DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Nakon 5 godina poslovanja Poduzeća u ratnim okoljekom
1996. i 1997. godine "Hrvatske šume" djeluju na
nostima vojno-redarstvenim akcijama "Bljesak" i cjelokupnom državnom teritoriju i gospodare svim
"Oluja" do kolovoza 1995. godine oslobođena je trećišumama
i šumskim zemljištem u državnom vlasništvu
na hrvatskoga područja, a od toga 522 434 ha šuma i u Republici Hrvatskoj.
šumskoga zemljišta. U tomu vremenu ostalo je pod Etatni kapacitet u razdoblju od 1991 do 1995. gookupacijom
još 60 292 ha šuma ili 3 % površine šuma i dine korištenje s 94,6 %, no u 1996. i 1997. godini on
šumskoga zemljišta kojima gospodari poduzeće značajno opada, što je glede okolnosti da se Hrvatska
"Hrvatske šume". Prvog srpnja 1997. godine i ovaj je nalazi u poslijeratnoj obnovi izostanak prihoda, po ovoj
prostor priključen matici Poduzeća u sklopu projekta osnovi, ovu mjeru u najmanju ruku čini i ekonomski i
mirne reintegracije hrvatskoga Podunavlja. Dakle, ti-politički upitnom i neodrživom.


2. Ostvarenje prodaje drvnih sortimenata
Godina Prodano Ostvarena
drvnih Index vrijednost Index
sortimenata


m3 kn


1995. 2 629 474 100 857 982 808 100


1996. 2 934 177 112 859 969 075 100


1997. 3 131 937 119 889 947 631 104


2.1. Ostvarenje prodaje trupaca - ukupno i javnim nadmetanjem (domaće tržište i izvoz)
Godina Ukupno prodano Ostvarena vrijednost Prodano javnim nadmetanjem
m3 index kuna index količina m3 index vrijednost -kn index
1995. 1 274 443 100 680 703 468 100 426 101 100 267 619 582 100
1996. 1 388 587 109 684 239 744 101 307 897 67 167 489 738 63
1997. 1 490 736 117 712 850 222 105 178 643 39 125 578751 47


2.2. Ostvarenje prodaje trupaca javnim nadmetanjem za domaće tržište
Godina Obj avlj eno Prodano


količina m3 index vrijednost-kn index količina m3 index vrijednost-kn index


1995. 564 475 100 260 261221 100 359 437 100 174 972 379 100


1996. 354 678 64 163 798 194 63 211 937 59 91250 248 52


1997. 144 933 26 63 631 709 24 95 731 27 45 084 781 26


Iako prodaja drvnih sortimenata u 1996. god. po kopa
i nedosljednoj primjeni Hrvatskih normi. Nadalje,
ličini raste za 12 %, a u 1997. za 19 % u odnosu na valja uočiti drastičan pad objavljenih količina trupaca
1995. godinu, rast vrijednosti prodane robe za 1996. za javno nadmetanje za domaće tržište u 1996. godini
godinu izostaje, a za 1997. god. bilježi više nego skroza
36 %, a u 1997. godini za čitavih 74 % u odnosu na
man rast od svega 4 %, što zapravo ukazuje na apsolut1995.
godinu. Posljedica izostanka učinaka iz realizacini
pad ostvarenih cijena u odnosu na ostvarenje iz 1995. je drvnih sortimenata očituje se u smanjenim ulaganjigodine.
Uzrok tomu, prije svega valja pripisati drastičma
u šumskouzgojne radove i izostanku investicija u
nom smanjenju prodaje putem javnoga nadmetanja za osnovna sredstva, a što podaci sljedećih tablica nedvojdomaće
tržište (u 1996. 52 %, a u 1997. svega 26 % u beno ukazuju.
odnosu na ostvarenje u 1995., još uvijek ratnoj godini),