DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 90     <-- 90 -->        PDF

tara, pa se u ozračju suvremene zaštite prirode označuje
kao najpogubnije za ZOO rezervat i Park
prirode.


Do 1952. godine na području Beljskoga lovišta: Kopačkoga
rita, Menteša, Petreša, Oršoša, Bude, Kolonce,
predjela sadašnjega Parka prirode, nije bilo ni mira
za divljač, niti se itko pridržavao lovne etike. Nisu se
poštivali zakoni kao što su Zakon o šumama, Zakon o
lovu, Zakon o zaštiti prirode, sve dok nije formirana
Uprava uzgajališta divljači "Jelen" (od 1959. LŠG
"Jelen")."


Čini nam se da se osnivanjem Javne ustanove, koncesioniranjem
resursa Parka prirode i Kopačkoga rita
vraćamo u prošlost, i da je to na neki način uvertira u
neko buduće anarhično ozračje i račune koje će opet
morati platiti priroda, ekosustav i njegov biljni i životinjski
svijet.


Jer, kako objasniti da se na području kojim su upravljale
"Hrvatske šume" osniva još jedna institucija,
Javna ustanova sa svim pravima korišćenja resursa Parka
prirode, prava na prihod (čl. 19.). Doduše, znalci tvrde
da dobit koju osporava čl. 17. istoga Zakona nije istovjetna
prihodu (čl. 19.), odnosno sredstva iz prihoda
ostvarenog korišćenjem zaštićenih dijelova prirode
imaju točno određenu namjenu, tj. samo za zaštitu prirode
i ne mogu se npr. koristiti za povećanje plaće uposlenika(?)


Moguće daje tako i da prihode Javne ustanove ograničava
zakon, no zato se privatnicima, koncesionarima,
zakupcima otvaraju velike mogućnosti.


Očigledno je da se povijest ponavlja. Rušenjem
jedne institucije (upravljanja) s tradicijom od 300
godina, na putu smo da upropastimo jedno glasovito
lovište, ne znajući pritom kako ćemo dalje. Umjesto
da smo na lošim iskustvima iz prošlosti nešto naučili,
ponovno se ulazi u kolotečinu pogrešaka, nažalost u
ovom novom pol itičkom ozračju. Ponovno će ekosustav
Kopačkoga rita i njegov biljni i životinjski svijet
ispaštati za ljudske nesporazume i neznanja zbog
odbacivanja tradicije, nepoznavanja funkcioniranja
ekosustava atropogenih utjecaja i sebične i pogubne
lokalne politike.


Uredbom o osnivanju Javne ustanove razvlašćuju se
"Hrvatske šume" na području zaštićenih objekata prirode.
U blažem smislu, dosadašnji način upravljanja
morat će se prilagoditi zaštiti prirode. U postojeće gospodarske
osnove morat će se ugraditi svi zahtjevi zaštite
prirode, što će znatno poremetiti sve dosadašnje planove
i programe koje su šumari i lovci izradili još za
vrijeme okupacije Baranje.


LŠG "Jelen" spominjemo u kontekstu integralnog upravljanja
lovno-šumskim područjem, koje povijesno proizlazi iz Hcrrschaft
"Bellva" Državnog dobra "Belja", isključujući pritom njegov antihrvatski
ustroj i ponašanje prema Zagrebu, Zagrebačkom sveučilištu
i Hrvatima


Optimisti se nadaju da će doći samo do blagog usuglašavanja
smjernica gospodarenja šumom i divljači s
posebnim naglaskom na zaštitu prirode, i da sve to neće
bitno utjecati na dosadašnje prihode i odnose koji su
vladali na ovom području. Međutim, stvarnost može biti
potpuno drukčija ako se upletu, za sada samo naslućivani
i mogući županijski i općinski čelnici, kojima je
ponajmanjc stalo do zaštite prirode, a više do iskoristivosti
ovoga područja. Za ovu tvrdnju imamo brojne dokaze.


Očekivane promjene upravljanja zaštićenim
objektima prirode


Usuglašavanje; šumarstvo i zaštita prirode


Svi poslovi, zadaci i aktivnosti u šumarstvu proizlaze
iz (zakonskih propisa) gospodarskih osnova na temelju
kojih se podiže, njeguje, zaštićuje i koristi šuma.
Upravljanje šumom po gospodarskim osnovama je
uhodana praksa na ovom području i sprovodi se već više
od 200 godina.


Slika 3. Stari brijest (Ulmus campestris L., 1758) u šumi pored lovačkog
dvorca "Tikvcš" (Koriscrdo)