DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1998 str. 96     <-- 96 -->        PDF

Mehanička svojstva drva i E8 1996/2000
proizvoda od drva


(Mechanical performance ofwood
and wood produets)


Nove prihvaćene


Procjena životnoga ciklusa šuma E9


i šumskih proizvoda


(Life cycle assessmentforforestry
andforest produets)


Svojstva drva za industrijsku E10
proizvodnju


(Wood properties for industrial use)


Karakterizacijske metode za Eli
vlakna i papir


(Characterisation methodsfor
paper andfibres)


Urbane šume i drveće E12


(Urbanforests and trees)


Prijedlozi za nove akcije
Nacionalni šumarski programi


(Nationalforest programs)


Antropogeni utjecaji na ravnotežu ugljika u europskim
šumama


(Anthropogenic impacts on carbon balance of the
European forests)


Tehnički odbor za šumarstvo i šumske proizvode


(Technical committee onforestry and forest produets)


Ovaj tehnički odbor ustanovljenje 1990. godine, a
radi kroz 3 sektorske grupe:


Šumarstvo, drvna industrija i papir. Predsjednik odbora
je gospodin Fergal M u 1 o y sa Sveučilišta u Dablinu,
a znanstveni tajnik gospodin Lars Laestadius .


Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva je preko Ministarstva
znanosti i tehnologije pokrenulo postupak za
imenovanje prof. dr. se. Stanislava Sever a za predstavnika
u tehničkom odboru za šumarstvo i šumske
proizvode i prof. dr. se. Želimira Borzan a za nacionalnoga
predstavnika u akciji E12.


Prof. dr. se. Ž. Borzan je na osnivačkoj sjednici
upravnoga odbora za E12 izabran za člana Upravnoga
odbora s mandatom od 5 godina.


Ostale informacije o COST-u za znanstveno područje
šumarstvo mogu se dobiti u Ministarstvu poljoprivrede
i šumarstva (Jela Bilandžija, tel. 01610 6688,
fax: 01 610 9203) ili izravno u tajništvu COST-a
(Technical committee on forestrv and forest produets,
Rue de la Loi, 200, SDME 01/38, B - 1049 Brussels,
tel.: +32 2 299 15 54; fax: +32 2 296 59 25).


Mr. se. Jela Bilandžija


MODELI I SUSTAVI ISTRAŽIVANJA U EUROPSKOME ŠUMARSTVU


Prema projektu "Unapređenje proizvodnje i organizacije
u šumarstvu Hrvatske" kojeg financira JP "Hrvatske
šume", obvezali smo se da ćemo obraditi "Modele
i sustave istraživanja u europskome šumarstvu".
Ukratko prikazujemo rad triju šumarskih instituta, šumarski
razvijenih zemalja - Europski šumarski institut


(European Forest Institute - EFI ), Joensuu; Šumarski
istraživački institut švedske (The Forcstrv Research
Institute of Swcden - Skog Forsk), Uppsala i Finski
šumarski istraživački institut (Finnish Forest Research
Institute - METLA), Helsinki, Vantaa.


EUROPSKI ŠUMARSKI INSTITUT (European Forest Institute - EFI ), JOENSUU


Šume i problematika vezana uz njih prelaze državne
granice, te je logično da tako bude i s istraživanjima.
Kao moguće rješenje osnovan je Europski šumarski institut
sa širokom mrežom istraživača i velikim brojem
instituta - članova.


Europski šumarski institut je neovisna, nevladina istraživačka
organizacija, osnovana 1993. godine u Joensuu,
u Finskoj, gdje joj je i sjedište. To je međunarodni
istraživački institut kojemu je cilj provođenje problemski
orjentiranih i multidisciplinarnih istraživanja na eu


ropskoj razini, koja služe tijelima koja donose odluke i
kreiraju politiku u Europi. Istraživanja su usmjerena na
šumarsku politiku, uključujući okolišne aspekte, ekologiju,
višestruke koristi, bogatstvo i zdravstveno stanje
europskih šuma, te opskrbu drvom i ostalim proizvodima
šuma. Također se radi na predviđanju budućeg razvoja
europskih šuma i njihovoga korišćenja. Institut
blisko surađuje s međunarodnim šumarskim organizacijama
i nacionalnim institutima i funkcionira kao banka
podataka i informacijski centar za šumarstvo Europe,
te je usmjeren na analize na kontinentalnoj razini.