DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Šumarski list br. 7 X, C´XXII (1998), 303-308


UVODNI ČLANCI - Leadings articles


PROMIŠLJANJA O STANJU ŠUMARSTVA HRVATSKE NA PRAGU 21. STOLJEĆA"


Prof. dr. sc. Slavko Matić - Poticaj za raspravu na 102. skupštini HŠD-a


Hrvatsko šumarstvo društvo, staleška organizacija
šumara Hrvatske, tijekom svog 152-godišnjega aktivnog
rada na skrbi o šumama i šumarstvu Hrvatske, na svakoj
od svojih do sada održenih skupština, pred svojim
članovima i javnošću, sagledava prijeđeni put, postignute
rezultate, ocjenjuje momentalno stanje u struci te na
osnovi toga određuje puteve i aktivnosti budućega rada.


Svaki puta, a uvjeren sam da će to biti i danas na 102.
redovitoj skupštini, pitanja stanja šuma i šumarske struke,
a posebice ljudi koji u njoj rade, imaju dominantnu
ulogu u radu Skupštine. Dobro se podsjetiti, da se na Prvoj
godišnjoj skupštini održanoj 1846. godine u Prečecu
kraj Zagreba, raspravljalo o temi kako obnoviti stare slavonske
hrastike, a takav način i stil rada održao se na
skupštinama i do današnjega dana.


Nije slučajno da smo baš danas odlučili raspravljati


o najavljenoj temi "Promišljanja o stanju šumarstva na
pragu 21. stoljeća", imajući u vidu da su se na kraju stoljeća
dogodile mnoge promjene, vrlo značajne za mladu,
samostalnu demokratsku hrvatsku državu, kako na
društvenom, tako na gospodarskom i ekološkom polju.
Ostvario se tisućugodišnji san svakog poštenog Hrvata
o neovisnoj hrvatskoj državi, o pravnoj državi, osnovanoj
na hrvatskom pravnom sustavu, što je pored
ostaloga i temeljna predpostavka za dobro funkcioniranje
šumarstva. Šumarstvo je infrastruktura svake pravne
države, što znači daje njezina ekološka i ekonomska
podloga, bez koje je nemoguće zamisliti ekološki i gospodarski
napredak države i njenoga naroda.


I pored vrlo povoljnih društvenih kretanja na generalnom
planu u području društvenih kretanja koji se posredno
ili neposredno odnose na šumarstvo, događaju se
anomalije koje naša struka uz pomoć šire društvene zajednice
mora ispraviti. Svjedoci smo donošenja brojnih
zakona, pravilnika i drugih odredbi koji se odnose na
šumu i šumarstvo, a o kojima se u proceduri donošenja
šumarska struka nije mogla ili što je još gore nije htjela
izjasniti. Dovoljno je samo spomenuti Zakon o zaštiti
prirode, koji danas ponovno prolazi redigiranje pojedinih
članaka, o kojima šumarska struka šuti i djeluje pasivno.
Pitanja parkova prirode i ostalih zaštićenih šumskih
objekata rješavaju se najčešće na štetu šumarstva,
što znači u velikom dijelu i na štetu države. Isto tako
spominjemo Pravilnik o unutarnjem redu Parka prirode


Kopački rit, Zakon o inženjerskim komorama, prijedlog
Zakona o otocima, Zakon o cestama, i dr. Svaki od njih
nekvalificirano i suprotno mišljenju i stavu šumarske
struke i znanosti određuje puteve razvoja šuma i šumskih
objekata. Šumarska struka po tom pitanju mora poduzeti
odlučne korake da se pogreške isprave.


Činjenica je daje država izašla iz rata i ima velikih
financijskih problema. Nije realno očekivati dobit od
šumarstva kada je već i svakom studentu šumarstva jasno
da u šumarstvu nema dobiti. Nažalost, posebice u
zadnje vrijeme, rukovodeći ljudi u šumarstvu ističu dobit
kao pokazatelj uspješnoga poslovanja. Ta dobit je
vjerojatno stvorena na račun smanjenih ulaganja u jednostavnu
biološku reprodukciju, nužnih investicija i
svega onoga što se po zakonu mora vratiti šumi. Šumarstvo
s pozitivnom nulom i šumarstvo koje od države ne
očekuje ulaganja je vrlo rijetko, ali hrvatsko šumarstvo
je na našu sreću, uz dobar rad i dobro rukovođenje, za to
sposobno.


Šumarstvo Hrvatske je danas u svijetu poznato po
svom trajnom opredjeljenju za prirodne šume, prirodno
pomlađivanje, biološku raznolikost i potrajnost. Zahvaljujući
našim slavnim i uvaženim predhodnicima i onima
koji su došli iza njih te cijeloj šumarskoj struci, to je
opredjeljenje na sreću zadržano do danas. Poznato nam
je kakva su bila europsksa opredjeljenja glede toga i koliko
su Europa i svijet griješili po tom pitanju. Danas, nakon
Ria, Strassbourga, Helsinkija, Lisabona i svih pokazatelja
o svjetskom opredjeljenju za ono stoje nama bilo
svojstveno, možemo primijetiti da ponekim radnjama
griješimo i dovodimo u pitanje najveću vrijednost hrvatskoga
šumarstva - opredjeljenje za stabilne, raznolike i
potrajne prirodne šume. Oplodne sječe na velikim površinama,
slaba prirodna ili umjetna obnova, preskakanje
njege ili slabo obavljena njega po pojedinim radnim grupama,
najčešće nekvalificiranima, bez realnih licenci za
rad na takvom stručnom poslu, samo su neki od pokazatelja
slaboga rada u šumi i sa šumom.


Danas je krajnje vrijeme da se izborimo za licenciranje
radova u šumarstvu uz insistiranje da u šumi može
raditi samo onaj tko je stručno i kadrovski ekipiran.
Šumarski inženjeri, tehničari i kvalificirani radnici moraju
biti ulaznica svakome tko se želi natjecati za rad u
šumi, tom najsloženijem i najosjetljivijem ekosustavu
na svijetu.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 6     <-- 6 -->        PDF

S. Matić "PROMIŠLJANJA O STANJU ŠUMARSTVA HRVATSKE NA PRAUL´ 21. STOLJEĆA" Šumarski liši hr. 7 X. CXXII (l´WS). 303-304
Društva s ograničenom odgovornošću osnovana su
na krivim i nestručnim predpostavkama daje iskorišćivanjc
šuma nešumarska djelatnost. Poznati su nam slični
pokušaji i radnje u prošlosti, koje su uvijek završile
stručnim i financijskim promašajem. Stječe se dojam
da su to za šumarstvo otpisani ljudi i strojevi, kojima se
nije pružila ona pomoć koju zaslužuju svi članovi ove
naše šumarske obitelji. Stavljati ih na tržište bez temeljnih
uvjeta i bez kvalitetne opreme ravno je samoubojstvu,
posebice kada ih se stavlja u utakmicu s privatnicima,
bez ikakvih kvalifikacija i sumnjivih poslovnih
rezultata. O tome ova struka mora izreći pravu riječ i
zauzeti svoj stav.


Značajno je napomenuti i nezaboraviti daje šumarska
znanost imala i da i dalje ima nezaobilaznu ulogu u
svim radovima u šumarstvu. Potrebito je i dalje nastaviti
dobru i hvale vrijednu suradnju znanosti i prakse
glede činjenice da su pozitivni rezultati te suradnje više
nego očigledni.


U novim društvenim odnosima, u procesima povećanja
privatnoga poduzetništva u drvnoj industriji i u šumarstvu,
mišljenja smo da bi HŠD trebala biti ona stručna,
nepolitička i samostalna organizacija, preko koje bi
išle sve aktivnosti, posebno glede javnih prezentacija i
popularizacije šumarstva i preradbe drva. Takmičenja
šumarskih radnika, organizacija dana šumarstva, stručni
i znanstveni skupovi, publicistička djelatnost, izložbe i
slične aktivnosti, stručne i znanstvene ekskurzije, samo
su neki primjeri te aktivnosti.


Ovo su samo neki poticaji za raspravu na današnjoj


102. skupštini, izneseni ponajprije zbog želje da se navedeni
problemi rješe u interesu hrvatskoga šumartva i
hrvatske države.
Na 99. Skupštini održanoj u prosincu 1994. godine u
Križevcima, u svom sam uvodnom izlaganju govorio o
šumarskoj etici i moralnim vrijednostima šumarskoga
stručnjaka. Isti citat ponovio sam na lanjskoj 101.


Skupštini održnoj u svibnju 1997. godine u Zagrebu.
Iako je to možda neoubičajeno, pretenciozno i mnogima
već dosadno, koristim ovu priliku i vaše strpljenje
da još jedanput, to znači treći put ponovim to izlaganje.
Svakome od vas prepuštam da donese svoj sud zašto to
radim.


Citat glasi: Poseban trud ulagali smo, a trebat ćemo
ulagati i veći, na aktivnostima oko afirmacije struke
glede njenoga diginiteta, posebice kada je u pitanju šumarska
etika; a usudio bih se reći i moralni lik šumara,
u odnosu na struku i obveze koje je dužan prema struci
ispunjavati. Naša je struka dobrim dijelom utemeljena
na profesionalnoj etici, koja čini skup normi, vrijednosti
i ciljeva s kojima se moramo rukovoditi kao pripadnici
profesije u primjeni svoga profesionalnog znanja.
Najčešće se radi o pisanim kodeksima, kao što su primjerice
osnove gospodarenja i drugi materijali sadržani
u zakonima, pravilnicima i poslovnicima, kojih se
moramo pridržavati, ali su još važniji oni neformalni,
nepisani kodeksi struke, stvarani od naših velikih predhodnika,
koji su utkani u svaki profesionalni odnos prema
šumi kao najvažnijem ekosustavu kako s gospodarskog
tako i s općekorisnog stajališta. Nažalost, moramo
se složiti s činjenicom daje 50 godina u našoj najnovijoj
povijesti obilježeno primitivnom srbokomunističkom
sustavnom, destrukcijom svega stoje bilo sveto
u hrvatskoj tradiciji i povijesti. Rezultati destrukcije su
danas manje-više uočljivi u mnogim područjima naše
struke, a vrlo se teško složiti s činjenicom da su slabo
uočljivi otpori takvome stanju. Isto tako postaje nužno
da se na neki način tješimo svih onih koji su najvjero


jatnije zalutali u našu struku i misle da im je šuma isključivo
sredstvo lake i često puta problematične zarade.
I ovaj ću puta ponoviti daje ova konstatacija danas
aktualnija nego prije 4 godine, pa čak i prije jedne godine.
Volio bih da svaki od nas o tome dobro razmisli i
neke stvari raščisti, pred samim sobom, pred Bogom i
hrvatskim narodom.