DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 69     <-- 69 -->        PDF

3. Ostvarenje šumskouz gojnih radova (čl. 68. i čl. 70. ZOS-a)
God. Jednostavna biološka reprodukcija
ha ind. kuna ind.
Proširena biološka reprodukcija
ha ind. kuna ind.
Ukupno
kuna ind.
1995. 36 465 100 253303729 100 7197 100 35962885 100 289293614 100
1996. 33035 91 254092817 100 7219 100 39720279 110 293820096 102
1997. 30956 85 240192233 95 6850 95 38577206 107 278769439 96


Kao što je u šumarskoj znanosti poznato, ostvarenjem
šumskouzgojnih radova prema propisima šumskogospodarskih
osnova mjeri se uspješnost gospodarenja
šumama. Prema gore navedenim podacima evidentno
je zaostajanje izvršenja ove funkcije gospodarenja
šumama tijekom 1996. i 1997. godine, uzme li se ponajprije
daje dostupnost šuma i šumskog zemljišta u navedenim
godinama omogućena u cijelosti, pa je bilo za
očekivati značajan rast obuhvata šuma i šumskog


zemljišta šumskouzgojnim radovima, kako na području
jednostavne, tako i na području proširene reprodukcije
šuma. Na žalost to se nije dogodilo, i valjalo bi poslušati
razloge, pogotovo ima li se na umu da se sredstva za
proširenu reprodukciju osiguravaju na temelju Zakona


o šumama iz fiskusa kojeg plaća cjelokupno gospodarstvo
Republike Hrvatske, a koja su ostala neutrošena
i korištena mimo Zakonom propisane namjene.
4. Amortizacija osnovnih sredstava
God.


1995.
1996.
1997.


Obračunata Index
amortizacija-kn
90 371 000 100
60 144 000 67
51 839 000 57


Drastičan pad obračuna amortizacije u 1996. godini
i daljnji nastavak erozije amortizacije osnovnih sredstava
u 1997. godini uzrokovanje, između ostalog, smanjenjem
stope amortizacije šumskih prometnica čak za


nevjerojatnih osam puta (sa 4 % u 1995. na nevjerojatnih
0,5 %), a dijelom i prijenosa temeljnog kapitala
iz RJ-a na d.o.o-e, koji su počeli s poslovanjem 1. 07.
1997. (tri d.o.o-a), odnosno 1. 10. 1997. (osam d.o.o-a).


Daje pri sastavljanju godišnjih obračuna za 1996. i
1997. godinu primijenjena stopa amortizacije koja se
primjenjivala u svim ranijim godinama zaključno s
1995., dakle 4 %, tada bi u godišnjim obračunima za
1996. i 1997. godinu u "Hrvatskim šumama" bio iskazan
gubitak. Kakve je pak posljedice po investiranje u
razvoj imala ovakva politika, vidljivo je u nastavku.


5. Investicije
God.


1995.
1996.
1997.


Ukupo ostvarena ulaganja


kuna index
91 119000 100
43 990 165 48
49 425 444 54


Kako je praksa svih ovih godina, otkako je formirano
Javno poduzeće "Hrvatske šume", da se financiranje
šumskih prometnica, objekata niskogradnje i visokogradnje,
te nabavke strojeva i opreme vrši gotovo isključivo
iz vlastitih sredstava, čiji je izvor obračunata
amortizacija osnovnih sredstava, evidentno je opadanje
stope amortizacije i ukupne mase sredstava za investicije
u osnovna sredstva. Primijećujemo da takvom
politikom dolazi do opadanja temeljnog kapitala, zastoja
u razvoju i izostanka smanjenja troškova poslovanja.
Izostanak ulaganja u šumske prometnice, strojeve
i opremu čini proizvodnju u "Hrvatskim šumama"
skupom, što se prenosi na korisnike proizvoda i usluga
ovoga poduzeća.


Šumske prometnice


kuna index
41040 000 100
24 250 000 59
17 855 865 44


U 1997. godini trebalo je početi korištenje kredita
Svjetske banke po "Projektu obnove i zaštite obalnih šuma",
no, iako se na nepovlačenje sredstava plaćaju interkalarne
kamate, projekat je još uvijek "mrtav", a na
području Uprave šuma Split, gdje bi se najveći dio projekta
trebao realizirati, u 1996. i 1997. godini nije izgrađen
niti jedan kilometar protupožarnih cesta. Valjalo bi
svakako vidjeti razloge ovakvom stanju u "Hrvatskim
šumama" i u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva.


Ovom prilikom valja upozoriti na visok stupanj otpisanosti
strojeva i opreme, što dodatno upozorava na
nerazboritost u smanjivanju amortizacije osnovnih
sredstava.