DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 77     <-- 77 -->        PDF

O značaju knjige za dodiplomsku i poslijediplomsku nastavu, te
praksu, govorio je prodekan Šumarskog odsjeka Šumarskog fakulteta
prof. dr. sci. Joso Vukclić.


Foto: T. Littvay.


ježen u hrvatskom šumarstvu. Umjesto "drvna masa"
stabla, uveden je termin volumen stabla.


Način izlaganja i stil


A. Pranjić i N. Lukić uspjeli su materiju "dendrometrije"
prikazati na jednostavniji i jasniji način,
služeći se dobrim jezgrovitim i kratkim stilom. Priložene
slike, grafikoni i tablice pomogli su boljem razumijevanju
studentima "teške materije" za učenje.
Vrijednost knjige
Paralela s drugim knjigama o dendrometriji: A. L e vaković,
1922., D. Bruce - F. X. Schumacher,


1942.,J.Parde, 1961., G. Bernetti -O.Lamarca,
1986., H. Kramer - A. Akca, 1987. itd. može se reći
da IZMJERA ŠUMA, A. Pranjić i N. Lukić, 1997.
ne zaostaje ni u kom pogledu za tim suvremenim dendrometrijama,
štoviše, nova knjiga, odnosno udžbenik
profesora A. Pranj i ć i N. Lukić ima određenu prednost.
Ta se prednost sastoji u tome stoje teorija dendrometrije
i teorija pogrešaka mjerenja demonstrirana na
vlastitom materijalu iz hrvatskih šuma. Spomenut ću
samo neke pojedinosti. Pranjićeve krivulje jednodobnih
sastojina (str. 201), Lukićeva krivulja preborne sastojine,
Pranjićeve tarife (str. 258), tečajni godišnji debljinski
prirastu sastojinama hrasta lužnjaka (Pranj ić, str.
283) itd. Osim toga, uPranjić - Lukićevoj IZMJERI
ŠUMA došli su do izražaja i naši šumarski stručnjaci
i znanstvenici sa svojim rezultatima: B. Emro vić,
A. Levaković, D. Klepac,Đ. Kovačić, M.
Špiranec,S. Šurić i drugi.


Dendrometrija je univerzalna šumarska znanost, no
Pranj i ćeva i Lukićeva "Izmjera šuma" pored te
univerzalnosti odiše duhom hrvatskog šumarstva i njihovih
stručnjaka i vremena kada je šumarstvo imalo
određene teškoće ali se uspijevalo afirmirati na edukativno-
znanstvenom polju. U tome smislu čestitam
autorima i njihovom i mojem fakultetu na postignutom
uspjehu.


Akademik prof. dr. sci. Dušan Klepac


FOLIA FORESTALIA POLONICA, Serija A - Šumarstvo, Br. 39, Varšava 1997.


O s z a k o, T.: Utjecaj vodnog stresa, defolijacije i
cijepljenja gljivom Ophiostoma querci na klijance
hrasta lužnjaka.


Ocjenjivan je razvoj klijanaca hrasta lužnjaka
(Quercus robur) cijepljenih gljivom Ophiostoma querci
u uvjetima stresa kao stoje defolijacija i nedostatak
vode. Potpuna defolijacija ili kombinacija s vodnim
stresom, najsignifikantnije ograničavaju rast izbojaka i
korjenov sustav hrastovih klijanaca. Ponovna izolacija
gljive bila je najuspješnija iz klijanaca koji su rasli pod
teškim stresnim uvjetima. Osim O. querci izolirane su i
druge gljive {Colpoma quercinum, Coryneum sp., Fusiccocum
quercus, Phomopsis quercella i Pezicula cinnamomea),
uglavnom iz tkiva koja okružuju mjesta cijepljenja
ili iz rana.


Dahm H., Strzelczyk E., Pachlewski R.,
Redlak K.: Utjecaj sredine i uvjeta rasta na proizvodnju
biomase ektomikorizne gljive Cantharellus
cibarius Fr.


Proučavanje učinak sredine i uvjeta rasta (aeracija,
pH, temperatura i svijetlo) na proizvodnju biomase
dvaju sojeva čistih kultura jestive ektomikorizne gljive
Cantharellus cibarius Fr. Utvrđeno je da proizvodnja
biomase ovisi ne samo o sredini (trofički faktori), nego
i o pH sredine i temperaturi za vrijeme kultiviranja.
Svijetlo nije utjecalo na rast gljive, za razliku od aeracije
(potresanje kulture). Konačna pH vrijednost sredine
nakon kultiviranja ovisila je o uvjetima kultiviranja i
nije bila stabilno fiziološko obilježje. Biomasa gljive
dobivena u pokusu može poslužiti ne samo za umjetnu
mikorizaciju nego i za fiziološke, biokemijske i druge
studije.


S ierota, Z.: Analiza širenja korjenove truleži u
jednoj sastojini običnog bora na napuštenom poljoprivrednom
zemljištu.


Svrha istraživanja bila je usporedba pojave gljive
Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. i korjenove truleži
u jednoj sastojini običnog bora (Pinus sylvestris L.) na