DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 92     <-- 92 -->        PDF

Naglasio je kako je u svome radu na bilo kojem mjestu
nastojao promovirati eksploataciju demokracije, jer je
ona prema njemu oslobođenje kreativnog rada svakog
pojedinca". Upravo strukovna društva su skeleti i poluge
mobiliziranja i aktiviranja struke i ljudi u tom novom
kreativnom duhu. Upravo na ovom Šumarskom, Agronomskom,
Veterinarskom i drugim strukovnim društvima
leži taj posao, kao i činjenica kako ćemo osmisliti
i eksploatirati demokraciju. Točna je navedena tvrdnja
daje čovjek najvažniji resurs, i ako zbrojimo ljude
naše biološke struke šumare, agronome, veterinare, biologe
... dolazimo do brojke od 12-15.000 kvalitetnih
obrazovanih ljudi. To je snaga nacije i ono stoje netko
već prije izgovorio da iznad Sabora može biti samo Bog
i ovdje vrijedi iznad struke može biti samo Bog. Nema
nikoga u ovoj državi koji bi mogao mjerodavnije govoriti
o šumama, o eksploataciji njegovanju, njezinim
ekološkim, gospodarskim i drugim vrijednostima, od
ljudi koji se time bave i koji su za to osposobljeni.
Nema većih rodoljuba, Hrvata i većih znalaca pa bih
mobilizirao tu našu struku i dao još više samopouzdanja
i snage da radi Hrvatske i sebe bude arbitar svih zbivanja.
Mnogi su dušebrižnici i lobiji zabrinuti za šume,
bez znanja i kvalifikacija, a vrlo glasni i žele biti arbitri
u događanjima u ovoj grani. Nema drugoga, nego su
upravo HDŠ, Šumarski fakultet i Hrvatske šume oni
koji se tim pitanjem trebaju baviti. Ja sam s velikim
zadovoljstvom prihvatio ovu nazahvalnu i vrlo složenu
dužnost u U.O. Hrvatskih šuma, da i kroz utjecaj u
Saboru i na drugim razinama, društveno-političkim i
strukovnim pomognem afirmaciji struke i tog obilježja
gospodarstva što su Hrvatske šume. Nemojmo u dnevnim
preprekama i u trenutnim situacijama gubiti nadu i
dah, a još je opasnije ako izgubimo naš strukovni
ponos. Stoga budimo ponosni i uporni, jer stvari idu
svojim tijekom, a i Država je dosta toga učinila (Zakon


o šumama, doprinos koji svi plaćaju - 0,07%) što je
izraz društva o brizi o nacionalnom bogatstvu - šumi.
Najvažnije je da smo podlogu za taj naš strukovni rad
za 21. stoljeće utemeljenjem Hrvatske države napravili.
Kakva će ona biti, kako će nacionalna slika biti ispunjena,
to ovisi o nama. Više ne možemo čekati rješenja od
drugoga i sa strane. Rješenja su u nama, mi se moramo
boriti za njih, mi ih moramo osmisliti i konačno mi ih
moramo učiniti učinkovitima manirom svakodnevnog
vladanja i ponašanja. Svi preduvjeti u ovoj državi su za
to stvoreni, uz zaključak da u proteklo vrijeme zbog rata
i situacije u svijetu nismo imali postupnost, pa je
zbog toga nužna i alternativna strategija (posebice za
male narode i države) za eventualno druge uvjete, pa
stoga moramo imati jasan cilj.
Kao novi U. O. dobili smo jasnu zadaću od Vlade da
cijeli kompleks, dakle šuma - prerada - tržište gledamo
kao jednu organsku cjelinu, kao jednu gospodarski interesnu
granu ove Države.


Mislim da Hrvatske šume ne samo da trebaju imati
razumijevanja prema prerađivačima i tržištu, nego bi
upravo one trebale strateški graditi odnose i te kapacitete.
Upravo slijedi novi problem - pad potrošnje
ogrjcvnog drva uzrokovan plinifikacijom, pitanje je
kako iskoristiti to narodno blago koje imamo. Dakle
"Hrvatskim šumama" neće biti samo pragmatična zadaća,
nego upravo strateško projektiraje, te usmjerenje
cijelog tog kompleksa koji počiva na drvnoj sirovini.


Dragi kolege, ja vam čestitam što ste ovako okupljeni
i organizirani. Uvijek će vam biti otvorena vrata
Hrvatskoga državnog sabora, a obvezujem se u ime
matičnog Odbora da nijedan zakonski prijedlog u svezi
s šumama neće proći a da se prethodno ne traži mišljenje
Hrvatskoga šumarskog društva".


Šime M e š t r o v i ć zalaže se za ponovo veću brigu


o privatnim šumama, što je u zadnje vrijeme na "sporednom
kolosjeku". Potrebno se angažirati na gospodarenju
svih šuma u Hrvatskoj i to novim pristupom
"aktivnim gospodarenjem". Čuvanje šuma i gledanje u
šumu nije gospodarenje šumom, nije korisno za šumu
ni za društvo. Ovo "aktivno gospodarenje" uključuje i
šume u Nacionalnim parkovima za koje treba imati
Osnove gospodarenja, jer šume nisu kameni spomenici
i samo u najužem prostoru zaštićenog fenomena mogu
biti blaži kriteriji gospodarenja. Stoga treba poraditi da
u šumama nacionalnih parkova gospodare šumarske
organizacije, a ne nestručni ljudi.
Ante Krpa n podsjeća kako je u proteklom razdoblju
eksploatacija šuma tretirana na jedan specifičan
nešumarski način. Sada su stvoreni uvjeti da eksploataciju
šuma ponovno integriramo tamo gdje ona praktično
pripada a to je šumarstvo. Niti jedna zemlja bez
obzira na društveno uređenje, eksploataciju šuma ne dijeli
od šumarstva. Trebamo biti skloniji tome da se šumarstvo
ne rješava "nešumarskih djelatnosti" nego neprofitabilnih
djelatnosti, a one profitabilne pa makar i
nešumarske zadrži. Stoga apelira na U. O. da eksploataciju
šuma tretira kao šumarsku djelatnost, a na nama je
iznaći način da zadovoljimo i tržišne zahtjeve i organizacijske
forme, onakve kakve to današnji trenutak zahtijeva.


Jozo Vukelić podsjeća kako je već na prošloj
skupštini izrekao svoje mišljenje, a sada upozorava
samo na dva problema. Prvi se odnosi na nepotrebno
traženje izdvajanja 15% zaštićenih šuma (što nerealno
traži ravnatelj Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša),
kao stoje to u drugim zemljama. Jer dok Hrvatska
ima 95% prirodnih šuma, primjerice Austrija ima 75%
umjetnih šuma. Prirodne šume osiguravaju potrajnost,
biodiverzitet, općekorisne funkcije i sve ono što se dešava
u zaštićenim objektima, uključujući i očuvanje genofonda.
Sve to mi imamo u tih 95% prirodnih šuma, pa
stoga nisu potrebna posebna izdavanja zaštićenih šuma