DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 61     <-- 61 -->        PDF

IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA


ODRŽIVI RAZVOJ ŠUMOVITOGA KRAJOBRAZA RIJEČNE NIZINE


Pod natpisom ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
u broju 3-4 "Šumarskog lista", najavili smo održavanje
Međunarodne konferencije pod naslovom Potrajno
gospodarsko korišćenje nizinskih rijeka i zaštita
prirode i okoliša. Prijedlog za održavanje Konferencije
dalo je Hrvatsko šumarsko društvo (HSD) na prijedlog
Akademije šumarskih znanosti (ASZ), povezano uz projektiranje
hidroelektrane Novo Virje, kanala Dunav-Sava
i posljedice dosadašnjih vodotehničkih zahvata u arealu
nizinskih šuma (regulacija Save, izgradnja podravskih
hidroelektrana i dr.). Na prijedlog predsjednika
HŠD-a i AŠZ-a prof. dr. S. Matica, obavljen je razgovor
s dr. Goranom Granićem, ravnateljem Instituta za energetiku
"Hrvoje Požar", koji je prihvatio zamisao o konferenciji
i predložio da organizatori budu Hrvatsko energetsko
društvo, zajedno s našim Društvom i sa zakladom
"EURONATUR", s kojom već dulje vrijeme surađujemo
u istraživanju nizinskih ekosustava.


U razgovoru s dr. Granićem dogovoreno je kako će
na konferenciji sudjelovati pozvani stručnjaci, šumari,
energetičari i zaštitari, i to tako da se pitanje vodotehničkih
zahvata u prostore nizinskih rijeka raspravi na
razini europskih spoznaja. Dogovoreno je da se konferencija
održi u veljači 1998. godine i predloženo da
izlagači na konferenciji budu poznati zaštitari prirode i
okoliša različitih struka (diplomirani biolozi, diplomirani
inženjeri građevinarstva - hidrolozi, geografi) te
šumari koji se bave istraživanjem nizinskih šuma.


Kako energetičari nisu mogli sudjelovati u predloženome
terminu (veljača 1998.) zbog zauzetosti jednim
drugim skupom, konferencija je odgođena za kraj svibnja
1998. Kao motto konferencije prihvaćenje naslov:


Pronalaženje mogućnosti održivoga energetskog
korišćenja nizinskih rijeka u Hrvatskoj, s posebnim
osvrtom na zaštitu šuma". Isto tako prihvaćeno je da
se konferencija završi u jednome danu s 12 do najviše
14 referata (po 4 referata šumari, energetičari i zaštitari
prirode).


U međuvremenu dobivamo od dr. Granica prijedlog
referata i referenata. Više referata koji su predloženi po
vodoprivrednicima nismo mogli prihvatiti, jer su već
bili obuhvaćeni u predloženim šumarskim referatima.
Zaključeno je da zbog većega broja referata od prethodno
dogovorenog, konferencija traje dva dana.


Međunarodna konferencija održana je 27. i 28. svibnja
u Goethe Instututu u Zagrebu, uz simultano prevođenje
na hrvatski i njemački jezik. Šumari su održali 7,


energetičari 10 te biolozi i zaštitari 4 referata uz nazočnost
7 referenata iz inozemstva.


Skup je bio vrlo zanimljiv i svaka skupina stručnjaka,
šumara, energetičara i zaštitara, imala je priliku čuti
stajalište ostalih skupina. Šumari su ukazali na osjetljivost
nizinskih šuma hrasta lužnjaka na promjene vodnih
odnosa, uvjetovanih vodotehničkim zahvatima u
donjim tokovima rijeka (Posavina, Podravina), energetičari
su upozorili na potrebe Hrvatske za energijom te
ukazali kako današnji projekti hidroelektrana predviđaju
višenamjensko korišćenje rijeke, dok su zaštitari govorili
o vrijednostima prirodnih vodenih i kopnenih
ekosustava te o njihovu uništavanju u prostoru izgrađenih
dravskih hidroelektrana. Predložili su zaštitu Drave
i Mure i njihovih dolina kao rezervate biosfere.


Svaka skupina dokazivala je opravdanost svojih stajališta.
Šumarska struka raspolagala je čvrstim argumentima,
iznoseći rezultate četrdesetgodišnjih istraživanja
te stogodišnje iskustvo u gospodarenju nizinskim
šumama, posebice hrasta lužnjaka.


Već od samoga početka rasprave o izgradnji hidroelektrane
Novo Virje 1992., šumari predlažu pribransko
nješenje koje ne bi znatnije utjecalo na promjene
stanišnih prilika tamošnjih nizinskih šuma. To međutim,
nije prihvaćeno, već se prišlo projektiranju hidroelektrane
s akumulacijskim jezerom dužine 25 km i s
odvodnim kanalom dužine 3,5 km.


Vodoprivredni stručnjaci, diplomirani inženjeri građevinarstva
i drugi ostali su kod svojih stajališta kako se
ostvarenjem postojećega projekta HE Novo Virje neće
ugroziti šuma, i da će, čak štoviše, uslijediti povoljnije prilike
za hrast lužnjak. I tako je došlo do sučeljavanja jedne
neprovjerene tvrdnje i argumentirane činjenice opisane
u svakom udžbeniku fiziologije i ekologije bilja.


Netom poslije održane Međunarodne konferencije


javio se u časopisu "Hrvatska vodoprivreda" lipanj
1998. gosp. ing. Branko Bergman, bivši ministar vodoprivrede
s napisom: Nekonvencionalna rasprava o
"paradigmi održivi razvoj" (vidi pretisak koji slijedi).
U svojemu članku gospodin Bergman, zasigurno iskusni
vodoprivredni znalac, daje opći pregled vodoprivrednih
radova na Savi i Dravi u Hrvatskoj s osvrtom na zaključke
donesene na Prvoj hrvatskoj konferenciji o vodama
(Dubrovnik 1995), a sve u svrhu akademski neuobičajene
kritike šumarskih i zaštitarskih stavova, izrečenih
na konferenciji.