DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 94     <-- 94 -->        PDF

Nacionalni koordinatori (national coordinators)


Nacionalni koordinatori su predstavnici zemalja
članica u Odboru visokih dužnosnika. Zadaća je koordinatora
da održava veze s nacionalnim predstavnicima
u tehničkim odborima. Također je odgovoran za:


-
pomoć znanstvenicima na nacionalnoj razini u
pripremi novih akcija
-
prijedloge novih akcija izrađenih na nacionalnoj
razini i njihovo predstavljanje Odboru visokih
dužnosnika
-
prijedloge za nove akcije iz drugih zemalja raspodjeljuje
znanstvenicima u svojoj zemlji
-
priprema imenovanja nacionalnih predstavnika
u tehničkim i upravnim odborima
-
skrbi o sredstvima za istraživanja na nacionalnoj
razini
-
sudjeluje u ocjeni novih akcija uz njihovu ocjenu
u zaključnoj fazi
-
prati rad tehničkih odbora te o njihovu radu izvještava
Odbor visokih dužnosnika.
Tehnički odbori (technical committees)


Odbor visokih dužnosnika osniva tehnički odbor s
mandatom na ograničeno razdoblje (obično 1 do 3 godine).
Glavna zadaća tehničkih odbora je da odabiru teme
istraživanja, pripremaju i ocijenjuju prijedloge za
nove akcije te predlažu Odboru visokih dužnosnika.


Do sada su ustanovljeni tehnički odbori za sljedeća
znanstvena područja:


telekomunikacije


prijevoz


materijali


meteorologija


društvene znanosti


građevinarstvo


kemija


šumarstvo i šumski proizvodi


poljoprivreda i biotehnologija


Upravni odbori (management committees)


Zadaća ovih odbora je da pripremaju i nadgledaju
istraživanja unutar akcije i osiguravaju usklađivanje istraživanja
u zemljama potpisnicama akcije. Čine ga
znanstvenici, nacionalni predstavnici zemalja potpisnica
akcije.


Osnovna načela rada


1.
Sve zemlje članice COST-a kao i Europsko povjerenstvo
mogu predlagati akcije
2.
Sudjelovanje je u akcijama dragovoljno. Akciji
se pristupa potpisom memoranduma sporazumijevanja
(memorandum oj understanding)


3.
Istraživanja s kojima zemlje potpisnice pristupaju
određenoj akciji financiraju se na nacionalnim
razinama, a troškove koordinacije finanaciraju
zemlje članice COST-a i Europsko povjerenstvo
4.
Cilj je COST akcije da nacionalna istraživanja
usaglašava na europskoj razini (concerted action).
Aktivnostima u okviru akcije rukovodi upravni
odbor (management committee).
Ovakav oblik suradnje ne zahtijeva zajedničku politiku
istraživanja, nego zemlje članice pristupaju samo
onim akcijama za koje su zainteresirane.


ZNANSTVENA PODRUČJA


COST je u 1997. godini imao ukupno 140 akcija iz


sljedećih znanstvenih područja:
Informatika (Informatics)
Telekomunikacije (Telecommunications)
Prijevoz (Transport)
Oceanografija (Oceanography)
Materijali (Materials)


Okoliš (Environment)
Meteorologija (Meteorology)
Poljoprivreda i biotehnologija


(Agriculture and biotechnology)
Prehrambena tehnologija (Food technology)
Društvene znanosti (Social sciences)
Medicinska istraživanja (Medical research)
Građevinarstvo (Civil engineering)
Kemija (Chemistry)
Šumarstvo (Forestrj)
Dinamika fluida (Fluid dvnamies)
Fizika (Physies)


Otalo (Miscellaneous)
Brojem akcija najzastupljenija znanstvena područja
su telekomunikacije (15% svih akcija), prijevoz (11 %
svih akcija), poljoprivreda i biotehnologija (10 % svih
akcija). Šumarstvo je zastupljeno sa 6 % svih akcija.


COST I HRVATSKA


Hrvatska je aktivna u 24 akcije COST- a u znanstvenim
područjima telekomunikacije, prijevoz, okoliš,
medicinska istraživanja, prehrambena tehnologija i kemija.


Sudjelovanje zemalja u ukupnom broju akcija i šumarskim
akcijama predočeno je u tablici.