DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 70     <-- 70 -->        PDF

6. Obveze prema dobavljačima i zaposlenima
6.1. Obveze prema dobavljačima 6.2. Obveze prema zaposlenima
God. Obveza na dan Index God. Obveza na dan Index
31. 12.-kn 31. 12.-kn
1995. 85 662 000 100 1995. 29 771 000 100
1996. 96 882 000 113 1996. 49 060 000 165
1997. 125 406 046 146 1997. 50 508 000 170


Unatoč velikog smanjenja investicija u 1996. i Obveze prema zaposlenima u 1996. i 1997. godini
1997. godini, obveze prema dobavljačima ne opadaju, bilježe drastičan porast.
već naprotiv rastu.


7. Potraživanja od kupaca
God.


1995.
1996.
1997.


Potraživanje Index
na dan 31. 12.
kn
172 386 000 100
198 786 000 115
205 980 380 119


Iako je ostvarenje prodaje drvnih sortimenata poraslo
svega 4 % u 1997. god. u odnosu na 1995. god., potraživanja
su veća za 19 % zbog pada prodaje trupaca
putem javnog nadmetanja, što dovodi u pitanje podmirivanje
obveza prema dobavljačima, poduzetnicima i
uposlenicima.


8. Interpretacija godišnjih obračuna
8.1. Interpretacija godišnjeg obračuna za 1995. godinu
Godina Ukupni prihod
1995.


I. varijanta 1 358 897 000
II. varijanta 1 358 897 000
1994. godine izvršena je pozajmica Sindikatu u
iznosu 10 059 412 kn, čija opcija povrata teče od 1. 1.
1995. Umjesto da se navedenu pozajmicu u obračunu
tretira kao potraživanje, ista se pretvara u plaću, što ima
za posljedicu obračun poreza i doprinosa, te dosiže
iznos od 22 390 050 kn, što izaziva iskaz gubitka u
iznosu od 4 353 000 kune, stoje osnovna namjera sastavljača
obračuna. Ovako iskazan gubitak dodatno se


8.2. Interpretacija godišn eg obračuna za 1996. godinu
Godina Ukupni prihod Ukupni rashod Dobit


kn


1996. 1 390 770 000 1 366 822 000 +25 948 000


Zbog manje obračunate amortizacije u 1996. za
30 227 000 kn nego u 1995. godini (vidi točku 4.) smanjen
je poslovni rashod i na taj je način iskazana dobit
od 25 948 000 kuna.


Ukupni rashod dobit-gubitak
kn


1 340 861 000 + 18 036 000


1 363 250 000 -14 353 000


uvećava za 10 000 000 kuna koji su uplaćeni 1996.
god., a na teret ratne 1995. godine. Ovakvoj varijanti
obračuna za 1995. god. priklanja se i Upravni odbor, ne
uzimajući u obzir daje u akcijama "Bljesak" i "Oluja"
sudjelovalo prosječno 1 033 radnika tijekom cijele godine
s određenim sredstvima rada, što je povećalo
rashode za 50,1 mil. kuna.


8.3. Interpretacija godišnjeg obračuna za 1997. godinu
Godina Ukupni prihod Ukupni rashod Dobit
kn
1997. 415 404 000 1393 831000 21573 000


Kako je za razdoblje 1997. obračunato manje amortizacije
nego za 1995. godinu za 38 532 000 kuna,
Poduzeće je trebalo iskazati gubitak od 16 959 000 kn,
a ne dobit 21 573 000 kune.