DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 2     <-- 2 -->        PDF

RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA


VODNI DOPRINOS


"Hrvatske šume" opterećene su vodnim doprinosom, iako je dobro poznata
velika uloga šume u reguliranju vodnih odnosa u prostoru.


Oko 36 % oborina u Hrvatskoj padne na sklopljenu šumu, gdje se voda raspoređuje
u skladu sa strukturom šumske sastojine, sastavom tla i reljefnim prilikama.
Raspored vode u šumi povoljan je za okoliš, posebice za čovjeka.


Za vrijeme većih oborina, istjecanje vode iz šume manje je od istjecanja s
poljodjelskih površina. Razlog tomu je intereepcija krošanja drveća i upojna
moć šumskoga tla.


U razdoblju s malo oborina, istjecanje vode iz šume podjednako je onom iz
poljodjelske površine. Ta pojava povezana je uz bolju ekonomičnost potrošnje
vode u šumi kod malih količina kiše, pa je relativno veće otjecanje vode iz
šume u odnosu na poljodjelsku površinu.


Poznat je Burgerov hidrološki pokus u Alpama (1943), obavljen istovremeno
u šumi i na livadi. Kiša koja je pala poslije sušnog razdoblja na livadi
odmah je izazvala površinsko otjecanje vode, dok je ono u šumi kasnilo više
dana, jer je šumsko tlo dugo vremena upijalo vodu. Taj primjer pokazuje kako
šuma sprječava ili ublažava pojavu visokih vodnih valova u vodotocima.


Prema jednom našem izračunu, šume savskoga slijeva u Hrvatskoj zadržavaju
godišnje transpiriacijom, intercepcijom, evaporacijom i vezanjem na tlo,
oko 6 milijardi m´ vode. Kada u tom prostoru ne bi bilo šume, veći dio
spomenute vode pojavljivao bi se netom iza kiša u vodotocima, izazivajući
tako bujice i poplave. Za vrijeme velikih količina oborina šuma zadržava vodu,
dok za sušnog razdoblja opskrbljuje okolinu vodom.


Infiltracijom kroz šumski humus i rahlo šumsko tlo voda se pročišćuje i
postaje pitka. Otjecanjem vode iz šume iznosi prema Mitscherlichu (1975),
prosječno tijekom vegetacijskog razdoblja 30-40 %, a tijekom njena mirovanja
70-80 %, dok ostala voda ostaje u šumi.


Općenito se može ustvrditi kako u dobro njegovanoj šumi, uz iznimku strmih
obronaka, nema površinskoga otjecanja. Tu je potrebno naglasiti da sklopljena
šuma sprječava akvatičnu eroziju tla, stoje zasigurno jedna od njenih
vrlo značajnih funkcija.


Zbog uloge u izjednačavanju vodnih odnosa u krajoliku, pročišćavanja
vode i sprječavanja erozije tla, šuma predstavlja zbog svoje hidrološke
funkcije izuzetno vrijedan vodoprivredni objekt. Zapadna Europa
to je već davno prihvatila, pa šumarstvo Austrije, ali i drugih europskih
zemalja, ne plaća doprinos za vode. I upravo obratno, šumarstvu je potrebno
pomoći u održavanju hidrološke funkcije šume koja je u nekim dijelovima
Hrvatske ozbiljno ugrožena propadanjem šuma.


B. Prpić
Naslovna stranica - Front page:
Proljeće u privatnim šumama
Spring in private forests
(Foto: M. Harapin)


Naklada 1660 primjeraka