DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 79     <-- 79 -->        PDF

P o k o r n y B.: Konverzija sekundarnih šuma notofaga
{Notophagus sp.) u Čileu u gospodarske sastojine


Feldmeic r Ch.: Razvoj sekundarne šume na napuštenim
pašnjačkim površinama; primjer iz Kostarike


Winkle r D.: Sume istočnog dijela tibetanske visoravni;
studija najednom, primjeru iz Jiuzhaigou (Zit-
sa Degu, sjeverozapadni Sichuan)


ANNALES DE LA RECHERCHE


(Anali šumarskih istraživanja u Maroku), godišnji
izvještaj, Rabat 1995.


Publikacija sadrži rezultate i straživanja što ih je Nacionalni
centar za šumarska istraživanja proveo tijekom
1994. i 1995. godine. Radovi su razvrstani prema
vrstama drveća na koje se odnose.


Program: Borovi


- Pokusi s provenijencijama borova sa više staništa
- Kultura in vitro
- Enzimatska varijabilnost 6 marokanskih provenijencija
primorskog bora
-
Studija klasiranja drva primorskog bora za proizvodnju
telefonskih stupova
- Bilanca znanstvenih spoznaja stečenih tijekom istraživanja
na plohama Nacionalnog centra za šumarska
istraživanja
-
Postavljanje eksperimentalnih uređaja za testiranje
utjecaja kresanja grana na rast primorskog bora
- Vrednovanje kore primorskog bora
- Mikoriza borova
- Potkornjaci na borovima
Program : Cedar
- Proučavanje strukture cedrovih sastojina
- Mikoriza na atlantskom cedru
Program : Crnika
-
Analiza morfoloških značajki za procjenjivanje
genetičke varijabilnosti crnike
-
Proučavanje kvalitete reprodukcije crnike kao
funkcije staništa i starosti
- Grčicc na crniki
- Biološka borba protiv grčica
- Ksilofagni kukci na crniki
- Propadanje crnike
Program: Eukaliptus
- Ponovno namjensko osposobljavanje
nekadašnjih
pokusnih ploha eukaliptusa
-
Bilanca znanstvenih spoznaja o eukaliptusima u
Maroku
Dokumenti:


- Njemačka politika suradnje u razvoju na području
tropskih šuma
- Studija o utjecaju čovjeka na šume u tropskim poplavnim
nizinama
I.Mikloš


FORESTIERE AU MAROC


- Vrednovanje esencijalnih ulja eukaliptusa E. camaldulensis
- Vrednovanje lisne mase hibrida eukaliptusa
- Procjena proizvodnje biomase i esencijalnih ulja u
izbojcima iz panja eukaliptusa E. globulus
-Phoracantha
Program : Terestrička ekologija i biodiverzitet


- Banka podataka o prirodnim ekosustavima
- Opetovano brojanje ptica močvarica
- Inventarizacija gazela u rezervatu M´sabih Talaa
-Perdrix gatnbra
- Grlica
- Prepelica
- Gologlavi ibis
-
Proučavanje ponašanja mramoraste patke u Sidi
boughaba
-
Prostorno-vremcnsko korištenje rezervata Sidi
boughaba za prezimljavanje ptica močvarica
- Inventarizacija flore u zaštićenim područjima
- Ekologija rijetkih i ugroženih biljnih vrsta
Program : Šumarstvo u aridnim područjima
- Šumarstvo i pašarenje u aridnim područjima
- Šumsko-poljsko gospodarenje
- Ekofiziologija arganije i čempresa na Atlasu
Program: Aneks
- Procjena antierozivnih tehnika i modeliranje erozije
- Upravljanje šumarskom klimatološkom mrežom
- Racionalizacija potrošnje ogrjevnog drva
- Topola
- Vrednovanje despika (Lavanda dentata L.) i ružmarina
na srednjem istočnom Rifu
- Iskorišćivanje grana europske tise
I . Mikloš