni dan, koji je također bio namijenjen izlaganjima
referata i diskusijama, protekao je uglavnom
pod zajedničkom temom biologija i ekologija dabra.
Nekoliko referata odnosilo se na biologiju dabra i njegov
utjecaj na prostor u kojemu obitava, kao i na odnos
dabra i ostalih životinjskih vrsta u istom staništu. Naravno
i ti su referati bil vrlo interesantni za nas, jer na
temelju takvih istraživanja možemo donekle predvidjeti
i neke pojave koje će se u skoroj budućnosti događati
i kod nas.


U večernjem dijelu programa, u sklopu Workshopa,
slikama, dijapozitivima i izlaganjem predstavljen je jedan
od velikih problema u staništima dabra, a to je izgradnja
velikih vodenih stepenica radi hidrocentrala i
plovnih puteva. Takvi objekti sprječavaju prirodni put
riba i semiakvatčnih životinja te izoliraju dijelove populacija.
Takvi objekti sprječavaju prirodno širenje, između
ostalih i dabra, te se predlaže da se na akumulaciji
Čunovo, ali i na ostalim sličnim objektima, izgradi tzv.
biokoridor kojim bi ribe i ostale životinjske vrste mogle
komunicirati između staništa iznad i ispod vodne ustave.
Workshop je ujedno bio i priprema za ekskurziju u
sklopu Simpozija koja je slijedila sljedeći dan.


Četvrtak, 18. rujna 1997.


Ekskurzija akumulaciju Čunovo, hidroelektranu
Gabčikovo i preostale dunavske ritske šume. Akumula-


Slika 2. Veliki građevinski zahvati na rijekama poput hidrocentrala
prepreka su životinjskom svijetu. Detalj s HE Gabčikovo


«S4