DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 65     <-- 65 -->        PDF

ručnim alatom (srpom). Na slici 2 vidljivo je opće stanje
u branjevini koje upozorava na velik broj loše formiranih
krošnjica zbog odgrizanja vršnog izbojka. Na
slici 3 vidi se uspjelo čepovanje stabalaca hrasta, do kojih
nakon čepovanja nije mogla doći srneća divljač, a
na slici 4 vide se uništena stabalca na kontrolnoj neograđenoj
plohi.


U lugarnici Fuka, gdje se odvijao teoretski dio rasprave,
inž. Josip Knep r je objasnio kojom metodom
je izvršeno snimanje štetnih radnji i štete u odjelu 10 b,
te kako je izvršen obračun štete. Naglasio je da se ovom
poslu mora prilaziti s velikom ozbiljnošću, bez obzira
na uzročnika štete. Također je upozorio da registriranje
i praćenje šteta u šumi nije i ne može biti napad na divljač,
nego pravovremeno reagiranje u pravcu ublažavanja
šteta i uspostavljanja ravnoteže između divljači i
šume. Osnovnu brigu treba voditi i šumar i lovozakupnik
o normalnom brojnom stanju divljači i osiguravanju
odgovarajuće prirodne i dodatne hrane za divljač.
Također treba voditi računa kod uklanjanja, odnosno
ostavljanja odgovarajućih prehrambenih vrsta raslinja
prilikom obavljanja poslova u njezi branjevina i mladih
šuma. Naime, trebalo bi prijeći u naviku da prehrambene
odgovarajuće vrste, kada one ne smetaju glavnoj vrsti,
ne uklanjamo po svaku cijenu.


Tijekom rasprave izvršena je i projekcija dijapozitiva
na kojima je prikazan razvoj oštećenih stabalaca
hrasta lužnjaka kroz proteklih osam godina.
Dijapozitivi prikazuju razvoj deformiranog dijela stabla
koja su obrojčana i snimana svaku godinu iz istog
kuta u proteklih osam godina. Ovo promatranje i snimanje
obavljaju inž. Tomislav S t a r č e v i ć i inž. Josip
Knepr , a praćenje se obavlja u gospodarskoj jedinici
Varoški Lug, dok će opširniji prikaz s više materijala
biti izložen jednom drugom prilikom.


U raspravi je sudjelovao veći broj članova Ogranka
te inž. Dražen S e r t i ć i tajnik Lovačkog saveza Županije
bjelovarsko-bilogorske. Svi nazočni dali su potporu
ovakvim instruktažama zbog sticanja određenih saznanja
i primjene jednoobraznog postupka kod snimanja
i obračuna šteta počinitelja bilo koje vrste. Nakon završenog
savjetovanja predloženi su zaključci koje je


Upravni odbor Ogranka na svojoj sjednici održanoj 26.
veljače 1999. godine prihvatio:


1. Kao šumari moramo na osnovi znanosti (Uzgajanja
šuma našeg Šumarskog fakulteta u Zagrebu) nastaviti
tradiciju na načelima potrajnosti šumskog gospodarstva
i biološke raznolikosti te stabilnih šumskih
ekosustava.
2. Predloženu metodologiju snimanja i obračuna
šteta preporučujemo za verificiranje kao metodologiju
koju bi trebalo primjenjivati za sve jednodobne šume u
državi.
3. Nužno je nastaviti s praćenjem štetnih radnji i
šteta na sljedeći način:
da bismo vladali tijekom razvoja jedne sastojine,
pogotovo u početnom stadiju, nužno je oformiti barem
minimalne kontrolne plohe u svakom odsjeku koji je u
fazi obnove. Uvijek mora biti jedna ploha ograđena, a
druga, kontrolna ne,
ukoliko se uoči štetna radnja ili šteta, ili bilo koja
druga promjena koja remeti normalan razvoj sastojine,