DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Požar na poluotoku Pelješcu - da li seje mogao izbjeći?
(Foto: I. Šimić)


8.
Osiguranje interventne opreme, vode i vozila na
svakom organiziranom punktu protupožarne preventive
(lopate, čelične metle, motorne pile, brente i
drugo), kao i organizirane i obučene udarne grupe sa
zadatkom brze intervencije, ali i daljnjeg rukovođenja
obranom od požara. Činjenica je, naime, da
nije važno osigurati velik broj gasitelja, nego je
puno važnija njihova kvalitetna uvježbanost u gašenju
šumskih požara, uvažavajući regionalne razlike
u vrstama požara i tehnologiji gašenja.
9.
U najkritičnije vrijeme vrlo velike opasnosti pojave
šumskih požara, moguće je i učinkovito organiziranje
avio-promatranja i dojave pojave požara, pa tako
i brze reakcije u njegovu gašenju.
10.Svi sudionici u provedbi preventivnih i kurativnih
mjera iz Programa zaštite od požara na razini države
mogu zadovoljiti u izvršenju svojih zadaća, samo
ako budu organizirani na osnovama stručnosti i
ustrojeni u jedan jedinstveni sustav rukovođenja.


Temeljni smisao ovoga što predlažem šumarskoj
struci na javnu raspravu, je kvalitetno i učinkovito organizirana
preventiva, koja će osigurati gašenje pojave
vatre, a učinkovitije spriječiti širenje samog požara.
Pristupimo li izradi jedinstvenog i stručnog Programa
za zaštitu šuma od požara na razini države, u kojem će
na njegovoj provedbi svatko od sudionika odgovorno
ponijeti i provesti svoj dio zadaće, naravno, uz dostatna
i dugoročno osigurana financijska sredstva, možemo
vjerovati u ozbiljno smanjenje broja požara, opožarenih
površina i ono štoje najvažnije, tragičnih posljediea
za prirodna i kulturna dobra naše Domovine. To smo,
kao najpozvanija struka u protupožarnoj zaštiti naših
šuma, dužni reći svojoj državi.


Tomislav Starčević dipl inž. šum.


KOMPARATIVNI PODACI O POSLOVANJU "HRVATSKIH SUMA", p.o. ZAGREB
u razdoblju od 1995. do 1997. godine


U radu su prikazani podaci poslovanja posljednje tri godine, uz napomenu daje kao bazna uzeta 1995. godina kao


ratna godina.
1. Proizvodnja drvnih sortimenata
Godina Proizvodnja Proizvodnja
drvnih
sortimenata
Index trupaca Index
m3 m3
1995. 2 607 471 100 1 252 191 100
1996. 2 870 900 110 1 360 765 109
1997. 3 117 762 120 1450 083 116