DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 4     <-- 4 -->        PDF

SADRŽAJ - CONTENTS


IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS


UDK 630* 444 (001)


N. Pleše iN. Juretić : Virusna bolest poljskog brijesta (JUlmus minor Mill.) u Hrvatskoj
Virus Disease of Field Elm {Ulmus minor Mill.) in Croatia 95


UDK 630* 114.2 + 235 (001)
Pernar,N.,Bakšić,D., Š p a n j o 1, Ž.: Neke značajke humizacije u borovim kulturama na otoku Rabu
Some Characteristics of Humization in Pine Plantations on the Island of Rab 101


UDK 630* 231 +434(001)
Kovačev ić,M.: Prirodna obnova šume i makije na požarištima u arboretumu Trsteno
Natural Regeneration of Wood and Macchia on the Burned Surfaces in Arboretum Trsteno 109


PRETHODNO PRIOPĆENJE - PRELIMINARY COMMUNICATION


UDK 630* 156 + 41.423: 116
Grubešić,M. iDorotić,I.: Utjecaj poplave na divljač i lovno gospodarenje
Einfluss der Überschwemmung auf Wild und Jagdwirtschaft 119


PREGLEDNI ČLANCI - REVIEWS


UDK 630* 453
Harapin, M.: Kestenov moljac miner (cameraria ohridellaDeschka & Dimić) Opasan štetniku Europi
The Horse-Chestnut Miner (Cameraria ohridella Deschka & Dimić) a Dangerous Pest in Europe 129


STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS


UDK 630* 241 +362
Knepr, J.: Usporedno istraživanje rada motornih čistača i motorne lančane pile
Simultaneous Research on the Performance of Motor Trimmers and Chain Saws 133


IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
Starčević, T : Šumsko gospodarstvo Hrvatske; prijedlozi za raspravu 141


KNJIGE I ČASOPISI
Pel cer, Z. : Dr. se. Srećko Božićevići dr.: Plitvička jezera, prirodoslovni turistički
vodič - fotomonografija, Zagreb, 1998 144
P e 11 v a n, A.: Uz osvrt Srećka Božičevića na moju knjigu "Vodič kroz prirodne ljepote u Hrvatskoj" 147
Božičcvić, S.: Prijeporno o geološkoj terminologiji 148
M i k 1 o š, I.: Ecologia br. 12,1998, Madrid 150
Stoj kov ić, M.: Šumarska knjiga na tržištu? 151
Harapin, M.: Milan Maceljski: Poljoprivredna entomologija 153


ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
Knepr, J. i Presedan, M.: Rasprava o problematici šteta od divljači te drugih počinitelja i uzroka 154
Frković, A.: Treći seminar o metodologiji utvrđivanja šteta od velikih grabežljivaca 156
Turkulin, H.: "Površinska svojstva i postojanost drvnih proizvoda za građevinarstvo" 160


IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
Stojković,M.: Govor dr. Jure Šuteja u narodnoj skupštini 1928. god. o prilikama u šumarstvu 161


U NEKOLIKO REDAKA
Klj aj ić, M.: Daje poezija jača od lovačke strasti možemo naučiti od male ptice 164


IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
Jakovac,H.: Hrvatski organizacijski odbor za natjecanje šumarskih radnika 166
J ako vac, H.: Zapisnik 3. sjednice Upravnog odbora HŠD-a 167
J ako vac, H.: Zapisnik 4. sjednice Upravnog odbora HŠD-a 171


IN MEMORIAM
I v an č e v i ć, V: Josip Šimičić (1928 - 1998.) 179


Napomena: Uredništvo ne mora uvijek biti suglasno sa stavovima autora