DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 93     <-- 93 -->        PDF

stva, lovstva, ribarstva i drugih djelatnosti. Trebao bi
joj se dati značaj i uloga biološke stanice za koju su se
zalagali mnogi istraživači i promotori ovoga područja.


U protivnom predlažemo da se:


2. Jednim (pod)zakonskim aktom o proširenju granica
Parka prirode, Javnoj ustanovi pridodaju i sve o-
stale lovno-šumske površine bivšeg Beljskog lovišta,
koje su dio ekosustava Kopačkoga rita. (šumski predjeli
"Dravica", Blaževica, Siga);
3. U Park neizostavno mora uči i Ribnjak "Belje"
d.d. (Ribnjak "Podunavlje"), koji se teritorijalno i ekološki
nadovezuje na Kopački rit. Po svojim ekološkim i
ornitološkim osobnostima, mjestom gnježdenja, boravka
i okupljališta brojnih ptica močvarica, u nekim aspektima
je vrijedniji od samoga Kopačkoga rita, koji
zbog zastarijevanja postepeno gubi vrijednost gnijezdilišta
i boravišta močvarica. Na ribnjaku se, između ostaloga,
gnijezdi gotovo cijela populacija patke njorke
(Aythya nvroca Guldenstd. 1770), kojoj se danas u Europi
pridaje posebna pozornost (Getz, 1996.). Na ribnjak
se naslanja glasovita kolonija čaplji "Banja",
poslijednja u Kopačkome ritu,
4. Nadalje, Javna ustanova trebala bi preuzeti sve uposlenike
"Hrvatskih šuma" koji su do rata živjeli u Baranji
i radili u "Hrvatskim šumama", oko 200 radnika,
5. Nastaviti s dosadašnjim aktivnostima u lovstvu,
šumarstvu, započetim prije dva i više stoljeća; nastojati
da fond divljači, posebno jelenske, dosegne predratne
vrijednosti. Usuglasiti interese sa zaštitom prirode. Lovište
bi trebalo ostati pod patronatom države,
6. Obnoviti lovno-turističke objekte kao što su: lovački
dvorac Tikveš, staru lovačku kuću, ribarsku kuću
na Hulovu, promatračnice, hranilišta za životinje, ceste
i puteve i ostalu, za rata, upropaštenu infrastrukturu;
IZ SVJETSKOG ŠUMARSTVA


MEĐUNARODNI PROJEKT


COST-Europska suradnja na polju znanstvenih i tehničkih
istraživanja (European cooperation in thefield
ofscientific and technical research) okvir je za znanstvenu
i tehničku suradnju, koji usaglašava nacionalna
istraživanja na europskoj razini. Utemeljenje 1971. godine
na konferenciji ministara znanosti i tehnologije,
članice su mu, uz 15 zemalja Europske unije, Island,
Norveška, Švicarska, Češka, Slovačka, Madžarska,
Poljska, Turska, Slovenija i Hrvatska, te Europsko povjerenstvo.
Službeni jezici COST- a su engleski, njemački
i francuski, a radni jezik je engleski.


7. Započeti s planiranjem programa uspostave umjetnog,
kontroliranog ekosustava. Predložiti rješenje
za evakuaciju mulja i nanosavU Kopačkom jezeru i drugim
barama i kanalima;
8. Neizostavno uz Park prirode "Kopački rit" veže
se i dvorac Eugena Savojskog u Bilju. Dio prostorija
dvorca trebao bi se iskoristiti kao prostor za Povijesnoprirodoslovni
muzej Baranje. U dvorcu bi trebala biti i
Biološka stanica i ornitološka zbirka. Ostale prostorije
mogle bi se adaptirati u konačište za studente i istraživače
koji će u budućnosti obilaziti ovo područje.*´
I još nešto da se ne zaboravi. Za sve materijalne, estetske
i kulturološke vrijednosti za bogatstvo šuma i divljači
i očuvanje ekosustava zaslužni su carski i kraljevski
dostojanstvenici mađarskoga ogranka obitelji
Habsburg - Teschen. Naslijedili su ih Karađorđevićevi
u bivšoj Kraljevini Jugoslaviji, pa onda opet Mađari od
1941 do 1944. godine, kada je istovremeno osnovan
Nacionalni Mađarski muzej i Biološka stanica "Albertina".
Lovište u dobrom stanju s prebogatim fondom divljači
ostavili su komunisti Josipa Broza u Socijalističkoj
Jugoslaviji, koje su "vandali" s istoka (i drugi)
opustošili za vrijeme okupacije Baranje. I što još reći,
osim da se nadamo da će Država Hrvatska imati razumijevanja
za ovo područje Baranje i da će iznaći načina
i sredstava da se lovište obnovi i stavi u funkciju koju je
obnašalo i u prošlim vremenima.


*´ Do sada je za ovaj prostor veći interes pokazala Hrvatska akademija
znanosti i umjetnosti (Društvo za Hrvatsku povijesnieu, ogranak
za Baranju) i neke nevladine udruge za zaštitu prirode te više
privatnih - poduzetnika.


Darko Getz


EUROPSKE UNIJE - COST


STRUKTURA COST-a


Odbor visokih dužnosnika (committee of senior
officials)


Najviše je rukovodno tijelo projekta Odbor visokih
dužnosnika. Čine ga predstavnici svih zemalja članica i
Europskoga povjerenstva. Odbor je visokih dužnosnika
odgovoran za cjelokupnu strategiju COST-a i donošenje
odluka o novim akcijama.