DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 88     <-- 88 -->        PDF

Jedino je izostalo nekoliko stručnjaka iz Rusije koji
su najavili dolazak, no nisu bili nazočni na ovome skupu.
Sudjelovanjem predstavnika srednjeeuropskih zemalja,
Skandinavije i pribaltičkih zemalja, dobio se zaista
cjelovit pregled stanja dabra na prostoru Europe.


Tijekom simpozija iznijeto je ukupno 26 referata, sudjelovala
su 34 autora, te je predstavljeno 14 postera koja
su izradila u autorstvu ili koautorstvu 23 stručnjaka.


Za nas je sudjelovanje na ovom Simpoziju bilo višestruko
korisno, jer smo široj javnosti predstavili svoj


AKTUALNO


dosadašnji rad na projektu "Dabar u Hrvatskoj", upoznali
s njime gotovo sve eminentne stručnjake u Europi
koji se bave istraživanjem dabrova i njihovih staništa,
te putem referata i izravnih razgovora došli do vrlo vrijednih
saznanja za naš daljnji rad na praćenju dabra i
gospodarenju s ovom životinjskom vrstom.


Dr. se. Marijan Grubešić


JAVNA USTANOVA "PARK PRIRODE KOPAČKI RIT" U BARANJI


Osnivanjem Javne ustanove Park prirode Kopački
rit ´Hrvatske šume" su izgubile veći dio lovno-šumskog
područja u Baranji.


Prije nekog vremena, Vlada Republike Hrvatske donijela
je Uredbu o osnivanju Javne ustanove "Park prirode
Kopački rit", koja je kod zainteresiranih izazvala
brojne nedoumice. Ova uredba očekivala se već ranije,
kada je donijeti novi Zakon o zaštiti prirode (NN
30/94.). Kao i svaki sličan zakonski akt, možda bi ostala
nezapažena da se njome samo nešto dopunjuje, pojašnjava.
Međutim, ovom Uredbom mijenjaju se dosadašnji
korisnici i imenuju novi, a to je ipak krupna promjena
koja se tiče načina upravljanja i korišćenja većega
dijela baranjskog lovno-šumskog područja. Događaji
koji bi mogli uslijediti zabrinjavaju poznavatelje ovoga
područja.


Slika l.Ulaz u područje Posebnog zoološkog rezervata "Kopački
rit" na cesti Biljc-Sakadaš-Podunavlje


Beljskim se lovištem, u čijem sastavu se nalazi Posebni
zoološki rezervat i Park prirode "Kopački rit"


(17.770 ha) upravljalo, znanstveno rečeno, integralno.
Sve aktivnosti u oblasti šumarstva, lovstva, ribarstva,
poljodjelstva i u novije vrijeme turizma, manje-više od
postanka Dobra "Belje", gotovo 300 godina sprovodile
su se u okrilju jedne direkcije, jedne tvrtke, koja se za
vrijeme Austro-Ugarske zvala Herrschaft "Bellve", za
vrijeme Kraljevine Jugoslavije Državno dobro "Belje",
u Titovoj Jugoslaviji Lovno-šumsko gazdinstvo "Jelen",
a u Republici Hrvatskoj Javno poduzeće "Hrvatske
šume".


Interes za lovno-šumsko područje


Osnivanjem Javne ustanove "Parka prirode Kopački
rit" (članak 17. Zakona o zaštiti prirode) javlja se
sumnja u pogledu daljnje učinkovitosti upravljanja
ovim jedinstvenim poplavnim ritsko-šumskim područjem
Baranje. Doduše, postoje uvjerenja da će baranjskim
šumama i dalje gospodariti "Hrvatske šume" slično
kao i u Parku prirode "Lonjsko polje". Što se tiče
lovišta, mišljenja su podijeljena. Nezvanično, bez obzira
na zakonsku regulativu zaštite prirode, predlaže se
neki vid iznajmljivanja, koncesije. Za lovište su zainteresirani
pojedini zaslužni dragovoljci i neki županijski
moćnici. U sjeni su i vrlo imućni građani iz našega republičkog
središta. Iako su njihova poimanja korištenja
i unapređenja lovišta različita, u nečemu se svi slažu, a
to je da se lovište treba oduzeti "Hrvatskim šumama".
Razloge smo objasnili u jednom našem ranijem napisu


0 Beljskom lovištu. Odluku o tome kome će pripasti
pravo uzgoja i korištenja divljači u Parku prirode, donijeti
će nedavno formirano Upravno vijeće*1 Parka prirode
"Kopački rit".


1 Tijekom studenog 1997. godine, na temelju Zakona o zaštiti prirode (cl.
20.) osnovano je Upravno vijeće Parka prirode "Kopački rit". Članovi Upravnog
vijeća su: Eugen Draganović i Jasenka Radović u ime Ministarstva
kulture, Uprave za kulturu i prirodnu baštinu, Mile Dodan, Ministarstvo
poljoprivrede i šumarstva, Zoran Balić, Državna uprava za vode, Damir
Moćan, Javno poduzeće "Hrvatske šume", Darko Varga, Županija Osječkobaranjska
i u ime privatnih i ostalih vlasnika zemljišta (kojih nema u Parku
prirode) Eden Hrvojević, dva elana iz reda stručnih djelatnika Ustanove.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 89     <-- 89 -->        PDF

Zakonske mogućnosti i prava koja proizlaze (iz Zakona
o zaštiti prirode i dr. propisa) iz opisa poslova i aktivnosti
Javne ustanove su izvan svih očekivanja, pa se
u budućnosti mogu očekivati brojni nesporazumi oko
korišćenja ovoga područja zbog različitih interesa.
Osim "Hrvatskih šuma" i trenutno neimenovanih lovozakupnika,
za Kopački rit i Park prirode zainteresirani
su još ribari iz sela Kopačeva, Vardarca i Osijeka, nekoliko
privatnih turističkih udruga, športski ribolovci
(oko 10 tisuća), djelomično i "Hrvatske vode", itd. Svi
oni imaju valjane razloge i opravdanja za pravo korištenja
i obavljanja različitih poslova na ovome području.


Upravljanje Beljskim lovištem


Povijesno i gospodarski na području Beljskoga lovišta
od posebnog značenje i važnosti (što i samo ime kaže)
bilo je lovstvo, zatim šumarstvo, nešto manje ribarstvo,
poljodjelstvo i na kraju zaštita prirode i posjetilački
eko-turizam. Način podizanja šume bio je u funkciji
velikoga broja jelenske i druge divljači. Tako se
npr., netom podignuta šuma fizički zaštićivala žicanim
ogradama, ili ako to nije bilo moguće, svaka sadnica se


Slika 2. Glasovita bcljska ograda kojom su smanjene štete od di


vljači (za 3,5 milijuna kuna godišnje) na oranieama bivšeg


PIK. "Belje"


zaštićivala pleterom od trstike ili žice, što je znatno
poskupljivalo pošumljavanje. Glasovita beljska ograda
u dužini od 60 kilometara, služila je zaštiti oranica
Poljoprivredno-industrijskog kombinata "Belje". Do
izgradnje ograde, štete od divljači prelazile su iznose od
3,5 milijuna kuna godišnje. Danas je ograda u vrlo
lošem stanju, djelomično je odnesena (ukradena). Sreća
je u nesreći što je populacija divljači u Domovinskom
ratu svedena na 10% od one nekadašnje, pa se u
dogledno vrijeme ne očekuju veće štete na ratarskim
kulturama.


Više korisnika istoga lovno-šumskog područja,
više nesuglasica i sporova


Nakon II. svjetskog rata, nastankom Titove Jugoslavije,
lovno-šumskim područjem upravljao je Odjel za
šumarstvo pri Državnom dobru "Belje", koje će 1950.
godine postati samostalno Lovno-šumsko gospodarstvo
"Košutnjak" sa sjedištem u Bilju. Dijelove lovišta
koristili su lovačka društva iz Osijeka i Baranje. Redovito
se odlazilo na Kopačko jezero u lov na divlje guske,
patke i druge močvarice. Visoka divljač bila je rezervirana
za poznatije drugove, borce, partijske sekretare,
kotarske uglednike i direktore, koji su najčešće
bez pitanja odlazili u lovne revire Kopačkoga rita i odstreljivali
sve što bi im naišlo pred puščanu cijev. Za organizaciju
ekskluzivnijega lova brinuo se LSG "Košutnjak"
(kasnije LŠG "Jelen"). Klijentela je bila šarolika,
od predsjednika republike, ministara, vojnih atašea,
predstavnika konzulata, odličnika stranih država, prinčeva
i poznatih europskih biznismena.


Ribu su u to vrijeme u Kopačkom ritu lovili ribari
Ribarske zadruge iz Kopačeva ,zatim pravo ribolova u
određenim granicama imalo je Ribarstvo "Osijek" i
Uprava za lovstvo, šumarstvo i ribarstvo iz Apatina (Ribolovna
centrala "Apatin"). Pravo na ribolov polagali
su i športski ribolovci. Praznikom ili u vrijeme kada
"grize riba", ribiči bi zaposjeli gotovo sve bare u ritu,
što bi znatno ometalo lovce i njihove goste.


Osim ribara i lovaca, mnogi Baranjci su u Kopačkom
ritu držali stoku. Posjedovali su svoje kočanje
(neka vrsta svinjca) sa stotinjak i više svinja. Svinje u
Kopačkom ritu u području Maloga Bajara držali su
mještani Sarvaša i Bijeloga Brda. Stoka je boravila u
ritu do poplave. Prehranjivala se plodinama raznolikog
močvarnoga bilja te puževima, školjkama, žabama i ribom
zaostalom u baricama nakon poplave. Samo povremeno
bi im vlasnici donosili kukuruz da ne podivljaju.
Pitome svinje parile su se s divljima, pa tako i
danas, nakon više od 40 godina, lovci nailaze "na prave",
divlje, ali bijele veprove.


Da se tada kojim slučajem provodila anketa o pravima
na Kopački rit i njegove resurse i prouzročene štete
u ekosustavu, jedni bi krivili druge. Za nestanak nekih
vrsta životinja bili bi krivi lovci, za pojavu babuške i
smanjenje populacije šarana krivilo bi se privredne ribare,
za uznemiravanje životinja, ometanje lova i drugo
krivi bi bili športski ribolovci, za pojave nekih bolesti
kod divljači krivicu bi snosili stočari, odnosno svatko
bi svakome mogao pripisati neku štetu u ekosustavu.
Zaboravili smo spomenuti vodoprivrednike, koji su neumorno
gradili (u sveopćem interesu?) nasipe i kanale i
uspješno isušivali bare, jezera, kanale, mijenjali korita
rijeka, ispravljali prekopima krivine rijeka itd. Njihovim
aktivnostima priroda je izgubila oko 44 tisuće hek
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 90     <-- 90 -->        PDF

tara, pa se u ozračju suvremene zaštite prirode označuje
kao najpogubnije za ZOO rezervat i Park
prirode.


Do 1952. godine na području Beljskoga lovišta: Kopačkoga
rita, Menteša, Petreša, Oršoša, Bude, Kolonce,
predjela sadašnjega Parka prirode, nije bilo ni mira
za divljač, niti se itko pridržavao lovne etike. Nisu se
poštivali zakoni kao što su Zakon o šumama, Zakon o
lovu, Zakon o zaštiti prirode, sve dok nije formirana
Uprava uzgajališta divljači "Jelen" (od 1959. LŠG
"Jelen")."


Čini nam se da se osnivanjem Javne ustanove, koncesioniranjem
resursa Parka prirode i Kopačkoga rita
vraćamo u prošlost, i da je to na neki način uvertira u
neko buduće anarhično ozračje i račune koje će opet
morati platiti priroda, ekosustav i njegov biljni i životinjski
svijet.


Jer, kako objasniti da se na području kojim su upravljale
"Hrvatske šume" osniva još jedna institucija,
Javna ustanova sa svim pravima korišćenja resursa Parka
prirode, prava na prihod (čl. 19.). Doduše, znalci tvrde
da dobit koju osporava čl. 17. istoga Zakona nije istovjetna
prihodu (čl. 19.), odnosno sredstva iz prihoda
ostvarenog korišćenjem zaštićenih dijelova prirode
imaju točno određenu namjenu, tj. samo za zaštitu prirode
i ne mogu se npr. koristiti za povećanje plaće uposlenika(?)


Moguće daje tako i da prihode Javne ustanove ograničava
zakon, no zato se privatnicima, koncesionarima,
zakupcima otvaraju velike mogućnosti.


Očigledno je da se povijest ponavlja. Rušenjem
jedne institucije (upravljanja) s tradicijom od 300
godina, na putu smo da upropastimo jedno glasovito
lovište, ne znajući pritom kako ćemo dalje. Umjesto
da smo na lošim iskustvima iz prošlosti nešto naučili,
ponovno se ulazi u kolotečinu pogrešaka, nažalost u
ovom novom pol itičkom ozračju. Ponovno će ekosustav
Kopačkoga rita i njegov biljni i životinjski svijet
ispaštati za ljudske nesporazume i neznanja zbog
odbacivanja tradicije, nepoznavanja funkcioniranja
ekosustava atropogenih utjecaja i sebične i pogubne
lokalne politike.


Uredbom o osnivanju Javne ustanove razvlašćuju se
"Hrvatske šume" na području zaštićenih objekata prirode.
U blažem smislu, dosadašnji način upravljanja
morat će se prilagoditi zaštiti prirode. U postojeće gospodarske
osnove morat će se ugraditi svi zahtjevi zaštite
prirode, što će znatno poremetiti sve dosadašnje planove
i programe koje su šumari i lovci izradili još za
vrijeme okupacije Baranje.


LŠG "Jelen" spominjemo u kontekstu integralnog upravljanja
lovno-šumskim područjem, koje povijesno proizlazi iz Hcrrschaft
"Bellva" Državnog dobra "Belja", isključujući pritom njegov antihrvatski
ustroj i ponašanje prema Zagrebu, Zagrebačkom sveučilištu
i Hrvatima


Optimisti se nadaju da će doći samo do blagog usuglašavanja
smjernica gospodarenja šumom i divljači s
posebnim naglaskom na zaštitu prirode, i da sve to neće
bitno utjecati na dosadašnje prihode i odnose koji su
vladali na ovom području. Međutim, stvarnost može biti
potpuno drukčija ako se upletu, za sada samo naslućivani
i mogući županijski i općinski čelnici, kojima je
ponajmanjc stalo do zaštite prirode, a više do iskoristivosti
ovoga područja. Za ovu tvrdnju imamo brojne dokaze.


Očekivane promjene upravljanja zaštićenim
objektima prirode


Usuglašavanje; šumarstvo i zaštita prirode


Svi poslovi, zadaci i aktivnosti u šumarstvu proizlaze
iz (zakonskih propisa) gospodarskih osnova na temelju
kojih se podiže, njeguje, zaštićuje i koristi šuma.
Upravljanje šumom po gospodarskim osnovama je
uhodana praksa na ovom području i sprovodi se već više
od 200 godina.


Slika 3. Stari brijest (Ulmus campestris L., 1758) u šumi pored lovačkog
dvorca "Tikvcš" (Koriscrdo)
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 91     <-- 91 -->        PDF

Slika 4. Vrbak u predjelu Nadhata(Kopački rit) zaposjednut gnijezdima
velikog vranca (Phalacrocorax carbo sinensis (Blumenbach)
1796-1810.


Suvremena zaštita prirode utjecala je na neka dosadašnja
načela šumarske teorije i prakse. Primjerice, već
se godinama na ovom području zaštićuju prastara stabla


Slika 5. Orlovo gnijezdo nakon čiste sječe. Zaštitnici prirode shvatili
su to kao izrugivanje zaštiti prirode. Šumski predjel Budvaj,
1989. godina


hrasta lužnjaka, zatim hrastovi "žiraši" (za divljač) u
poplavnom području, stari brijestovi, vrbaci u kojima


gnijezde veliki vranci, čaplje i druge močvarice. Zbog
gnijezda sivih čaplji, internom zaštitom izdvojen je jedan
cijeli topolik (euroamerička topola, šuma stara sada
više od 20 godina), koji je manje-više osuđen na propast.


Zbog zaštite rijetkih crnih roda (Ciconia uigra) i
orlova štekavaca (Haliaeetus albicilla) izuzimale su se
cijele površine gospodarski zrelih sastojina hrasta lužnjaka,
u veličini od najmanje jednoga do dva hektara
(2 ha, R = 100 m), kako bi se pticama osiguralo gnježđenje.


Nadalje, zbog zaštite i zadržavanja visoke divljači
(jelenske) neki šumski reviri bili su prepušteni prirodnoj
evoluciji, tako da su s vremenom poprimili izgled
prašume itd.


Ovi primjeri govore nam da će najvjerojatnije i Javna
ustanova inzistirati na zaštiti pojedinih vrsta i skupina
životinja, te neće dozvoliti upravljanje po postojećim
gospodarskim osnovama. U gospodarske osnove,
kako smo rekli, ugraditi će se zahtjevi zaštite prirode.
Moguće da će površine za zaštitu crnih roda, orlova štekavaca
(i drugih orlova), sokola golubaša biti veličine
odjela. Govori se i o zaštiti crnih topola (genofonda),
koje u pojedinim odjelima izgledaju prekrasno, zdravo,
prsni promjer im je veći od 1,5 metra, a visina i više od
32 metra. Krošnje visokih topola često koriste za gnježdenje
orlovi štekavci i sokolovi (Falco cherrug).


Slika 6. Stara crna topola na kojoj se nalazi gnijezdo orla štekavca
(Haliaeetus albicilla (L.) 1758 u krošnji stabala


Za pretpostaviti je da će se zbog osobitih estetskih i
ekoloških razloga izuzeti od sječe stare hrastove šume
Tikveša (G. J. "Dvorac-Siget"), a možda i neke druge
šumske površine.


Zbog zaštitarskih razloga upitno je podizanje šuma
plantažama i općenito korišćenje kultivara topola i vrba.
Zaštita prirode utjecat će na planove uzgoja, zaštite i
sječa. Vjerojatno će ekonomski najvrijednija stabla biti
prepuštena prirodnom umiranju. Inzistirati će se na obnovi
mladika (malada) bijele vrbe zbog gnježdenja čaplji
i drugih močvarica.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 92     <-- 92 -->        PDF

Usuglašavanje; lovstvo i zaštita prirode


O obnovi nekadašnjega fonda visoke divljači (jelenske
4.000, srneće 1.200, divljih svinja 2.500, - prebrojavanje
u 1991 .g.) postoje dosta oprečna mišljenja. Dok
se neki zalažu za obnovu lovišta i gustoću divljači od
prije Domovinskog rata (1991-1992.), drugi su mišljenja,
a to su prije svega najgrlatiji zaštitnici prirode, da
se divljač treba prepustiti prirodnoj selekciji, evoluciji.
Po njima, divljač bi u budućnosti trebala biti samo objekt
promatranja i istraživanja. Stoga i obnova lovačkih
kuća, dvoraca, lovačkih puteva, hranilišta i promatračnica
postaje upitna, i prestaje biti obvezom lovstva
"Hrvatskih šuma" u obimu koji je planiran.


Bez lovaca, posebice onih iz etablissementa europskog
političko-prinčevskog okružja koji su redovito
posjećivali ovo područje, lovište će izgubiti na značenju
(ali i prihod od 1,5 -2 mil. DEM) od prije rata. Koliko
će pak nestanak predratne gustoće divljači utjecati
na populaciju orlova štekavaca i drugih rijetkih i prorijeđenih
grabljivica, teško je reći. Podsjetimo, istraživanja
prehrane orlova štekavaca koja su obavljena od
1985. do 1990. godine pokazala su daje uginula divljač
(prasci, lanad, odbačene iznutrice u lovu, ranjene ptice
močvarice) bilo važan i značajan čimbenik za opstanak
ovih ptica.


Smanjenje obima poslova u lovstvu sigurno će utjecati
na obnovu i oživljavanje naselja Zlatna Greda i
Tikveš. Stanovnici sponenutih šumskih naselja, protjerani
za vrijeme domovinskoga rata, koji su se nastanili u
Osijeku i drugim gradovima Hrvatske, ne namjeravaju
se vratiti u lovište prije nego što im se osigura izvor prihoda.
Park bez ljudi postat će šumo-šikara, bez nekog
posebnog interesa za obične posjetitelje. Bez priliva
sredstava neće se moći obnoviti glasoviti lovački dvorac
"Tikveš" (ranije Koriserdo), stara lovačka kuća i sve
ostale prateće zgrade koje su ovaj objekt činile izuzetnim
u Baranji i Slavoniji (vidi "Šumarski list" 12/
97.). Usudili bi se prognozirati da Država Hrvatska
neće, bez obzira na veliku podršku Javnoj ustanovi i njenim
ciljevima, moći financirati potrebe Parka, zbog čega
će se za relativno kratko vrijeme još više obezvrijediti
njegova estetska, kulturološka i materijalna vrijednost.


Usuglašavanje; posjetilački turizam i ribarstvo


Iako se nismo upoznali s prednacrtom programa zaštite
i korištenja resursa Parka prirode, čini se da će pravo
ribolova pripasti isključivo općini Bilje, mještanima
Kopačeva i Vardarca. Korisne vodene površine Parka
su manje nego u Zoorezervatu, ali su ribolovno zanimljive
za vrijeme poplave. Kroz Park teče Vemeljski
Dunavac, a i Dunav je u blizini. Kao i do rata, ribolov će
biti ograničen lovostajama i interesima zaštite prirode.
Neki ribolovni reviri, zbog ptica i divljači bit će strože


čuvani i vjerojatno isključeni od ribolova o dijelu godine.
Kopačevski ribari povremeno će koristiti u izlovu
prenamnožene babuške i održavanje plovnosti kanala,
posebice Čonakuta, Hulova, Renova, Nađfoka i drugih.


Zasada je nepoznanica tko će se baviti posjetilačkim
turizmom? Moguće je da će se raspisati natječaj ili će se
prepustiti, stoje veća vjerojatnost, za sada nepoznatim
županijskim i općinskim moćnicima. Korisnik u turizmu
morat će poštivati zakonske propise koji su u nekim
svojim dijelovima ograničavajući čimbenik "razvoja".
Neće biti dopuštena bilo kakva izgradnja, a moguće
je da će se i turistička kuća na Sakadašu, koja je tijekom
rata opljačkana i znatno oštećena, premjestiti na
neku drugu lokaciju izvan Zoorezervata. Predlaže se i
ograničeni broj posjeta i plovila. Svi značajni turistički
sadržaji, moteli, recepcije, restorani, tenis i golf igrališta,
gradit će se najvjerojatnije na lokalitetu Topolik,
pored Stare biljske Drave, u blizini poznate gostionice
Cingi-lingi-čarda.


Osnivanje Javne ustanove povlači pitanje što sa zaposlenim
djelatnicima "Hrvatskih šuma". Mnogi prognanici,
a uposlenici "Hrvatskih šuma", ponadali su se
da će uspostavom Hrvatske države nastaviti obnašati
dužnosti od prije rata, međutim, Javnu ustanovu ne obvezuje
ni jedan zakonski akt kojim je prisiljena primiti
u radni odnos te iste djelatnike "Hrvatskih šuma", pa to
ostaje problem Sindikata i Dragoga Boga.


Javnoj je ustanovi prilikom osnivanja dat veći značaj,
funkcija i zakonske ovlasti nego što se očekivalo. Ona je
trebala obnašati ulogu koordinatora, pomiritelja interesa
zaštite prirode, šumarstva, lovstva, ribarstva. Međutim,
kako, kada i zašto je nešto izmaklo kontroli, pa sada
htjeli mi to priznati ili ne, Javna ustanova "Park prirode
Kopački rit" uz svesrdnu potporu zakonskih propisa i
podakta Vlade Republike Hrvatske postaje službeno (de
jure i de facto) NOVO PODUZEĆE, GOSPODARSTVO
ILI TVRTKA, nasljednik nekadašnjega Herrschafta
"Bellve", Državnoga dobra "Belje", PIK-a "Belje"
LŠG "Jelen", JP "Hrvatske šume" itd., što ne mora
biti tako tragično i loše u nekom sveopćem kontekstu
unapređenja i korištenja ovoga područja. Javnoj ustanovi
bi se možda prilikom određivanja novih granica trebao
dodijeliti cjelokupan prostor nekadašnjega "Beljskog
lovišta" s cjelokupnim osobljem koji su "Hrvatske
šume" preuzele od nekadašnjega LŠPG "Jelen". Zapravo,
povijesno gledajući, određena autonomnost upravljanja
ovim područjem sa sposobnim upraviteljima,
službama i osobljem, doprinjeli su očuvanju ovoga jedinstvenog
područja te biljnog i životinjskog svijeta.


I na kraju, umjesto zaključka preporuka:


1. Da se pod hitno amandmanom dopuni članak 17.
Zakona o zaštiti prirode, umanji uloga ustanove (gospodarstva,
tvrtke), a istakne samo uloga koordinatora,
pomiritelja interesa zaštite prirode s interesima šumar