DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1999 str. 66     <-- 66 -->        PDF

nužno je odmah snimiti i kvantificirati stanje primjernim
prugama,


nakon kvantificiranja štete i detetminiranja počinitelja
ili uzroka, potrebno je iznaći rješenje o sanaciji,
uklanjanju ili ublažavanju uzroka, odnosno svođenja
štete na podnošljivu mjeru,
štetu je nužno obračunati novčano, bez obzira da li
se radi o šteti za koju se može nekoga teretiti ili ne,
za svaki promatrani odsjek nužno je oformiti evidenciju
u koju bi se odlagali svi dokumenti o praćenju,
4. Ako se radi o štetama u šumi zakupljenog lovišta,
nužno je ostvariti stalan kontakt i suradnju oko pravovremenog
rješavanja problema i ne zaboraviti na obostrane
obveze koje proističu iz Zakona o lovu.
5. Prema Zakonu o šumama i Zakonu o lovu, lovnogospodarske
osnove moraju biti usklađene s Osnovama
gospodarenja gospodarskim jedinicama, a kako u praksi
to rijetko biva poštivano, nužno je inzistirati na poštivanju
tih zakonskih obveza.
6. Inzistiramo na učinkovitijim i jasnijim dopunama
Zakona o lovu glede međusobnih obveza i proceduralnog
postupka kod uočavanja, izračuna i naknada šteta.
7. Glede činjenice da je divljač sastavni dio šumskog
ekosustava, da ona mora biti u šumi u podnošljivom
broju, nužno je odrediti koji postotak šteta mi šumari
trebamo tolerirati.
8. Zaključeno je također da se ovaj materijal pošalje
na sljedeće adrese:
-
Hrvatske šume Zagreb
-
Uprava šuma Bjelovar
-
Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Zagreb
-
Županija Bjelovarsko-Bilogorska, Ured za gospodarstvo
-
Županija Zagrebačka, Ured za gospodarstvo.
Josip Knepr i Milan Presečan
TREĆI SEMINAR O METODOLOGIJI UTVRĐIVANJA ŠTETA
OD VELIKIH GRABEŽLJIVACA


(Baške Oštarije, 28-30. 3. 1999.)


Dvoipodnevni, treći po redu seminar o metodologiji
utvrđivanja šteta od krupnih zaštićenih predatora, održan
je od 28. do 30. ožujka 1999. u motelu Velebno u
Baškim Oštarijama, u organizaciji Državne uprave za
zaštitu prirode i okoliša (DUZPO). Na seminaru, koji
postupno poprima karakter stručno-znanstvenog skupa,
sudjelovalo je 35 sudionika, pretežito iz gorske Hrvatske.
Kako su na njemu uzeli aktivno učešće i gosti iz
inozemstva, dugogodišnji član komisije za praćenje
populacije risa bivšeg Republičkog zavoda za zaštitu
prirode, Janez Cop, dipl. biolog iz Ljubljane i dr. se.
Alistair Bath iz Newfoundlanda (Kanada), seminar je
unekoliko imao međunarodni značaj.


Prvog dana, nakon poslijepodnevnog okupljanja sudionika
i zajedničke večere, mr. se. Josip K u s a k predstavio
je svoja prva iskustva u telemetrijskom praćenju
vukova, a prof. dr. sc. Đuro Hub er, oba s Veterinarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, svjetska zbivanja i
trendove u zaštiti velikih grabežljivaca.


Drugog dana rada, skup je pozdravio ravnatelj Državne
uprave za zaštitu prirode i okoliša dr. Ante Kut1
e, davši punu podršku nastojanjima da vuk, ris i druge
zaštićene slobodno živuće životinje imaju pravo na žitak
u slobodi, naglasivši da bi nas danas daleko skuplje
stajalo da tih predatora nemamo i da ih moramo reintroducirati
(kako to čine neke zemlje Europe), nego
samo bdjeti nad njihovom sigurnošću, kako to mi činimo,
pa makar i uz cijenu namirivanja šteta koje priči


njaju domaćim životinjama. O Velebitu, najljepšoj hrvatskoj
planini, čijih će 12.600 ha geomorfološko, pejzažno
i botaničko vrijedno područje uskoro biti proglašeno
osmim po redu nacionalnim parkom Hrvatske,
govorio je upravitelj Šumarije Gračac, gospićke Uprave
šuma Davor Zec, dipl. inž. šum.


Pregled postavljenih ciljeva i rezultata do sada održanih
dvaju seminara (Crni Lug, Gorski kotar, 29. 1.


1.2. 1996. i Vodice, Šibenik, 2-4. 7. 1997), pripremio je
viši inspektor zaštite prirode Željko Š t a h a n dipl. inž.
šum., koji je zajedno s načelnicom Odjela za zaštićene
SI. 1. Mlada vučica "Pepa" - prvi hrvatski vuk s radioodašiljačem;
na osnovi vjerodostojnih podataka prikupljenih telemetrijom,
moći će se steći prava slika o mjestu i ulozi vuka.


(Foto: Josip Kusak)