DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 85     <-- 85 -->        PDF

IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


ZAPISNIK


2. sjednice Upravnog odbora Hrvatskoga šumarskog društva
održane 16. srpnja 1998. god. u Zagrebu
Nazočni: Branko Belčić dipl. inž., mr. se. Vladimir
Bogati, Damir Delač, dipl. inž., Ivan Đukić, dipl. inž.,
prof. dr. sc. Mladen Figurić, Ivica Fliszar. dipl. inž., dr.
se. Joso Gračan, Ilija Gregorović, dipl. inž., Zvonko
Kranjc, dipl. inž., Milan Krmpotić, dipl. inž., mr. se.
Željko Marman, prof. dr. se. Slavko Matić, Damir Matošević,
dipl. inž., Dujo Pavelić dipl. inž., mr. se. Ivan
Pcntek, Milan Presečan, dipl. inž., prof. dr. se. Branimir
Prpić, Luka Radošević, dipl. inž., Zvonko Rožić, dipl.
inž.,Tomislav Starčević dipl. inž., Mario Stipetić dipl.
inž., dr. se. Vlado Topic, Berislav Vinaj dipl. inž., prof,
dr. sc. Joso Vukelić, Željko Perković, dipl. inž., Valerija
Vukelić, dipl. inž., Hranislav Jakovac, dipl. inž., i Vlatka
Antonić.


Ispričani: Herbert Kauthacker, dipl. inž. i Slavko
Šarčević, dipl. inž.
Nakon stoje predsjednik HŠD-a Slavko Matić pozdravio
sve nazočne, usvojen je ovaj


Dnevni red:


1.
Prihvaćanje Zapisnika 1. Sjednice U.O. HŠD-a.
2.
Obavijesti.
3.
Izvješće o aktivnostima i poslovanju HSD-a u
1998. godini, te sljedeći zadaci.
4.
Šumarski list.
5.
Hrvatski šumarski dom održavanje i odnos sa
zakupcima poslovnog prostora.
6.
Redovita 102. Skupština HŠD-a.
7. Razno.
Ad. 1. Zapisnik 1. sjednice Upravnog odbora HŠD-a
prihvaćenje bez primjedbi.
Ad. 2. a) Tajnik HŠD-a izvješćuje o aktivnostima u
svezi s 20. lipnjom Danom hrvatskoga šumarstva. Za tu
prigodu HŠD tiskalo je promidžbeni plakat, koji je kao
i sve aktivnosti u središnjici i ograncima imao svrhu upoznati
javnost s radom i temeljnim načelima šumarske
struke. Detaljnije je o Danu hrvatskoga šumarstva pisano
u Šumarskom listu 5-6/98.
b) 27. i 28. svibnja Hrvatsko šumarsko društvo, Hrvatsko
energetsko društvo i Stiftung Europaische Naaturerbe
EURONATUR, organiziralo je Međunarodnu
konferenciju na temu "Održivo gospodarsko korištenje


nizinskih rijeka i zaštita prirode i okoliša". Sudionici
konferencije bili su i šumarski stručnjaci iz Uprava šuma
nizinskih područja Hrvatske.


c) Hrvatski inženjerski savez (HIS) priprema tiskanje
Zbornika u povodu 120. obljetnice svog utemeljenja, pa
poziva članice koje to nisu učinile da dostave prikaze
svoga rada i djelovanja. HIS izvješćuje da se Hrvatski
inženjerski sabor, prethodno najavljen za 22. rujna 1998.
godine, odgađa za 23. studenoga 1998. Razlozi odgađanju
su posjet Svetog oca Pape Hrvatskoj početkom listopada
i pretrpanost rujanskim domaćim i inozemnim stručnim
događanjima (simpoziji, sajmovi i si.).


HIS poziva članice da mu predlože pokrovitelje koji
će financijski pripomoći uspostavljanju Hrvatskoga inženjerskog
sabora, uz obvezu HIS-a da u Zborniku i
ostalim tiskovinama reklamira dotične tvrtke, i da njihovog
predstavnika uključi u Počasni odbor- sve ovisno
o visini novčane pomoći (5.000,00-20.000,00 kn).


d) U svibnju 1998. godine održano je u Austriji takmičenje
šumskih radnika. Koordinator i organizator
takmičenja je kao i uglavnom u svim zemljama strukovna
udruga -Austrijsko šumarsko društvo. To je i logično,
jer strukovna udruga obuhvaća članstvo iz svih
državnih i privatnih šumarskih i drvoprerađivačkih firmi.
Jedna firma, pa bila ona i velika državna (kao što su
primjerice "Hrvatske šume") ne predstavlja cijelu državu,
a ovo je međudržavno takmičenje (nastupaju reprezentacije
država). Stoga će Skupštini HŠD-a biti predloženo
da se u budućnosti sve aktivnosti glede rada i
promidžbe šumarstva i preradbe drva nastoje realizirati
putem Hrvatskoga šumarskog društva.


U ovom konkretnom slučaju potrebno je predložiti
Nacionalni organizacijski odbor sastavljen od 9 članova
predstavnika HŠD-a (2), Ministarstva poljoprivrede
i šumarstva (2), "Hrvatskih šuma" (2), prerade drva (2)
i Zajednice tehničke kulture Hrvatske (1). Taj bi odbor
napisao Pravilnik, Statut i pripremio sve materijale kao
podlogu za godišnja natjecanja koja bi bila i filter za reprezentaciju.
Sljedeći domaćin takmičenja je Norveška
u rujnu 2000 godine, pa imamo vremena (ali ne previše)
da se organiziramo i da naši takmičari odu pripremljeni
na ovu smotru.


e) Pripremljena je za tisak nova iskaznica članova
HŠD-a, pa U.O. odobrava troškove tiskanja u iznosu od
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 86     <-- 86 -->        PDF

oko 20.000,00 kn - ovisno o točnom broju članova.
Naime, svi ogranci još nisu dostavili točan (revidirani)
popis članstva, pa je i ovo prigoda da se zamole za ažurnost.
Također je zaključeno tiskati Statut HŠD-a u
džepnom izdanju, i u tu svrhu je odobren iznos za tiskanje,
koji se ovisno o nakladi 200-500 primjeraka kreće
od 7.550,00 do 11.500,00 kn. Tajništvo će nakon dogovora
s predstavnicima ogranaka odrediti nakladu.


f) Dogovoreno je da organizatori međunarodne konferencije
"Održivo gospodarsko korištenje nizinskih rijeka
i zaštita prirode i okoliša" podijele troškove tiskanja
Zbornika i to tako da Hrvatsko energetsko društvo
snosi troškove pripreme za tisak, a HŠD i EURONATUR
troškove tiskanja. U.O. HŠD-a odobrava ove troškove
koji bi na bazi naklade od 300 kom. iznosili oko
85,00 kn/kom.


g) Početkom srpnja (8-10.) održanje međunarodni
šumarski sajam u Miinchcnu INTERFORST ´98, o čemu
je već pisano u Šumarskom listu. Sajam su posjetili
mnogi članovi HŠD-a, bilo putem "Hrvatskih šuma" ili
HŠD-a. Osječki i Našički ogranci HŠD-a organizirali
su putem "Generalturista" u dva autobusa posjet ovom
sajmu. Osječanima su se pridružili i članovi HŠD-a
ogranak Zagreb te članovi U.O. i Tajništvo. U.O. odobrava
zajedničke troškove za ovo putovanje i pojedinačno
za 9 članova.


h) Pri Hrvatskom novinarskom društvu oformljenje
Zbor novinara za okoliš, kojemu je cilj objektivno i
stručno pisanje u svezi s okolišem. Naime, zamjećeno
je da ponekad novinari radi nedovoljne educiranosti pišu
"svašta", pa će ovaj Zbor nastojati osposobiti svoje
članove za stručniji rad. Na njihovu zamolbu U.O. odobrava
pripomoć od 1.500 kn za početak aktivnog rada.


i) Više smo puta pisali o aktivnosti oko osnivanja Inženjerskih
komora, na čemu je HŠD radilo u okviru Hrvatskog
inženjerskog saveza (HIS). Donesen je i Zakon


o komorama, ali bez mnogih stručnjaka pa tako i šumarskih
inženjera. Kako stoji u Zakonu, u njemu su
građevinari, arhitekti i geodeti jedini graditelji odgovorni
za prostor, što naravno nije istina. Stoga U.O. prihvaća
prijedlog prof. dr. sc. Ivice Šterna s Fakulteta kemijskog
inženjerstva i tehnologije, da s ostalim strukama
poradimo na traženju izmjena i doradi spomenutog
Zakona o komorama, koji bi trebao obuhvatiti sve inženjere
čiji se poslovi dotiču graditeljstva.
j) Tajnik HŠD-a izvješćuje da su održani sastanci s
predstavnicima ogranaka HŠD-a u svezi s jedinstvenim
financijskim poslovanjem i praćenjem dokumenata. I
ovom prilikom moli predsjednike ogranaka da osiguraju
pravovremenu dostavu računa, jer smo već krajem
srpnja dužni podnijeti zajedničko polugodišnje financijsko
izvješće.


k) Predsjednik ogranka Bjelovar, Milan Presečan u-
ručio je Tajništvu ekološki plakat - sliku koji je ogra


nak Bjelovar tiskao u povodu 20. lipnja Dana hrvatskog
šumarstva.


Ad. 3. Tajništvo je pripremilo izvješće o izvršenju
financijskog plana u vremenu od 1. siječnja do 30. lipnja
1998. godine. Izvješće nije obuhvatilo ogranke jer
do 15. srpnja nisu bili dostavljeni financijski podaci za
sve ogranke. No, kako je to manji udio u financijskom
planu, U.O. je raspravljao i jednoglasno prihvatio odnosni
dio izvješća.


Ad. 4. Glavni urednik Šumarskog lista Branimir Prpić,
izvjestio je kako je Š. L. br. 5-6 upravo izašao iz tiska,
pa je to potvrda da Uredništvo ide ukorak sa zacrtanim
planom i željama čitatelja. U analizi strukture napisa
po područjima ukazuje na premalo tekstova iz nekih
područja, pa i onih značajnijih (uređivanje šuma,
dendrometrija, ekonomika i si.). To je zamolba i poziv
stručnjacima iz odnosnih područja da nam dostavljaju
više tekstova za Šumarski list.


Ad. 5. Uz redovito održavanje zgrade HŠDoma,
Tajništvo radi na pripremi i ugovaranju poslova predviđenih
godišnjim planom:


- prihvaćena je ponuda firme IVA-INTERIJER za
izradu prozora i vrata u podrumskom dijelu zgrade - istočni
dio - ("Šumarski klub") u iznosu od 40.710,00 kn
+ PDV, čemu treba još dodati i troškove bojanja.
- potrebno je izvršiti priključenje nove horizontalne
vodovodne instalacije na glavni vod, uz potpuno preuređenje
vodovodnog okna, uz troškove u iznosu od oko
10.000,00 kn.
- uređuje se portirnica (prostor na glavnom ulazu u
zgradu koji je prije koristio foto studio Sorić), uz dogovor
HŠD i budućeg korisnika "Hrvatske šume" o podjeli
troškova u odnosu 50:50. Prema najpovoljnijoj ponudi,
uz izostavljanje nekih stavki (planirani, ali kasnije
utvrđeni kao sada nepotrebni poslovi), predviđeni su
troškovi uređenja (uključivši PDV) oko 45.000,00 kn.
- potrebno je izvršiti zamjenu zvona i razvodne kutije
na ulazu u prostorije HŠD-a, kao i razvodne kutije
stubišne rasvjete (ulaz s Trga Mažuranića) uz predviđene
troškove od oko 5.000,00 kn.
- izrađuje se dokumentacija za natječaj za izvođenje
projekta sanitarnog čvora, u Šumarskom klubu, elektroinstalacija,
ugradnja prozora, te uređenja dvorišnog
dijela fasade.
- priprema se nastavak uređenja hodnika u prostorijama
HŠD-a, te brušenje i lakiranje parketa.
Upravni odbor jednoglasno prihvaća navedene troškove
i program daljnjeg uređenja i održavanja zgrade.
Što se pak tiče financijskog odnosa sa zakupcima poslovnog
prostora, nema posebnih novosti. Naime, uz i
dalje korektan odnos s "Hrvatskim šumama", navodimo
da Institut za međunarodne odnose očekuje od Ministarstva
znanosti i tehnologije veća sredstva s kojima