DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1998 str. 96     <-- 96 -->        PDF

IN MEMORIAM


Iz plejade priznatih šumarskih
stručnjaka, otišao je u 69. godini, u
trenu, naš kolega Petar ili "Pejo",
kako su ga svi zvali od milja. Kako
je ljudski vijek zaista vrlo kratak,
naš poznati pisac A. G. Matoš spravom
kaže: "Od zipke pa do groba tek
kratak nam je put, tek tren je ljudsko
doba, sav život i slut". Nas obuzima
iskrena tuga zbog gubitka "Pcje" našeg
dragog prijatelja i kolege.


Petar "Pejo" M a r k o v i ć rođen
je 26. 9. 1926. godine u Mariolanu u
višečlanoj obitelji. Zbog prirode
očevog posla, obitelj mu se često
seli, pa je tako "Pejo" osnovnu školu
završio u Zvorniku, a završni razred
gimnazije u Senju. Stjecajem
sretnih okolnosti, "Pejo" će vezati
svoj život za Senj sve do kraja života.
To nije ništa neobično, jer Senj
zaista posjeduje neku čudnu moć,
koja magičnom snagom privlači
njegove nove stanovnike. Tko jednom
osjeti fluid ovoga lijepoga grada
i otvorenost njegovih stanovnika,
zasigurno će, kao i mnogi doš-


PETAR "PEJO" MARKOVIC


ljaci, vezati uz njega svoj daljnji život.
Nakon završene gimnazije u
Senju "Pejo" upisuje Šumarski fakultet
- biološki smjer u Zagrebu,
kojega završava 1955. godine. Po
završetku studija zapošljava se na
kraće vrijeme kao referent u Šumariji
Jablanac, a zatim u Šumariji
Senj. Krajem 1956. godine postavljen
je za upravitelja Šumarije "Jelovac"
u Krasnu, i napokon 1958. g.
dolazi u Senj na mjesto upravitelja
šumarije Senj. Na tom radnom mjestu
ostat će neprekidno više od dva
desetljeća, do prijevremenog umirovljenja
1984. godine. U tom razdoblju
šumarstvo doživljava nekoliko
reorganizacija koje nisu išle na
ruku Šumariji Senj. Ta Šumarija zauzima
velike površine krša s pripadajućim
rasadnicima, gdje sustavno
nije razriješeno pitanje njihovoga
financiranja. Osim toga, njezino se


područje visokih šuma najvećim dijelom
sastojalo od degradiranih i
manjim dijelom bukovih sastojina
visokog uzgojnog oblika, vrlo male
otvorenosti. Nažalost, izostaje solidarnost
i na razini Šumskog gospodarstva
Senj, pa u takvim okolnostima
dolazi skoro do potpunog zastoja
radova na kršu i ukidanja rasadnika.
Dok su pritjecala sredstva za šumarstvo
na kršu pod stručnim rukovodstvom
upravitelja "Peje", uspješno
je podignuto više kultura- branjevina
crnoga bora, a također se
vodilo puno računa o rasadničkoj
proizvodnji i općenito uzgoju šuma.
Osim toga, među prvim stručnjacima
"Pejo" je proveo na području
svoje šumarije uspješno pošumljavanje
sjetvom crnog bora, uz minimalne
troškove u zajednici Seslerio
Ostryetum. Njegovom zaslugom
sačuvani su svi programi po-


Povijesni snimak standardne momčadi "NEHAJA" pedesetih godina na otvorenju igrališta
na sadašnjoj iokaeiji, I. svibnja 1952. Stoje slijeva: Ivica Škiljan, Juraj Tomljanović-Duka,
Vlade Prpić-Vlado, Branko Host, Petar Marković-Pejo, Petar Kaštropil, Miso Grubišić;
čuče: Petar Prpić-Branko, Vinko Ribarić, Ante Kuntić, Milan Rogić (vjerni pratilac
Nchajevaca), Ante Belobarbić