DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 93     <-- 93 -->        PDF

niti kopiranje svega iz inozemstva. Primjerice Nacionalni
park Risnjak se proširuje da bi se zaštitilo nešto
iznimno vrijedno. Od koga, da li od onoga koji je do sada
s njim gospodario? To su naravno šumari. A kako to
da je to iznimno vrijedno sačuvano ako šumari s njim
ne znaju gospodariti? Ista stvar događa se s Plitvičkim
jezerima i Velebitom? Treba li čovjek koji živi u tako
zaštićenom kraju biti time kažnjen? Da li će se stanje
poboljšati ili će izumrijeti naselja i ljudi na tome "zaštićenom
području". Ako čovjek od zaštite može živjeti,
on će on tu i ostati i biti čuvar te prirode.


Drugi problem o kojemu je govorio je pitanje zastupanja
stava i iznošenja mišljenja u ime radne organizacije,
firme ili asocijacije. Bez rasprave i stava bilo Fakulteta,
Instituta, tijela "Hrvatskih šuma", pa tako i njihovog
Zaposleničkog vijeća, pojedinac ne može u zajedničko
ime iznositi osobne stavove a da za njih ne odgovara.
Tim više, kada se radi o notornim neistinama.
Moramo naučiti da ne budemo pasivni promatrači,
nego da se aktivno uključimo i tražimo opoziv onih koji
ne zastupaju mišljenja onih koji su ih izabrali, nego
im je cilj osobni interes, služeći se još i neistinama. Iduće
smo godine domaćini IUFRO kongresa iz problematike
iskorišćivanja šuma, mehanizacije i organizacije
rada, a godinu iza toga i iz uzgajanja šuma s problematikom
hrasta i genetike, kojega su nam prepustili Francuzi,
čuvši naše referate u Freiburgu te zaključivši kako
oni u odnosu na nas nemaju što reći. Naravno da smo
zbog toga ponosni, da nas svijet uvažava što kod kuće
nije uvijek slučaj. Najavivši ujesen obilježavanje 100
godina visokoškolske šumarske nastave u Hrvatskoj,
uputio je svima poziv za ponovni zajednički sastanak.


Milan Presečan u svoje osobno i u ime HŠD-a
ogranka Bjelovar podržava sve ovdje rečeno. Kao zaposlenik
"Hrvatskih šuma" kada govori o šumarstvu to
se naravno tiče i stanja u firmi, što mu ne bi smjelo biti
zamjereno. Na tri stručne rasprave od 1996. do danas, u
spomenutom ogranku raspravljalo se o problemima
šumarstva, a doneseni su i zaključci koji su upućeni
HSD-u, "Hrvatskim šumama" i na druge adrese. Oni su
se uglavnom poklapali s mišljenjem i zaključcima
HŠD-a i kasnije s zaključcima 101. skupštine HŠD-a.


Cilj svih tih zaključaka je da svima nama u budućnosti
bude bolje. Podržava izlaganje Ivana Tarnaja, posebice
u dijelu o decentralizaciji, trostupanjskoj organizaciji
(direkcija-uprava-šumarija) i mogućnosti novog zapošljavanja,
davanja prednosti stručnosti i uspostavljanju
izgubljenog dijaloga s prerađivačima.


Joso Gračan naznačio je teškoće u radu Šumarskoga
instituta koje ga očekuju u novom tisućljeću,
posebice glede kadrova, a s obzirom na tragediju kojom
je pogođen smrću petorice svojih znanstvenika. Stoga
je zatražio podršku struke za premošćenje trenutnoga
stanja. Iskoristio je priliku da se zahvali svima, posebice
Ministarstvu znanosti i tehnologije koje im je
omogućilo prijam pet znanstvenih novaka. Što se tiče
šumarstva u 21. stoljeću, naše šume su i u Lisabonu istaknute
kao primjer raznolikosti, ali kod Osnova gospodarenja
moramo ugraditi nacionalni program očuvanja
biodiverziteta i naših genetskih resursa. Taj program
mora sadržavati nešto o našim rijetkim vrstama - kako
se njima gospodari i kako ih sačuvati (primjer crne
topole kojaje nestala u Europi). Zajedništvo je ono koje
će nam omogućiti da ostvarimo sve postavljene nam
ciljeve.


Vlado Topić govoreći o području krša s kojeg dolazi
- područje Mediterana čini 27% površine Hrvatske
(ili 1,5 mil. ha, a od toga su 1 mil. šume i šumska zemljišta)
- ocjenjuje to kao izuzetno nacionalno bogatstvo
koje je šumarima dano na upravljanje. Taj vrlo osjetljivi
ekosustav s vrlo niskom ekološkom valencijom
reagira na sve promjene koje se dešavaju u njemu i ako
nisu sa stajališta struke potkrepljene u smislu zaustavljanja
progresivnog razvoja vegetacije, ni sa čime se
ne mogu opravdati. Ovakav ustroj HŠD-a omogućava
međusobne razmjene iskustava, posebice pri stručnim
ekskurzijama, omogućava i veće razumijevanje problema
i pomoć u njihovom rješavanju. Stoga i poziva kolege
iz drugih ogranaka na međusobnu razmjenu jer su
ovakve ekskurzije od velike pomoći struci.


Nakon ovako opsežne rasprave, član Povjerenstva
za zaključke pomoćnik ministra Robert L a g i n j a pročitao
je sačinjeni prijedlog zaključaka koje je skupština
jednoglasno usvojila.


ZAKLJUČCI 102. REDOVITE SKUPŠTINE HSD-a


1.
Šumarstvu 21. stoljeća nužni su intelektualni, slobodni,
pošteni i hrabri šumarski stručnjaci, naoružani
mnogim specijalističkim znanjima iz područja
biologije, ekologije, informatike, i dalje sve do promidžbe.
Potrebna mu je dobro i stabilno konstituirana
pravna država.
2.
Okupljanje struke i njeno jedinstvo u koncepciji i
strategiji razvoja, njegovanje i razvijanje kreativnosti
i motiviranosti kod pojedinaca na razini revira,
šumarije i radne jedinice, treba suprotstaviti centralizmu
na svim područjima, koji je pothranjivan preživjelom
iluzijom kako je moguć napredak bez
suprotstavljanja i borbe mišljenja.